Valmennusohjelmat

Kohti elinvoimaista lippukuntaa – hakekaa mukaan valmennusohjelmaan!

Valmennusohjelmat on uudenlainen tapa kehittää lippukunnan toimintaa, jäsenmäärää, elinvoimaisuutta ja hyvinvointia. Hakekaa mukaan!

Seuraavat valmennusohjelmat vuonna 2023

 • Kasvun valmennusohjelma tammi-syyskuussa, ilmoittautuminen 1.11.-30.11.2022 ja ohjelman alku 24.1.2023
 • Pestaamisen valmennusohjelma maalis-marraskuussa, ilmoittautuminen 1.1.-15.2.2023
 • Vanhimpien ikäkausien valmennusohjelma loka-maaliskuussa, ilmoittautuminen syyskuun alussa.

Nyt käynnissä: Vanhimpien ikäkausien valmennusohjelma alkaa 4.10.2022

Vanhimpien ikäkausien valmennusohjelmassa lippukunnan johtokolmikot, ikäkausien kanssa toimivat luotsit sekä ikäkausivastaavat pääsevät valmentajien ja kasvatuksen asiantuntijoiden kanssa oppimaan ikäkausien ohjelman monipuolisesta toteuttamisesta, suunnittelevat ohjatusti koko johtajiston voimin tulevia kehitystoimenpiteitä vanhimpien ikäkausien ohjelman parantamiseen sekä saavat usean kuukauden ajan valmentajalta tukea kehityssuunnitelman laatimiseen ja toteuttamiseen.

Vanhimpien ikäkausien valmennusohjelmaan sisältyy viisi yhteistä kertaa, valmennuskeskustelut oman valmentajan kanssa sekä päätöskeskustelu oman valmentajan ja oman piirin lippukunta-asiantuntijoiden kanssa. Yhteiset kerrat järjestetään Teamsin kautta. Lippukunta sitoutuu osallistumaan vähintään aloitusiltaan, yhteiseen päätösiltaan sekä valmentajan kanssa pidettäviin valmennuskeskusteluihin – vähintään jonkun johtokolmikosta on oltava paikalla. Parhaan hyödyn saa tietysti osallistumalla myös kaikkiin koulutusiltoihin.

Seuraava valmennusohjelma alkaa lokakuussa 2022:

Valmennusohjelmaan kuuluu yhteisiä etätapaamisia, joiden päivämäärät ovat:

 • 4.10.2022 Valmennusohjelman aloituskerta
 • 10.-30.10.2022 Valmennustapaamiset valmentajan kanssa (1 kerta á 1 h)
 • 10.11.2022 Valmennusohjelman 1. koulutusilta
 • 23.11.2022 Valmennusohjelman 2. koulutusilta
 • 7.12.2022 Valmennusohjelman 3. koulutusilta
 • Joulukuu 2022 – tammikuu 2023: Valmennustapaamiset valmentajan kanssa (1 kerta á 1 h)
 • 18.1.2022 Lippukuntien omien suunnitelmien esittely ja työstäminen
 • Maaliskuu 2023: Päätöskeskustelut (1 kerta á 1 h)

Kaikille yhteisten tapaamisten lisäksi tapaatte oman, nimetyn valmentajanne 3 kertaa (lokakuussa, joulu-tammikuussa ja maaliskuussa). Nämä ajat sovitte ensimmäisellä yhteisellä tapaamiskerralla. Laitattehan yhteiset ajat johtokolmikon kalentereihin jo ilmoittautuessa!

Ilmoittautuminen: Hakekaa mukaan viimeistään 4.9., tästä linkistä. Ilmoittautumisaika on 15.7.-4.9. Riittää, että lippukunnasta yksi hoitaa ilmoittautumisen.

HUOM! Nyt haetaan myös valmentajia mukaan valmennusohjelmiin!

Valmennusohjelman aloituskerta: Tutustumme kasvuun ja ryhmän lippukuntien tilanteisiin

Aloituskerralla käydään yhdessä läpi valmennusohjelman aikataulu ja eteneminen sekä tutustutaan mukana oleviin lippukuntiin, valmennusohjelman vetäjiin sekä kasvuvalmentajiin.

Lippukunnat oppivat miten pitää valmennusohjelmaan kuuluva haaveilupaja.

1. Koulutusilta: Syvennytään aikuisrekryynAsiantuntijan johdolla syvennymme aikuisrekryyn ja aikuisten mukana pitämiseen
Lippukunnan ja kasvuvalmentajan tapaaminenLippukunnat ja kasvuvalmentajat tapaavat ja tutustuvat toisiinsa keskenään sopimanaan päivänä. Lippukunnat myös valmistautuvat lippukunnan haaveilupaja-työskentelyyn muun johtajiston ja kasvuvalmentajan kanssa.
2. Koulutusilta: Syvennytään valittuun teemaanAsiantuntijan johdolla syvennymme valittuun teemaan
3. Koulutusilta: Syvennytään valittuun teemaanAsiantuntijan johdolla syvennymme valittuun teemaan
Haaveilupaja ja kasvusuunnitelman tekeminenKoko lippukunnan johtajisto tekee yhdessä kasvuvalmentajan kanssa HaLi-työkalua käyttäen kasvusuunnitelman. Työskentelyyn on hyvä varata noin puoli päivää.
Yhteinen päätös: Lippukuntien kasvusuunnitelmien esittely ja työstäminen yhdessäLippukunnat kokoontuvat esittelemään tekemänsä kasvusuunnitelmat toisilleen ja saavat muilta palautetta ja kehitysehdotuksia suunnitelmistaan. Kasvusuunnitelmia muokataan tarvittaessa.
PäätöskeskusteluLippukunnat käyvät yhdessä kasvuvalmentajan ja piirinsä työntekijän tai luottamushenkilön kanssa valmennusohjelman sujumista ja kasvusuunnitelmat onnistumista sekä lippukunnassa tapahtuneita muutoksia. Piirin edustajan kanssa sovitaan

Valmennusohjelmaan osallistuminen

Lippukunnasta valmennusohjelmaan osallistuu johtokolmikko ja yhteen kertaan lippukunnan koko johtajisto. Kasvun valmennusohjelmaan sisältyy viisi treenikertaa ja päätöskeskustelu oman kasvuvalmentajan ja oman piirin lippukunta-asiantuntijoiden kanssa. Treenit järjestetään pääosin Teamsin kautta. Lippukunta sitoutuu osallistumaan jokaiseen treenikertaan – vähintään jonkun johtokolmikosta on oltava paikalla. Treeniohjelmaan kuuluu myös oma vertaisryhmä samaan ohjelmaan osallistuvien kanssa.

Parhaillaan käynnissä: Kasvun valmennusohjelma

Viimeisin kasvun valmennusohjelma alkoi toukokuussa:

 • Valmennusohjelmaan kuuluu yhteisiä etätapaamisia, joiden päivämäärät ovat:
  • 4.5.2022 Valmennusohjelman aloituskerta
  • 11.5.2022 Valmennusohjelman 1. koulutusilta
  • 4.8.2022 Valmennusohjelman 2. koulutusilta
  • 17.8.2022 Valmennusohjelman 3. koulutusilta
  • Elo-syyskuu: haaveilutyöpaja
  • 14.9.2022 Lippukuntien kasvusuunnitelmien esittely ja työstäminen
  • marras-joulukuu: päätös- tai välikeskustelut
 • Kaikille yhteisten tapaamisten lisäksi tapaatte oman, nimetyn kasvuvalmentajanne 2-3 kertaa. Nämä ajat sovitte ensimmäisellä yhteisellä tapaamiskerralla. Laitattehan yhteiset ajat johtokolmikon kalentereihin jo ilmoittautuessa!
 • Valmennusohjelmaan kuuluu haaveilutyöpajan järjestäminen koko johtajistolle.
 • Ilmoittautuminen on päättynyt.

HUOM! Nyt haetaan myös valmentajia mukaan valmennusohjelmiin!


Lippukuntasegmentit

Jotkut Kasvun valmennusohjelmista järjestetään niin, että keskitytään jonkin tietyn lippukuntaryhmän valmentamiseen juuri niille sopivin keinoin.

Ryhmien raja-arvot ovat

 • Isot 150-500 henkilöä
 • Keskikokoiset 80-149 henkilöä
 • Pienet alle 80 henkilöä

Alueiden kasvumahdollisuudet on arvioitu paikallisen partiopotentiaalin mukaan. Mikäli alueella alle yhdeksän prosenttia 7-22-vuotiaista on partiossa, alueella on suuri kasvumahdollisuus. Mikäli alueella yli yhdeksän prosenttia 7-22-vuotiaista on partiossa, alueella on maltillinen kasvumahdollisuus.

Kuva: Juha Nurmi