Tervetuloa mukaan partioon!

Partio on hauska ja monipuolinen harrastus, joka sopii kaikille. Partiossa leikitään, pelataan, retkeillään, leireillään, opitaan, saadaan uusia kavereita ja koetaan ikimuistoisia elämyksiä. Nuorimmat partiolaiset ovat noin 7-vuotiaita ja yläikärajaa ei ole. Tule mukaan ja koe oma partioseikkailusi!

Partio on Suomen suurin kasvatusjärjestö ja meitä onkin yhteensä jo yli 65 000. Jokaisella meillä on on tehtävä partiossa ja meistä hienointa on, että partiossa jokainen voi tehdä parhaansa ja loistaa. Partiossa on paikka meille kaikille – myös sulle.

Olemme koonneet partiosta tietoa myös erilaisille partiota harkitseville. Tutustu siis tarkemmin alla oleviin sivuihin:

Etsitkö tietoa miten partioon liitytään?

Olemme koonneet ohjeet partioon liittymisestä Näin liityt partioon -sivulle. Katso ohjeet partioon liittymisestä.

Partiota harrastetaan lippukunnissa

Partiotoiminta on hyvin vahvasti lippukunnan jäsenten näköistä, joten lippukuntien toiminta vaihtelee suuresti toisistaan. Esimerkiksi osassa lippukunnista toiminta on painottunut vahvasti purjehtimiseen, kun taas toisessa toiminta on paljon erähenkisempää. Kaupunkien keskustoissa toimivat lippukunnat taas saattavat painottaa omaa toimintaansa eri tavalla kuin esimerkiksi harvemmin asutuilla alueilla.

Partiota harrastetaan lippukunnissa, joita on Suomessa lähes jokaisessa kunnassa. Yhteensä toimintaa on lähes 750 lippukunnassa, joista ruotsinkielisiä on noin 60. Lippukunnat ovat omalla alueellaan toimivia, itsenäisiä paikallisyhdistyksiä, joiden koko vaihtelee noin 20 jäsenestä yli 200 jäseneen.

Suurimmassa osassa lippukunnista partiotoiminta tapahtuu joko suomeksi tai ruotsiksi. Ivalossa ja Inarin kirkonkylällä partiota voi harrastaa myös inarin- ja pohjoissaamenkielillä. Joillain lippukunnilla on myös englanninkielisiä ryhmiä.

Löydä lippukunta Kårsökning

Two scout kids solving a task

Partio on edullinen harrastus

Partion jäsenmaksu on 60-80 euroa vuodessa. Jäsenmaksun maksamalla saat osallistua lippukuntasi, piirisi ja Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n toimintaan. Jäsenmaksun suuruus riippuu jäsenlajista, alueesta ja lippukunnasta. Lue lisää jäsenmaksusta.

Jokaisella on oma ryhmä, johon kuulua

Lippukunnissa jäsenet jakaantuvat ikäryhmittäin pienempiin ryhmiin, joilla kaikilla on omanlaista, ikään sopivaa toimintaa, joka perustuu kasvatukselliseen partio-ohjelmaan. Omasta pienryhmästä muodostuu usein partiolaiselle tärkeä porukka, johon tutustuu hyvin ja jonka kanssa on kiva viettää aikaa.

Nuorempien partiolaisten ryhmät kokoontuvat usein kerran viikossa leikkimään, pelaamaan, askartelemaan, nikkaroimaan ja oppimaan uusia taitoja. Vanhempien partiolaisten harrastus taas koostuu usein kivan yhdessä tekemien lisäksi erilaisista vastuutehtävistä ja projekteista. Tutustu tarkemmin siihen mitä partiossa tehdään.

Four scouts standing infront of a wooden structure

Partiossa on paikka meille kaikille – myös sulle

YouTube-videot edellyttävät kaikkien evästeiden sallimista. Muuta evästeasetuksia.

Partio vaikuttaa nuoren kehitykseen

Partiokasvatuksen vaikutusta nuorten kehitykseen on tutkittu Suomessa 2019-20. Tutkimuksen mukaan partiolaiset erottuvat positiivisesti erityisesti sitoutuneisuudessa, yhteisöllisyydessä, ulospäin suuntautuneisuudessa sekä auttamisessa ja muiden tukemisessa. Taidoista korostuvat organisointi- ja johtamistaidot sekä ensiaputaidot ja ympäristötietoisuus. Lue lisää partion vaikuttavuustutkimuksesta.


Yläkuva: Susanna Mikander
Artikkelikuvat: Otto Virtanen, Henri Tammi