Perhepartio

Suomen Partiolaisten Partioneuvosto hyväksyi huhtikuun 2018 kokouksessaan perhepartion partion toimintamuodoksi. Perhepartion järjestää aina lippukunta.

Kenelle?

 • Alle kouluikäisille lapsille ja heidän perheilleen
 • Jokaisella alle kouluikäisellä pitää olla toiminnassa mukana vähintään yksi aikuinen omasta lähipiiristä. Alle kouluikäiset osallistuvat toimintaan aina omaan lähipiiriin kuuluvan aikuisen vastuulla ja valvonnassa.
 • Perhepartiotoiminta on ”Pienten lasten partiota”, joka ei ole osa virallista partio-ohjelmaa

Miksi?

 • Perhepartion tarkoituksena on partioon tutustuttamisen ohella antaa lapsiperheille yhteisiä mukavia hetkiä luonnossa. Perhepartiotoiminta mahdollistaa vanhemmille mukavan yhteisen harrastuksen lapsen kanssa ja mahdollisuuden tavata muita vanhempia säännöllisesti.
 • Perhepartion tarkoituksena on tarjota entisille partiolaisille mahdollisuus palata takaisin partiotoimintaan jo ennen kuin heidän omat lapsensa aloittavat oman partiopolkunsa sudenpentuina seitsemän vuoden iässä.
 • Perhepartio tarjoaa myös partiosta kiinnostuneille lapsiperheille paikan, jossa partioon voivat tutustua sekä lapset että aikuiset.
 • Perhepartion myötä aikuiset pääsevät mukaan ja pysyvät tiiviimmin mukana lippukunnan toiminnassa.

Miten?

 • Perhepartio voi kokoontua lippukunnan harkinnan mukaan. Yleistä on, että perhepartio kokoontuu kerran kuussa.
 • Perhepartion vetäjäksi sopii hyvin lippukunnan johtaja, jolla on itselläänkin alle kouluikäisiä lapsia. Perhepartiota ja kokoontumiskertoja voi toki vetää myös joku muu aikuinen.
 • Vastuu tapaamisista kiertää aikuisten kesken, mutta kynnys lähteä mukaan pidetään matalana. perheet ideoivat ja suunnittelevat yhdessä kertojen aiheet (esim. luonnontutkiminen, taskulamppuretki, seikkailurata)

Jäsenyys ja vakuutukset

 • Kaikilla perhepartioon osallistujilla tulee olla Suomen Partiolaisten jäsenmaksu maksettuna
 • Uusi jäsenmaksuluokka 4-6-vuotiaille tulee voimaan vuoden 2019 alusta alkaen.
 • 7-vuotiaita ja sitä vanhempia koskevat normaalit parion jäsenmaksut
 • 0-3-vuotiaat eivät maksa jäsenmaksua, mutta heillä ei ole myöskään partiovakuutus voimassa toiminnassa.
 • Jäsenmaksuun voi anoa vapautusta taloudellisin, terveydellisin tai sosiaalisin perustein
 • Partiovakuutus on voimassa jäsenillä.
 • Evp-vakuutus koskee vain partioon tutustujia, ei säännöllisessä toiminnassa mukana olevia.

Mitä?

 • Perhepartiossa tutustutaan toisiinsa, muihin partiolaisiin, partiolaisten perinteisiin, arvoihin ja tavoitteisiin leppoisassa tahdissa, ilman pakkotahtisuutta.
 • Perhepartiossa tehdään retkiä, leikkejä, askartelua sekä puuhaa lapsille ja aikuisille.
 • Perhepartio on partiohauskaa sisällä ja ulkona, lähellä ja kaukana koko perheellä.
 • Perhepartiolaisilla on mahdollisuus osallistua lippukunnan järjestämiin tilaisuuksiin, leireille, tapahtumiin ja tempauksiin.
 • Perhepartiossa ei haluta viedä sudenpentuikäkauden uutuudenviehätystä ja partio-ohjelman mukaiset aktiviteetit ja kokemukset säästetään sudari-ikään. Partiomaisuus kuitenkin muistetaan ja partioperinteitä ylläpidetään.

Perhepartiota kannattaa järjestää, koska

 • lapset tutustuvat partioon ja sudenpentuna on matalampi kynnys tulla mukaan
 • entiset partiolaiset on helppo saada takaisin mukaan omien lasten kanssa touhuamaan
 • keino pitää pienten lasten partiovanhemmat mukana lippukunnan toiminnassa
 • partiota tuntemattomat aikuiset tutustuvat partioon ja kynnys tulla mukaan muuhunkin toimintaan on pienempi

Partiohuivi

 • Perhepartiolaisille saa antaa partiohuivin. Monessa lippukunnassa on haluttu säästää huivin saanti sudenpentulupauksenantoon. Tässä tapauksessa perhepartiolla voi olla oma huivi (esim. lippukunnan huivi ilman merkkiä tai tavallinen sininen partiohuivi) tai jokin muu lippukunnan tunnus.
 • On myös mahdollista kehittää sudenpentujen lupauksenantoon uusia perinteitä, jolloin huivin saaminen ei olisikaan siinä kohdassa niin tärkeässä roolissa.

Yläkuva: Anna Enbuske