Miksi kasvu?

Miksi ihmeessä kasvu on tärkeää?

Kasvussa ei ole kysymys rahasta. Ei päämäärättömästä halusta haalia isoja ryhmiä. Ei itsekkäästä tarpeesta olla suurin ja kaunein.

Jäsenhankinnassa ja kasvussa on kysymys partion ytimestä. Siitä, että mahdollisimman moni lapsi saisi edes vähän partiota elämäänsä. Että mahdollisimman moni lapsi ja nouri voisi olla osana ryhmää, päästä metsäretkelle, kokea onnistumisen ja nauraa ystävien kanssa. Ettei ainakaan tarvitsisi olla yksin kotona.

Jäsenhankinnassa ja kasvussa on kysymys partion elinvoimaisuudesta. Oma lippukunta on samalla tavalla rakas kuin oma koti. Siellä voi olla oma itsensä, sinne on helpottavaa palata, siellä on hyvä olla. Voimmeko olla varmoja, että jokainen lippukunta on olemassa vielä 20 vuoden päästä? Ilman jäsenhankintaa ja rekrytointia, emme voi.

Kasvu tuntuu sanana rasittavalta ja yhdentekevältä, mutta todellisuudessa se on kaikkea muuta. Nimittäin ilman partiolaisia partiolla ei ole mitään merkitystä.

Jokaiselle löytyy syy kasvaa

Kasvua johdettaessa on tärkeää osata sanoittaa kasvutyö niin, että jokainen motivoituu siitä ja löytää oman syynsä paiskia hommia. Syitä voi miettiä vaikkapa seuraavista:

 • Helpommalla pääseminen. Kun hommia voi jakaa, voi itse tehdä vähemmän.
 • Partiokasvatuksen tarjoaminen on meidän ainoa tehtävämme. Alueen lippukunnan vastuulla on tarjota alueen lapsille edes kokeilu partiosta.
 • Kun ryhmissä on enemmän väkeä, on toiminnan järjestäminen mielekkäämpää. On paljon kivempi treenata ja leikkiä, kun voi jakaa pareja ja joukkueita.
 • Tapahtumia ei tarvitse koskaan peruuttaa, kun on tekijöitä ja tulijoita. Eikä mene työ hukkaan
 • Talouden kannalta lippukunnan tapahtumien tekeminen on helpompaa ja riskittömämpää.
 • Kaikille löytyy helpommin kaveri, kun porukkaa on enemmän, ja jopa paras kaveri, tai kaksi.
 • Johtajat voivat keskittyä johtamiseen ja tekijät tekemiseen.
 • Isoon joukkoon on helpompi tulla senkin, joka pelkää, ettei sovi joukkoon.
 • Toiminnan laatu paranee, sillä toimintaa on pakko suunnitella paremmin, kun jengi on iso. (Vertaa vaikkapa koko lippukunnan retkeä yhden ryhmän retkeen)
 • Johtajiston toiminta on tehokasta, kun voidaan jakaa tyypit tiimeihin, jotka pitävät omat kokouksensa. Kaikkien ei tarvitse pohtia aivan kaikkea.
 • Yhteistyökumppanit ja rahoittajat ovat kiinnostuneita, kun mukana on populaa ja toiminta on hyvää. Alueellinen kattavuus on yhtä kuin kiinnostavuutta sidosryhmien silmissä.
 • Adventtikalentereita myydään enemmän ja jäsenmaksutuloja tulee enemmän, voidaan järjestää mehevämpiä juttuja.
 • Johtajistosta jotkut ehtivät keskittyä johtajahuollon järjestämiseen.
 • Ryhmien välinen kikpailu voi tuoda laatua, kun ruvetaan katsomaan, että naapurisamoajavartio teki siistin retken, halutaan itsekin.
 • Lippukunnan isot, yhteiset projektit, kuten veneen hankinta tai kämpän remontti eivät vie koko johtajiston kaikkea puhtia.
 • Mitä enemmän jäseniä, sitä enemmän on vanhempia, jotka voivat tehdä jotain ja olla avuksi
 • Tukiyhdistys on helpommin tehty ja ylläpidetty, kun on enemmän vanhempia, joita pyytää liittymään.
 • Partio-ohjelmaa voidaan toteuttaa laajemmin, kun lippukunnassa on mahdollisuuksia ja paikkoja toteuttaa vaikkapa tarpojan johtamisharjoituksia.

 

Why on earth is growth important?

Growth is not about money. Not about wanting to have groups that are too big. Not about a selfish need to be the biggest and the most beautiful.

Recruitment of new members and growth are central parts of scouting. So that as many children as possible could have at least a tiny bit of scouting in their lives. That as many children and youth as possible could belong to a group, visit a forest, succeed in something and laugh with friends. So that they at least would not have to be home alone.

Recruitment and growth come down to vitality of scouting. Your own local scout unit is many times as loved as your own house. There you can be yourself, it is relieving to return there, being there feels good. Can we be sure that every local unit is still here after 20 years? Without recruiting new members, we cannot.

Growth as a word feels burdensome and indifferent, but in reality it is everything else but that. That is to say without scouts scouting has no meaning.

Everyone can find a reason for growth

When leading growth, it’s important to word your growth work in a way that everyone will be motivated about it and finds their reason to participate. You may think of for example the following reasons:

 • Making it easier for yourself. When you can share your work, you can do less yourself.
 • Being an educational movement is our only purpose. It is the local scout unit’s responsibility to provide the children in the area even a possibility to try scouting.
 • When there is more people in the group, it is more fun to organize activities. It is nicer to practice and play, when you can have pairs and teams.
 • You never have to cancel your events when there is enough people coming to them. Then your work is not wasted.
 • From the economical aspect, creating events in the local units is easier and less risky.
 • It will be easier to find a friend for everybody when there is more people, and maybe even a best friend, or two.
 • The leaders can focus on leading and the doers on doing.
 • It is easier to join a larger group, even for those who fear that they won’t fit in.
 • The quality of action will become better, as you have to plan better when your gang is larger. (Compare for example a trip of a whole unit versus a single group.)
 • The actions of the leaders will be more efficient when they can be divided into teams that will hold their own meetings. Not everybody has to think about everything.
 • The partners and other sources of funding are interested, when a lot of people are involved and the quality of action is good. The spatial extention equals to an interesting partner in the eyes of the stakeholders.
 • There can be more advent calendars sold and more membership fee revenues received so that it is possible to organize more awesome events and things.
 • Some leaders will have time to focus on organizing activities for the leaders only.
 • Competition between groups can bring better quality, when others will see that the neighbors did a cool trip, so they also want to do one themselves.
 • The big, common projects in a local unit, such as obtaining a boat or renovating a meeting place won’t take the energy of all the leaders.
 • The more members, the more parents there will be who can do something to help the unit.
 • It will be easier too keep a support organization going when there is more parents who you can ask to join in.
 • The youth program can be carried out better, when there are possibilities and places to realize the leadership excercises of an explorer, for example.