Tervetuloa mukaan partioon!

Partio on hauska ja monipuolinen harrastus, joka sopii kaikille. Partiossa leikitään, pelataan, retkeillään, leireillään, opitaan, saadaan uusia kavereita ja koetaan ikimuistoisia elämyksiä. Nuorimmat partiolaiset ovat noin 7-vuotiaita ja yläikärajaa ei ole. Tule mukaan ja koe oma partioseikkailusi!

Partio on Suomen suurin kasvatusjärjestö ja meitä onkin yhteensä jo yli 65 000. Jokaisella meillä on on tehtävä partiossa ja meistä hienointa on, että partiossa jokainen voi tehdä parhaansa ja loistaa. Partiossa on paikka meille kaikille – myös sulle.

Tietoa partiosta lapselle, nuorelle ja aikuiselle

Näiltä partio.fin sivuilta löydät tarkemmin tietoa partiosta:

Miten partioon liitytään?

Olemme koonneet ohjeet partioon liittymisestä Näin liityt partioon -sivulle. Katso ohjeet partioon liittymisestä.

Partiota harrastetaan paikallisissa lippukunnissa

Partiotoiminta on hyvin vahvasti lippukunnan jäsenten näköistä, joten lippukuntien toiminta vaihtelee suuresti toisistaan. Esimerkiksi osassa lippukunnista toiminta on painottunut vahvasti purjehtimiseen, kun taas toisessa toiminta on paljon erähenkisempää. Kaupunkien keskustoissa toimivat lippukunnat taas saattavat painottaa omaa toimintaansa eri tavalla kuin esimerkiksi harvemmin asutuilla alueilla.

Partiota harrastetaan lippukunnissa, joita on Suomessa lähes jokaisessa kunnassa. Yhteensä toimintaa on lähes 750 lippukunnassa, joista ruotsinkielisiä on noin 60. Lippukunnat ovat omalla alueellaan toimivia, itsenäisiä paikallisyhdistyksiä, joiden koko vaihtelee noin 20 jäsenestä yli 200 jäseneen.

Suurimmassa osassa lippukunnista partiotoiminta tapahtuu joko suomeksi tai ruotsiksi. Ivalossa ja Inarin kirkonkylällä partiota voi harrastaa myös inarin- ja pohjoissaamenkielillä. Joillain lippukunnilla on myös englanninkielisiä ryhmiä.

Partio on edullinen harrastus

Partion jäsenmaksu on 60–80 euroa vuodessa. Jäsenmaksun maksamalla saat osallistua lippukuntasi, piirisi ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n toimintaan. Jäsenmaksun suuruus riippuu jäsenlajista, alueesta ja lippukunnasta. Lue lisää jäsenmaksusta.

Jokaisella on oma ryhmä, johon kuulua

Lippukunnissa sen jäsenet jakaantuvat ikäryhmittäin pienempiin ryhmiin, joilla kaikilla on omanlaista, ikään sopivaa toimintaa, joka perustuu kasvatukselliseen partio-ohjelmaan. Omasta pienryhmästä muodostuu usein partiolaiselle tärkeä porukka, johon tutustuu hyvin ja jonka kanssa on kiva viettää aikaa.

Nuorempien partiolaisten ryhmät kokoontuvat usein kerran viikossa leikkimään, pelaamaan, askartelemaan, nikkaroimaan ja oppimaan uusia taitoja. Vanhempien partiolaisten harrastus taas koostuu usein yhdessä tekemisen lisäksi erilaisista vastuutehtävistä ja projekteista. Tutustu tarkemmin siihen mitä partiossa tehdään.

Partiossa on paikka meille kaikille – myös sulle

Moikka! Tämä video ei näy, koska et ole sallinut tarvittavien evästeiden käyttöä.

YouTube-videot edellyttävät kaikkien evästeiden sallimista. Voit muuttaa evästeasetuksia ja lukea lisää käyttämistämme evästeistä. Muuta evästeasetuksia.

Partio vaikuttaa nuoren kehitykseen

Partiokasvatuksen vaikutusta nuorten kehitykseen on tutkittu Suomessa 2019–2020. Tutkimuksen mukaan partiolaiset erottuvat positiivisesti erityisesti sitoutuneisuudessa, yhteisöllisyydessä, ulospäin suuntautuneisuudessa sekä auttamisessa ja muiden tukemisessa. Taidoista korostuvat organisointi- ja johtamistaidot sekä ensiaputaidot ja ympäristötietoisuus. Lue lisää partion vaikuttavuustutkimuksesta.


Yläkuva: Susanna Mikander