Sidosryhmät

Partioaate on partiolaisille vahva velvoite toimia paremman maailman puolesta. Haluamme osallistua liikkeenä yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimia yhdessä päättäjien, muiden kansalaisjärjestöjen, viranomaisten ja median kanssa. Haluamme olla aloitteellinen yhteistyökumppani ja tarjoamme osaamistamme meille läheisistä teemoista.

Keskitymme vaikuttamistyössämme erityisesti harrastamisen esteiden poistamiseen, nuorten osallisuuden parantamiseen, metsien ja ilmaston hyvinvointiin ja lasten ja nuorten metsäsuhteeseen, osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen sekä paremman johtajuuden edistämiseen.

Partioliikkeen yhteiskunnallisen toiminnan ydin on lippukunnissa tapahtuva partiokasvatus, jota toteutetaan partio-ohjelman kautta, mutta toiminta yhteiskunnassa on myös paljon muuta.

Partio on aktiivinen osana suomalaista kansalaisyhteiskuntaa. Suomen Partiolaiset on jäsenenä useissa järjestöissä ja edustettuna erilaisissa valtakunnallisissa asiantuntijaelimissä, jotka vaikuttavat nuorten osallistumismahdollisuuksiin ja elinoloihin sekä vapaaehtoisjärjestöjen toimintaedellytyksiin. Yhdessä muiden nuorisojärjestöjen ja partion maailmanjärjestöjen kanssa Suomen Partiolaiset vaikuttaa aktiivisesti myös kansainväliseen nuorisopolitiikkaan.

Järjestö- ja verkostojäsenyydet

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry on jäsenenä seuraavissa järjestöissä tai verkostoissa. Edustajien sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@partio.fi. Voit olla yhteydessä myös edunvalvonnan koordinaattoriin jos olet kiinnostunut toiminnasta

Edustajat

Suomen Partiolaisilla on lisäksi edustaja seuraavissa:

Partion yhteistyökumppanit

Partion työtä tukevat toimijat ja yhteistyökumppanit on tuotu esille Tukijamme-sivulla.