Sidosryhmät ja partion edustajat partion ulkopuolella

Partioaate on partiolaisille vahva velvoite toimia paremman maailman puolesta. Haluamme osallistua liikkeenä yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimia yhdessä päättäjien, muiden kansalaisjärjestöjen, viranomaisten ja median kanssa. Haluamme olla aloitteellinen yhteistyökumppani ja tarjoamme osaamistamme meille läheisistä teemoista.

Keskitymme vaikuttamistyössämme erityisesti harrastamisen esteiden poistamiseen, nuorten osallisuuden parantamiseen, metsien ja ilmaston hyvinvointiin ja lasten ja nuorten metsäsuhteeseen, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä paremman johtajuuden edistämiseen.

Partioliikkeen yhteiskunnallisen toiminnan ydin on lippukunnissa tapahtuva partiokasvatus, jota toteutetaan partio-ohjelman kautta, mutta toiminta yhteiskunnassa on myös paljon muuta.

Partio on aktiivinen osana suomalaista kansalaisyhteiskuntaa. Suomen Partiolaiset on jäsenenä useissa järjestöissä ja edustettuna erilaisissa valtakunnallisissa asiantuntijaelimissä, jotka vaikuttavat nuorten osallistumismahdollisuuksiin ja elinoloihin sekä vapaaehtoisjärjestöjen toimintaedellytyksiin. Yhdessä muiden nuorisojärjestöjen ja partion maailmanjärjestöjen kanssa Suomen Partiolaiset vaikuttaa aktiivisesti myös kansainväliseen nuorisopolitiikkaan.

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on jäsenenä seuraavissa järjestöissä tai verkostoissa. Edustajien sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@partio.fi. Voit olla yhteydessä myös vaikuttamistyön koordinaattoriin, jos olet kiinnostunut toiminnasta.

Suomen Partiolaisilla on lisäksi edustaja seuraavissa:

Partio perustuu vapaaehtoisuuteen ja on avoin kaikille, jotka hyväksyvät sen päämäärän ja arvopohjan. Partioliikkeeseen kuuluu oman maailmankatsomuksen etsiminen ja myöteinen suhde hengellisyyteen. Partioliike ei ole sitoutunut mihinkään uskontoon, vaan toimii positiivisen uskonnonvapauden periaatteen mukaisesti.

Suomen Partiolaisten ja evankelis-luterilaisen sekä ortodoksisen kirkon välille solmittujen puitesopimusten mukaan partiotoiminta voi olla kirkon omaa lapsi- ja nuorisotyötä. Kirkon keskeinen tuki partiotoiminnalle on taustayhteistyösopimusten kautta tarjota paikallisille lippukunnille tukea mm. kerhotilojen muodossa.

Lippukuntien ja seurakuntien yhteistyöstä tarkemmin lippukunnille -sivuilla

Partion yhteistyökumppanit

Partion yhteistyökumppanit ja työtä tukevat toimijat löytyvät kumppanit-sivulla.