Partio kumppanina

Partio on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton Suomen suurin nuorisojärjestö. Suomen Partiolaiset täyttää 110 vuotta nyt vuonna 2020. Partiolle kuuluu hyvää: partio on jatkuvasti kiinnostava harrastus, joka on pitänyt jäsenmääränsä tasaisena. Toimintaan osallistuu Suomessa vuosittain noin 65 000 partiolaista. Valtakunnallisessa partiotoiminnassa on mukana reilut 700 lippukuntaa yli 300 kunnassa. Partio on osa kansainvälistä partioliikettä, jonka toimintaan kuuluu yli 40 miljoonaa partiolaista yli 200 maassa.

Partio on tunnettu ja arvostettu brändi: arviolta joka viides suomalainen on tai on ollut partion jäsen jossain elämänsä vaiheessa. Teemme yhteistyötä laajasti erilaisten sidosryhmien kanssa toisaalta taataksemme harrastusmahdollisuudet mutta myös vaikuttaaksemme positiivisesti ja aktiivisesti yhteiskuntaan. Yhteistyökumppaneita löytyy yritysmaailmasta, järjestöistä ja muun muassa oppilaitoksista. Aktiiviset partiolaiset tekevät ja näkyvät.

Yhteistyö partiolaisten kanssa

Partion toiminta perustuu pääosin vapaaehtoistyölle. Suomen Partiolaiset kattojärjestönä sopii valtakunnalliset sopimukset ja vastaa yhteistyön toteuttamisesta yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Paikallisesta yhteistyöstä voi sopia paikallisen partiopiirin tai yksittäisen lippukunnan kanssa. Laaja kenttä luo rikkautta ja moninaisuutta yhteistyölle.

Partiolaiset tekijöinä

  • Partio toteuttaa omaa toimintaansa sekä erilaisia kampanjoita
  • Partio on mukana erilaisissa kampanjoissa tai tempauksissa, jotka kuitenkin valitaan tarkkaan omien periaatteiden kautta

 

Partiolaiset viestijöinä

  • Partiolla on kattavat viestintäkanavat niin järjestö-, piiri- ja lippukuntatasolla
  • Partiolaiset ovat aktiivisia viestijöitä
  • Tutustu Suomen Partiolaisten viestintäkanaviin

Partiolaiset asiantuntijoina

  • Nuorisojärjestössä näkyy nuorten ääni
  • Partiolla on lisäksi asiantuntijuutta mm. johtajuudessa, metsäasioissa, osaamisen tunnistamisessa, harrastamisessa

Partiolaiset käyttäjinä

  • Isolla järjestöllä on suuri ja aktiivinen nuoren polven käyttäjäkunta erilaisissa palveluissa

Vahva yhteiskuntavastuuagenda ja arvopohja

Partio on kasvatustoimintaa, jonka tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioonottaen. Partiotoimintaa ohjaa partion maailmanjärjestöjen määrittelemä arvopohja. Päämääränä on persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoinen, vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen.

Partiossa oppii taitoja, tietoja, asenteita ja arvoja, jotka auttavat elämään kokonaista ja täysipainoista elämää. Partiota pidetään yleisesti erinomaisena johtajuuskoulutuksena.

Kumppanuustyötä määrittelee partion arvopohja ja eettiset pelisäännöt. Haluamme partiona tukea rauhanomaista yhteistyötä sekä vastuullista ja kestävää toimintaa.

Tutustu tarkemmin:

Viikkotoimintaa ja leirejä

Suomessa partion kohderyhmänä ovat 7–22-vuotiaat lapset ja nuoret, joita aikuiset tukevat ja ohjaavat. Partio järjestää viikkotoimintaa lippukunnissa sekä vuosittain yli 12 000 retkeä, leiriä ja tapahtumaa maalla ja merellä. Vuosittain 500 – 5 000 osallistujan leirejä järjestetään useita. Näitä toteutamme yhdessä kumppaniemme ja tukijoidemme kanssa. Lisäksi partio tarjoaa kasvatus- ja koulutussisältöjä lapsista aikuisiin.
Lue partioharrastuksesta lisää täältä.

 

Kuva: Aapo Rainio