Kestävästi partiossa -apuraha lippukunnille

Kestävästi partiossa -rahastosta lippukunnat voivat hakea tukea toimenpiteisiin, jotka auttavat pienentämään oman toiminnan aiheuttamia hiilidioksidipäästöjä ja ympäristökuormitusta. Tukea rahastosta on saanut jo 48 erilaista lippukuntien kestävyystekoa.

Lippukunnille tukea ilmastotekoihin ja kestävien toimintatapojen kehittämiseen

Tukea voi saada toimenpiteisiin, jotka auttavat täyttämään Kestävästi partiossa-tunnuksen ekologiseen kestävyyteen liittyviä kriteerejä. Tukea voi hakea riippumatta siitä, onko lippukunta jo hakenut tunnusta. Lue lisää Kestävästi partiossa -tunnuksesta.

Avustusta voi hakea toimenpiteisiin, jotka tuovat päästövähennyksiä tai pienentävät toiminnan aiheuttamia ympäristöhaittoja.

Tukea toimenpiteille, joilla luodaan muutosta kestävämpään suuntaan

Tukea myönnettäessä etusijalla ovat projektit, jotka ovat

  • vaikuttavia. Toimenpide saa aikaan päästövähennyksiä tai pienentää ympäristövaikutuksia tavalla, joka on selkeästi osoitettavissa.
  • uudistavia. Toimenpide kehittää kehittävät lippukunnan toimintaa kestävämmäksi aiempaan verrattuna.
  • pitkävaikutteisia. Haluamme saada aikaan pysyvämpää muutosta kertaluonteisten kokeilujen sijaan.
  • taloudellisen tuen tarpeessa. Haluamme kohdentaa tukea erityisesti sellaisiin tilanteisiin, joissa projekti jäisi toteutumatta ilman rahoitusta.

Kaikkia näitä kriteereitä ei tarvitse täyttää, mutta hakemuksia pisteytetään näillä kriteereillä. Jokainen hakemus käsitellään tapauskohtaisesti.

Esimerkkejä tuen kohteista:

  • Kaluston tai varusteiden korjaaminen niiden käyttöiän pidentämiseksi
  • Kolon tai kämpän energiatehokkuuden parantaminen. Esimerkiksi uusiutuvaan sähköön vaihtaminen tai vanhojen sähkölaitteiden uusiminen energiatehokkaampiin
  • Asiantuntijapalveluiden hyödyntäminen toimenpiteiden toteuttamiseen tarvittavan tiedon hankkimiseksi. Esimerkiksi kolon energiaremontin suunnittelu.

Lisää ideoita toimenpiteisiin löydät Kestävästi partiossa –tunnuksen osa-alueiden toteutusvinkkeistä. Tutustu tunnuksen osa-alueiden vinkkeihin.

Tuki on tarkoitettu lippukunnille. Sillä ei rahoiteta piirien toimintaa. Rahastolla ei myöskään tueta päästöjen kompensaatiomaksuja tai matkustamista.

Kestävästi partiossa -rahasto on kohdennettu erityisesti partion hiilineutraalistavoitteiden ja ekologisen kestävyyden edistämiseen. Siksi Kestävästi partiossa -tunnuksen esteiden madaltamisen osa-alue on rajattu rahaston tuen piirin ulkopuolelle.

Ohjeet Kestävästi partiossa -apurahan hakemiseen ja raportointiin

Lippukunnat voivat hakea kriteerien mukaisiin toimenpiteisiin tukea 50-600 euroa.

Vuoden 2023 rahastohaku on päättynyt. Seuraavan kerran rahastosta voi hakea tukea maalliskuussa 1.-31.3.2024. Huomaa, että rahastohaku järjestetään vuonna 2024 vain kerran.

Linkki hakulomakkeeseen aukeaa 1.3.2024 Siirry kuksan hakemuslomakkeeseen.

Tukea saaneet lippukunnat raportoivat Webropol-lomakkeella tuen käytöstä ja sen vaikutuksista viimeistään puoli vuotta avustuksen myöntämisen jälkeen.

Kestävästi partiossa -apurahan raportointi Webropolissa

Lisätiedot:
Suvi Tikka
sähköposti: suvi.tikka@partio.fi

Kestävästi partiossa -rahastosta on saanut tukea jo 48 lippukuntaa

Vuonna 2022 partiolippukunnille avautui uusi mahdollisuus kehittää toimintaansa vastuullisemmaksi. Ilmattaren tukemasta Kestävästi partiossa -rahastosta oli mahdollista hakea tukea projekteihin, jotka pienensivät lippukunnan hiilijalanjälkeä tai vähensivät muita toiminnasta syntyviä ympäristöhaittoja.

Lue lisää vuoden 2023 hankkeista ja 2022 hankkeista!

Kestävästi partiossa -rahaston mahdollistavat partion yhteistyökumppanit

Kestävästi partiossa –rahaston myöntämä tuki on partion yhteistyökumppanien rahoittamaa. Rahaston perustamiseen vuonna 2022 saatiin 4 000 euron alkupotti yhteistyökumppaniltamme Ilmattarelta, joka on myös Kestävästi partiossa -toiminnan kummi. Ilmatar tukee rahastoa myös vuosina 2023 – 2024. Rahastoa voidaan edelleen kasvattaa uusien kumppanuuksien avulla. Lue kumppanuussivuilta, millaisia yhteistyökumppaneita partiolla on.

Monet yhteistyökumppanit tukevat partion ilmastotyötä. Oletko kiinnostunut yhteistyöstä partion kanssa? Lue partion kumppanuusvaihtoehdoista