Seurakuntayhteistyö

Partion ja evankelis-luterilaisen kirkon yhteistyöllä on pitkä perinne ja piispainkokouksen päätöksellä partio voi olla yksi seurakunnan nuorisotyön muoto. Monet seurakunnat tarjoavat tilan tai rahallista avustusta lippukunnalle. Koska seurakunta on arvokas ja tärkeä kumppani, tulee myös tätä kumppanuutta hoitaa säännöllisesti.

Vähintä, mitä kukin lippukunta voi tehdä, on pitää yllä keskusteluvälejä seurakuntaan. Lippukunnanjohtajan ja muun hallituksen kannattaa tavata kirkon partiotyöntekijä (usein Seppo) ja kirkkoherra vuosittain. Etenkin uusien lippukunnanjohtajien kannattaa käydä sanomassa käsipäivää pestin alkaessa. Esimerkiksi adventtikalenterin vieminen kirkkoherranvirastoon ja glögikupposen nauttiminen yhdessä on helppo tapa hoitaa suhteita. Kirkon väkeä kannattaa myös kutsua käymään leireillä ja retkillä. Myös lippukunnan lehti kannattaa lähettää seurakuntaan.

Seurakunnissa on monenlaista toimintaa, johon partio voisi osallistua. Edelleen kirkon nuorisotyö tavoittaa ison osan 15-vuotiaiden ikäluokasta rippileireillä. Ehkä vaellusrippikouluun voisi lähteä pari partiolaista mukaan? Tai nuorisotyöntekijät tietäisivät parikin samoajaikäistä, joilta puuttuu harrastus? Kysyminen ja ääneen ajattelu kannattaa aina!

Kukin lippukunta määrittelee itse ja yhteistyössä seurakunnan kanssa, millaista hengellistä kasvatusta se tarjoaa, mutta on tärkeää, että tästä on sovittu avoimesti seurakunnan kanssa mikäli lippukunta saa tukea seurakunnalta. Osa lippukunnista on käytännössä uskonnottomia, toisissa uskonto on osa toimintaa siinä missä retkeilykin. Lippukunnan tapoja ja perinteitä kannattaa välillä tarkastella kriittisinkin silmin ja miettiä, miten kaikenlaisista taustoista tulevat lapset mahtuisivat mukaan.

Peruskirjauudistus 2019-20

Partion peruskirjaa ollaan päivittämässä ja nyt on erityisen tärkeää, että lippukunnat, joilla on yhteistyötä seurakunnan kanssa, ovat yhteydessä seurakuntaan ja avaavat keskustelun uudistuksesta ja seurakunnan ja lippukunnan yhteistyöstä. Avoin keskustelu ehkäisee väärinymmärryksiä.

Ymmärrettävästi kirkon suunnalta on kantautunut huolta liittyen peruskirjauudistukseen ja sen vaikutuksista arjen partiotoimintaan. Lippukunnan tehtävänä on avoimen keskustelun kautta lievittää huolta. Myös päivitetty peruskirja tulee mahdollistamaan sen, että monipuolinen ja laadukas yhteistyö seurakunnan ja lippukunnan välillä voi jatkua. Peruskirja tai partiolupauksen sanamuodot eivät ratkaise toimivaa yhteistyötä. Yhteistyö lähtee paikallisista tarpeista ja halusta tehdä yhteistyötä partiolaisten hengelliseen kasvatukseen liittyen.

Peruskirjauudistus ja partiolupauksen päivittäminen

Peruskirja ja siihen kirjattu partion arvopohja (mm. lupaus, ihanteet, tunnus) sekä toimintatavat (mm. kohderyhmä 7-22-vuotiaat, partiomenetelmä, kasvatustavoitteet) koskettaa kaikkia partiolaisia riippumatta siitä, onko partiolainen jonkin uskontokunnan jäsen vai ei ja onko partiolaisen lippukunnan taustayhteisönä seurakunta vai ei. Siksi on tärkeää, että esimerkiksi partiolupaus mahdollistaa erilaiset vakaumukset ja monimuotoisen partiotoiminnan. Uudistuksen jälkeenkin hengellisyys on osa partiotoimintaa ja kirkko on tärkeä yhteistyökumppani partiolle.

Seurakunnan ja lippukunnan välinen yhteistyö

Mitä se on nyt? Ovatko molemmat osapuolet tyytyväisiä? Miten sitä voisi kehittää? On tärkeää, että lippukunta kirkastaa myös itselleen, että seurakunta ei ymmärrettävästi tue partiotoimintaa täysin vastikkeettomasti.

Lippukunnan ja seurakunnan yhteistyö voi olla esimerkiksi:

  • Lippukunnan tarjoamaa tunnustuksellista uskontokasvatusta (esimerkiksi hartauksia koloilloissa, osallistumista jumalanpalveluksiin)
  • Yhdessä järjestettäviä partiolaisten kirkkopyhiä (esim. Yrjön päivän kirkko)
  • Lippukunnan ja seurakunnan yhdessä järjestämiä lasten, nuorten ja perheiden tapahtumia ja tempauksia
  • Seurakunnan tarjoamaa tukea uskonnollisen tai hengellisen kasvatuksen antamiseen (esim. seurakunnan papin pitämä leirihartaus, seurakunnan nuorisotyöntekijä vierailemassa koloillassa)
  • Seurakunnan tilojen tarjoamista lippukunnan käyttöön
  • Seurakunnan rahallista tukea lippukunnalle
  • Seurakunnan työntekijän työajan käyttämistä lippukunnan toimintaan

Eväitä seurakunnan kanssa käytävään keskusteluun

Eväitä seurakunnan kanssa käytävään keskusteluun saa mm. partio.fi/arvokeskustelu -sivulla julkaistusta peruskirjauudistuksen UKK:sta sekä PowerPoint-esityksestä. Keskustelulla voidaan ehkäistä väärinymmärrykset ja samalla kartoittaa, mitä seurakunta ja lippukunta yhteistyöltään aidosti haluavat.

  1. Lippukunta perehtyy aineistoon.
  2. Lippukunnan kannattaa sopia ensimmäinen tapaaminen oman seurakunnan partioyhteyshenkilön (seppo) kanssa ja kertoa tapaamisessa avoimesti peruskirjauudistuksesta.
  3. Yhdessä sepon kanssa voi tavata kirkkoherraa ja muita seurakunnan päättäjiä. Avoin ja rehellinen keskustelu vähentää mahdollista epäluottamusta ja huolia sekä lippukunnassa että taustayhteisössä.

Liitteenä on vielä kirjepohja, jolla lippukunta voi lähestyä kirkkoherraa.

Kirjepohja seurakunnan päättäjille
Partion ja seurakuntien yhteistyöstä kirkon sivuilta
Hengellisyys partiossa –materiaali

Apua seurakunnan kanssa käytäviin keskusteluihin saa omalta piiritoimistola ja lippukuntavalmetajilta