Pj-pk-johtamistehtävän ohjaaminen

Pj-Pk -johtamistehtävän ohjaaja -koulutuksen käytyään partiojohtaja tuntee partiojohtaja peruskoulutuksen kokonaisuuden ja osaa ohjata kouluttautujaa koko koulutuksen ja johtamistehtävän ajan.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Partiojohtaja -peruskoulutus

Koulutuksen kohderyhmä

Partiojohtaja -peruskoulutuksen johtamistehtävän ohjaajiksi haluavat partiojohtajat.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen käytyään kouluttautuja osaa ohjata partiojohtaja -peruskoulutuksen suorittajia heidän koulutuksensa ajan, määritellä sopivan johtamistehtävän ja ohjata kouluttautujaa johtamistehtävän suorittamisessa.

Koulutuksen sisältö

 
Tavoitteet Ohjaaja tuntee partiojohtaja -peruskoulutuksen sisällön, osaa määritellä sopivan tasoisen johtamistehtävän kouluttautujalle ja osaa ohjata kouluttautujaa johtamistehtävän suorittamisessa. Ymmärtää roolinsa ohjaajana ja osaa toimia sen mukaan.
Sisältö Partiojohtaja -peruskoulutuksen rakenne, sisältö ja tavoitteet

Piirin mahdolliset tavoitteet partiojohtaja -peruskoulutukselle, sekä koulutuksen erityispiirteet esim. leirimuotoinen tai monimuotoinen kurssi.

Hyvä johtamistehtävä ja sen tavoitteiden asettaminen yhdessä kouluttautujan kanssa

Palautteen antaminen koko ohjaussuhteen ajan

Piirin raportointikäytännöt

Johtamisen ja ohjaamisen erojen kertaaminen

Koulutusmenetelmät   Aktivoiva luento

Toiminnallinen menetelmä ja ennakkotehtävä

Lähiopetuksen kesto 3 tuntia

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoituksiin lähiopetusjaksolla, mahdollisesti osoitettavat henkilökohtaiset harjoitustyöt.

Yleiskuvaus

Pj-Pk -johtamistehtävän ohjaaja -koulutuksen käytyään partiojohtaja tuntee partiojohtaja peruskoulutuksen kokonaisuuden ja osaa ohjata kouluttautujaa koko koulutuksen ja johtamistehtävän ajan.

Vastaava järjestäjä

Piiri

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta