PJPK johtamistehtävän ohjaaminen

PJPK johtamistehtävän ohjaaminen -koulutuksen käytyään partiojohtaja tuntee partiojohtajaperuskoulutuksen kokonaisuuden ja osaa ohjata kouluttautujaa koko koulutuksen ja johtamistehtävän ajan.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Partiojohtajaperuskoulutus

Koulutuksen kohderyhmä

Partiojohtajaperuskoulutuksen johtamistehtävän ohjaajiksi haluavat partiojohtajat.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen käytyään kouluttautuja osaa ohjata partiojohtajaperuskoulutuksen suorittajia heidän koulutuksensa ajan, määritellä sopivan johtamistehtävän ja ohjata kouluttautujaa johtamistehtävän suorittamisessa.

Osallistujan ja kouluttajan kirjallisuus ja materiaalit

Koulutuksen sisältö

Tavoitteet Ohjaaja tuntee partiojohtajaperuskoulutuksen sisällön, osaa määritellä sopivan tasoisen johtamistehtävän kouluttautujalle ja osaa ohjata kouluttautujaa johtamistehtävän suorittamisessa. Ymmärtää roolinsa ohjaajana ja osaa toimia sen mukaan.
Sisältö Partiojohtajaperuskoulutuksen rakenne, sisältö ja tavoitteet

Piirin mahdolliset tavoitteet partiojohtajaperuskoulutukselle, sekä koulutuksen erityispiirteet esim. leirimuotoinen tai monimuotoinen kurssi.

Hyvä johtamistehtävä ja sen tavoitteiden asettaminen yhdessä kouluttautujan kanssa

Palautteen antaminen koko ohjaussuhteen ajan

Valtakunnalliset raportointikäytännöt

Johtamisen ja ohjaamisen erojen kertaaminen

Koulutusmenetelmät   Aktivoiva luento

Toiminnallinen menetelmä ja ennakkotehtävä

Lähiopetuksen kesto 3 tuntia

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoituksiin lähiopetusjaksolla, mahdollisesti osoitettavat henkilökohtaiset harjoitustyöt.

Yleiskuvaus

PJPK johtamistehtävän ohjaaminen -koulutuksen käytyään partiojohtaja tuntee partiojohtajaperuskoulutuksen kokonaisuuden ja osaa ohjata kouluttautujaa koko koulutuksen ja johtamistehtävän ajan.

Vastaava järjestäjä

Piiri

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta