Kumppanimme

Partio tekee aktiivisesti yhteistyötä yhteiskunnan eri tahojen kanssa. Partiolla on lukuisia yhteistyökumppaneita valtakunnallisesti, piiritasolla sekä lippukuntatasolla. Yritysyhteistyö laajenee suurten tapahtumien ja leirien yhteydessä entisestään. Suomen Partiolaisten uuden kumppanuustrategian myötä rakennamme partiolle pitkäjänteistä ja sisällöllisesti rikasta kumppaniverkostoa.
Tutustu kumppanuusstrategiaamme täältä.

Suomen Partiolaisten pitkäaikaiset kumppanit

Metsähallitus

Partion ja Metsähallituksen yhteistyön tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten yleistä metsäosaamista ja tasapainoista metsäsuhdetta. Tasapainoinen metsäsuhde luo pohjan metsän erilaisten käyttötarkoitusten ymmärrykselle ja tätä kautta niiden yhteensovittamiselle. Tavoitteena on lisäksi tuoda esiin partiossa opittuja taitoja ja hyödyntää niitä metsäalalle hakeuduttaessa.

Yhteistyön toinen keskeinen tavoite on Evon nuorisoleirialueen kehittäminen sen monipuolisten tarpeiden ja leiri- ja tapahtumavaatimusten mukaisesti yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun (HAMK) kanssa.

WWF

Suomen Partiolaisten ja ympäristöjärjestö WWF:n yhteistyö on osa laajempaa kansainvälistä partioliikkeen ja WWF:n yhteistyötä uhanalaisen ja monimuotoisen luonnon puolesta. Suomessa yhteistyö painottuu luontokasvatukseen ja yhteiseen viestintään. Partiolaisten ja WWF:n yhteistyön tavoitteena on lisätä tietoisuutta biodiversiteetin heikkenemisestä ja aktivoida partiolaisia tekemään pieniä tekoja ympäristön puolesta.

 

Scandinavian Outdoor

Scandinavian Outdoor  vastaa virallisten partiotuotteiden, kuten merkkien ja partioasujen, myynnistä ja jakelusta.  Yhteistyön tarkoituksena on turvata ja taata partiotuotteiden saatavuus kaikkialla Suomessa.

Partion verkkokauppa:  https://scandinavianoutdoor.fi/partio/

 

Puolustusvoimat

Puolustusvoimat tukee partiotoimintaa partion suurtapahtumissa. Partion ja puolustusvoimien tavoitteena on myös jakaa pedagogista osaamistaan ja edistää partiossa ja varusmiespalveluksessa hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista virallisessa koulutusjärjestelmissä ja työelämässä.

 

 

Hämeenlinnan kaupunki / Linnan Kehitys Oy

Partiolla on yhteistyösopimus Hämeenlinnan kaupungin kehitysyhtiön Linnan Kehitys Oy:n kanssa koskien Evon retkeilyalueella järjestettäviä partiotapahtumia. Sopimuksen tavoitteena on edistää alueen tunnettuutta ja toimivuutta kunnallistekniikan keinoin sekä kehittää paikallisten toimijoiden ja partion välistä yhteistyötä.

 

Hämeen ammattikoulu HAMK

Partion ja HAMKin on yhteistyö liittyy osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen. Tavoitteena on kehittää ja mallintaa sellaisia toimintatapoja, joilla partiossa hankittuja tietoja, taitoja ja osaamista voidaan tuoda näkyväksi sekä tunnistaa ja tunnustaa virallisessa koulutusjärjestelmässä ja työelämässä. Tämän lisäksi tavoitteena on opettajakoulutuksen kehittäminen niin, että opettajilla olisi paremmat valmiudet ja osaaminen tunnistaa kolmannella sektorilla hankittua osaamista.

HAMK myös kehittää Evon valtakunnallista nuorisoleirialuetta yhteistyössä Metsähallituksen ja partiolaisten kanssa.

 

 

Projektiyhteistyö

Projektikohtaiset kumppanit esitellään projektien yhteydessä. Näistä esimerkkeinä mm:

Johtajatulet on partion joka toinen vuosi järjestämä metsäinen johtajuusseminaari aikuisille. Yli 3000 osallistujan kaikille avoin metsäseminaari järjestetään vapaaehtoisvoimin Evon retkeilyalueella. Ohjelma rakentuu keynote-puheenvuoroista, sadoista asiantuntijatyöpajoista sekä elämyksillisestä ohjeisohjelmasta.

Seuraavan kerran Johtajatulet järjestetään elo-syyskuun vaihteessa 2021.

Lue lisää: Johtajatulet - johtajuusseminaari metsässä

Partio järjestää ainutlaatuista arvojohtajuuskoulutusta kaikille 20 - 27 -vuotiaille vapaaehtoistyössä johtamisasemassa oleville nuorille aikuisille. Kunnianhimoisena tavoitteena on rakentaa Suomeen koulutuksen kautta vaikuttavaa johtajuuspotentiaalia nuorista aikuisista. Kaksi kertaa vuodessa toteutettavaan koulutukseen valikoituu haun kautta 24 eri alojen nuorta.

Lue lisää: Value Based Leadership -koulutus

Ajankohtaisia kumppanuushankkeista, lue lisää:

Partiolaiset ja muumit yhteistyöhön Itämeren hyväksi

WWF ja partio jatkavat yhteistyötä suositun Panda-merkin avulla

Partio on mukana Tubetourilla

Lisätietoja kumppanuusyhteistyöstä antaa Suomen Partiolaisissa:

kumppanuuskoordinaattori
Anna Iso-Ahola
anna.iso-ahola@partio.fi
0400 269 294