Valmentajien materiaalit

Ajankohtaista juuri nyt

 • Valmentajaverkostoon kuuluvat kaikki Suomen valmentajat. Verkostolla on oma Teams-kanava keskustelujen käymistä varten, ja verkosto tapaa säännöllisesti. Tapaamisissa pääset keskustelemaan muiden valmentajien kanssa, saat tukea pestiisi ja kuulet pestin kannalta ajankohtaisista asioista.
 • Vuonna 2024 käynnissä olevan valmennuskamppiksen materiaalit löytyvät alempana tältä sivulta.

Vuonna 2024 valmentajaverkosto tapaa seuraavasti:

 • Kohtaus 27.-29.9., valmentajaverkoston livetapaaminen ja erilaisia koulutuksia
 • 21.11. Valmentajaverkoston oma ilta (Teams)

 • Verkkokoulutuksessa, jossa pohdittiin lippukuntien tukemista tarpoja-, samoaja- ja vaeltajaikäkausien toiminnassa, diat löydät tästä.
 • Verkkokoulutuksessa, jossa käsiteltiin pestaamisen käytäntöjä ja pestijohtajien tukemista, vastuullisuutta, lippukunnan näkyvyyttä ja ulkoista viestintää sekä seppo.io-alustan hyödyntämistä partio-ohjelman toteuttamisessa tallenteet löytyvät YouTubesta.

Mitä valmentaja tekeekään?

Uudistettu valmentajan pestikuvaus löytyy tästä.

Vanhan mallin mukainen kaikkien valmentajien pestikortti

Koulutus on kaikille valmentajille ja valmentajiksi aikoville sekä myös esimerkiksi kaikille piiri- ja keskusjärjestön toimijoille, jotka haluavat ymmärtää mistä valmentamisessa on kyse!

Tämän kurssin jälkeen ymmärrät, mitä eroa on valmentamisella ja ohjaamisella ja osaat valmentaa partiossa. Kurssi keskittyy niin yksilön kuin ryhmän valmentamiseen sekä partion toiminnan kehittämiseen.

Alla on listattuna asioita, joita emme käy kurssilla mutta jotka sinun on hyvä käydä läpi pestaajasi kanssa ja varmistaa, että pärjäät pestissäsi alusta alkaen mutkattomasti. Jos haluat kurssille, mutta epäröit osaamisesi kanssa, tee pestaajasi kanssa hyvä perehdytyssuunnitelma ja ota se mukaan kurssille. Jos edelleen olet epävarma, voit ottaa myös meihin (nora.jokinen@partio.fi) yhteyttä. Lämpimästi tervetuloa!

Kun selvität nämä asiat ennen kurssia, saat hyvän pohjan oman pestin tekemiselle ja olet valmis valmentamaan lippukuntia:

 • Pestin tarkoitus ja työkalut. Niistä löydät lisätietoa suoraan näiltä verkkosivuilta omista osioistaan. Piirit järjestävät myös koulutuksia.
 • Johtamismalli, aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, lippukunta yhdistyksenä, pestijärjestelmä, partio-ohjelma ja kasvatustavoitteet, omaa pestiä painottaen.
 • Kuksa, Jemma ja muut sekä niiden käyttö sujuvasti pestiä tukien.
 • Oma valmentajatiimi ja piirin muut valmentajat, mahdolliset valmentajavastaavat tai oma pestiesimies ja toimintakulttuuri sekä tapaamiskäytännöt.
 • Oman ensimmäisen vuoden suunnittelu valmentajana: mitä teet missäkin vaiheessa, mitä opit, mihin perehdyt, mitä tavoittelet ensimmäisen vuoden aikana.

Haluatko kouluttajaksi valmentajakurssille? Ilmoita meille (laura.vainio@partio.fi) halukkuutesi ja otamme sinuun sitten yhteyttä! Kurssin sisällöt keskittyvät vahvasti valmennukseen. Yllä olevasta, kurssilaisille suunnatusta listauksesta pääset näkemään jo kurssilla koulutettavia aihealueita, ja myös aiheet joihin kurssilaisten tulisi perehtyä ennen kurssia.

Vuoden 2024 valmentajakoulutukset:

 • 1/24 toteutetaan monimuotona, lähipäivä 9.3. Partioasemalla Helsingissä. Lähipäivän lisäksi ennakko- ja jälkitehtäviä Moodlessa, valmennusharjoitus ja päätöskeskustelu. (perään ilmolinkki)
 • 2/24 toteutetaan lähikurssina Kohtaus-tapahtumassa Järvenpäässä 27.-29.9. Koulutukseen kuuluu myös valmennusharjoitus ja päätöskeskustelu.

Koulutus järjestetään Agricola-opintokeskuksen tuella. Opintopisteytetyn todistuksen myöntää Opintokeskus Sivis.

Valmentajan työkalut

Valmentamalla tukea lippukuntien toimintaan

Hyödyllisiä materiaaleja valmennusprojekteihin

Valmentajan ohje

Ennen lippukunnan tapaamista

 1. Saat piiristä lippukunnan yhteystiedot. Sovi tapaaminen lippukunnan kanssa.
 2. Ensimmäinen tapaaminen olisi hyvä olla kasvokkain, esimerkiksi lippukunnan johtajiston kokouksessa. Ainakin lippukunnan johtokolmikon olisi hyvä olla paikalla, ja mieluusti muitakin johtajia, jotka vain pääsevät paikalle. Jos useampi on paikalla, useampi johtaja on tapaamisen jälkeen sitoutunut tavoitteisiin.
 3. Saat myös lyhyen päivityksen lippukunnan tilanteesta, jos piirissä on tiedossa jotakin, mitä sinun olisi hyvä tietää (esim lpkj juuri vaihtunut, mitä haasteita on viime aikoina ollut, tms).
 4. Tutustu lippukuntaviisariin. Saat sen piirin työntekijältä. Siitä saat hyvää faktaa lippukunnan jäsenmäärästä, sen muutoksista ja partioprosentista. Täydennä tarvittaessa ajantasaisilla tilastoilla.

1. Tapaaminen: nykytilasta tavoitteisiin ja toimenpiteisiin

Osa 1: nykytila, n 1 h

 • Aloittakaa harjoituksella: jokainen kirjoittaa post-it lapuille omasta lippukunnasta 2 hyvää tai hyvin sujuvaa asiaa, sekä yhden asian, joka ei toimi niin hyvin. Lappuihin palataan hiukan myöhemmin.
 • Lappujen kirjoittamisen jälkeen käykää lippukuntaviisari lyhyesti läpi lippukunnan kanssa. Kysy ainakin johtajista, ryhmistä ja jäsenmäärästä; näihin kaikkiin löytyy tietoa viisarista.
 • Viisarin läpikäymisen jälkeen jokainen kirjoittaa lapuille vielä 1-2 asiaa, joita lippukunnassa voisi parantaa. Tämän jälkeen post-it –laput kerätään yhteen isolle paperille tai pöydälle, ja ryhmitellään aiheittain.
 • Jatkakaa tarvittaessa keskustelua lippukunnan nykytilanteesta. Jos post-it –lappuja tulee vähän, tai laput ovat hyvin yksipuolisia, keskustelkaa esimerkiksi näistä aiheista: johtajatilanne, tekemisen/vastuun jakautuminen, onko lippukunnassa johtokolmikko, ikäkausitoiminta, pestaaminen, valmius aikuisrekryyn ja uusien aikuisten mukaan ottamiseen.
 • Kaikkia lappuja ei välttämättä ehdi käydä läpi. Keskittykää aiheisiin, jotka ovat ehkä vahvuuksissa ja heikkouksissa, ja kehitettäviin asioihin. Pyrkikää löytämään keskustelussa yksi kehitettävä asia, jota lähdetään työstämään eteenpäin.

Osa 2, tavoitteet ja toimenpiteet, n 1 h:

 • Auta lippukuntaa valitsemaan kehitettävä asia edellisen työstön pohjalta. On hyvä valita vain yksi aihe, jotta sen kehittäminen onnistuu kevään aikana. Kehitettävän asian tulee tähdätä siihen, että partioon saadaan mukaan lisää lapsia ja nuoria. Kehitettävä asia voi liittyä esimerkiksi aikuisrekryyn, johtajiston pestien jakautumiseen, johtajiston jaksamiseen, toiminnan markkinointiin tai uusien ryhmänjohtajien ja lasten löytymiseen ja mukaan ottamiseen.
 • Kehitettävä asia mitä todennäköisimmin löytyy post-it –lappujen joukosta.
 • Tavoitteen tulisi lähteä lippukunnan tarpeesta, ja heille ajankohtaisesta asiasta, mutta tavoitteen tulee tähdätä kasvuun. Tavoitetta ei ole tarkoitus antaa valmiina, vaan auttaa lippukuntaa löytämään se itse. Käytä keskustelussa valmentavaa otetta ja esitä hyviä ja oivalluttavia kysymyksiä. Pyri siihen, että et lähde neuvomaan, vaan anna lippukunnan oivaltaa ja keksiä itse. Näin lippukunnan sitoutuminen asian kehittämiseen ja tavoitteen saavuttamiseen on paljon parempaa.
 • Kun tavoite on selvillä, mietitään millä askeleilla tavoitteeseen päästään. Konkreettiset asiat, mitä tehdään kannattaa kirjata ylös. On hyvä, että askeleet ovat sopivan kokoisia ja että niitä on enemmän kuin yksi. On tärkeää, että tehtäville asioille sovitaan myös aikataulu ja vastuuhenkilö.
 • Muistiin kirjattavat toimenpiteet voivat sisältää myös kouluttautumista tai materiaaleihin tutustumista. Valmentajan ei ole tarkoitus tässä keskustelussa kouluttaa lippukuntaa esimerkiksi tekemään aikuisrekrykampanja, vaan auttaa tunnistamaan tarve lisäkoulutukselle. Liitteenä on valmis lista linkeistä, joista lippukunta voi saada apua kasvuun liittyviin haasteisiin. Valmentaja voi oikein mielellään myös ohjata lippukunnan osallistumaan esimerkiksi aikuisrekryn koulutukseen Teamsissa.
 • Illan päätteeksi lippukunta on siis asettanut itselleen tavoitteen, ja sitä kohti vievät teot ovat selvillä. Nämä asiat on myös kirjattu muistiin seurantalomakkeeseen, jonka paperinen versio jää lippukunnalle. Ota itsellesi kuva täytetystä lomakkeesta.
 • Sopikaa seuraavan tapaamisen ajankohta.
 • Hyödyllisiä linkkejä:

2. Tapaaminen: seuranta

 • Toisessa tapaamisessa palataan viimeksi sovittuun tavoitteeseen ja sovittuihin askeleihin. Käydään läpi, miten sovitut asiat ovat edistyneet, ja pitääkö lisätä joitakin asioita tehtäväksi.
 • Voi hyvin olla, että asiat eivät ole edenneen huimaa vauhtia, ja silloin on hyvä pohtia yhdessä lippukunnan kanssa, voisiko jotain edistää heti. Voisiko esimerkiksi rekrytapahtuman päivän sopia tämän tapaamisen lopuksi?
 • Jos jokin asia ei ole onnistunut, miettikää, miten se tehdään toisin, tai mitä sen tilalla voitaisiin tehdä.
 • Juhlikaa ja iloitkaa niistä asioista, jotka ovat jo edityneet.
 • Voi olla, että tavoitteeseen pääsemistä ei voi vielä tässä arvioida, vaan se nähdään vasta myöhemmin, kun uusi toimintakausi on alkanut syksyllä.
 • Jos lippukunta päätti osallistua esimerkiksi aikuisrekryn tuki-iltaan tai muuhun koulutukseen, tässä illassa on hyvä käydä läpi, mitä oppeja koulutuksesta saatiin, ja miten niitä aletaan nyt lippukunnassa hyödyntää.
 • Toinen tapaaminen voi tarvittaessa on etänä, vaikka kasvokkain tapaaminen on tällaisissa asioissa usein paras. Tärkeintä on, että lippukuntaan ollaan yhteydessä, ja autetaan eteenpäin.
 • Toinen tapaaminen on lippukunnan kanssa viimeinen. Jos haluat, voit hyvin sopia lippukunnan kanssa kolmannen tapaamisen esimerkiksi alkusyksyyn.
 • Kehu ja anna lippukunnalle palautetta toimeen tarttumisesta toiminnan kehittämiseksi. 

Viimeisen tapaamisen jälkeen:

 • Kerro lippukunnan kuulumiset piirin järjestökoordinaattorille, ja toimita myös yhdessä täytetyt tavoitepaperit piiriin.
 • Harkitse, haluaisitko lähteä vakituiseen valmentajapestiin!
 • Voit osallistua valmentajille tarkoitettuun tapaamiseen, jossa pääset jakamaan valmennusiltojen kokemuksia ja antia, sekä saamaan tukea tuleviin iltoihin. Tapaaminen on vapaaehtoinen, mutta olet tervetullut mukaan!

Erilaisia kasvumateriaaleja on koottu tälle sivulle.

Lisäksi Jemman aluetapaamismateriaaleista löydät valmennusvinkkejä mm. seuraaviin teemoihin:

 • aikuisrekrykampanja
 • johtaminen lippukunnassa
 • lippukunnan toiminnan kehittäminen Ko-Gi-koulutuksen avulla
 • mentorointi
 • moninaisuus
 • sidosryhmät ja yhteistyön tukeminen
 • varainhankinta sekä adventtikalenterikampanja
 • aikuisrekry
 • johtamismalli
 • kasvu
 • lippukunnan toiminnan kehittäminen Ko-Gi-koulutuksen avulla
 • mentorointi
 • moninaisuus
 • pestaaminen

Luotseille ja ohjelmajohtajille vinkattavaksi:

Lisäksi Jemman aluetapaamismateriaaleista löydät valmennusvinkkejä teemoihin:

 • ikäkausisiirtymät
 • kasvatustavoitteet
 • kasvu
 • laadukas partio-ohjelma
 • leirimatkat
 • luotsaus
 • moninaisuus
 • partiomenetelmätyökalu
 • perhepartio

Valmentajaviesti -uutiskirje

1) ilmestyy viikolla 5. Lue Valmentajaviesti 1/24
2) ilmestyy viikolla 16.
3) ilmestyy viikolla 36.
4) ilmestyy viikolla 47.

1) ilmestyy viikolla 5. Lue Valmentajaviesti 1/23
2) ilmestyy viikolla 16. Lue Valmentajaviesti 2/23
3) ilmestyy viikolla 36. Lue Valmentajaviesti 3/23
4) ilmestyy viikolla 47. Lue Valmentajaviesti 4/23