Kiusaamiseen liittyvät aktiviteetit partio-ohjelmassa ja muuta lukemista

Kiusaamisteemaa on hyvä käsitellä lasten ja nuorten kanssa partiossa. Partio-ohjelma tarjoaa jonkin verran valmiita kiusaamisteemaan liittyviä aktiviteetteja. Tämän lisäksi partio-ohjelmasta löytyy lukuisia kiusaamisen ennaltaehkäisyyn liittyviä aktiviteetteja, joissa käsitellään muun muassa suvaitsevaisuutta, ryhmäytymistä, toisten auttamista, ystävyyttä ja itsetunnon vahvistamista. Alla on lueteltu ne aktiviteetit, joissa puhutaan suoraan kiusaamisesta.

Sudenpennut

  • Minä uskon: Pohdin, mikä on oikein ja mikä on väärin
  • Yksissä tuumin: En kiusaa
  • Media: Tiedän, miten nettiä käytetään turvallisesti

Seikkailijat

  • Länsi: Rohkeuskoe

Tarpojat

  • Yhteiskunta-tarppo: Mediavastuu (esim. Nettikiusaaminen-toteutusvinkki ), Vertaissovittelu
  • Paussit: Seksuaalinen ahdistelu, Ajatuksia kiusaamisesta, Kallea kiusataan koska…, Kiusaajana, Kiusaajat ja kiusatut, Kiusaaminen-roolipeli, Tarina kiusaamisesta, Väitteitä kiusaamisesta, Sehän on vain vitsi

Samoajat

  • Paussit: Suhde toiseen: Kiusaajat ja kiusatut, Ihmissuhdesotkuja

Lisälukemista

Kiusaamisen ehkäisyyn ja toimimiseen kiusaamistapauksissa

https://www.riku.fi/fi/oppaat+ja+ohjeet/kuinka+toimia+koulukiusaamistilanteissa/

http://www.kidsskills.org/fin/vastuunportaat/kiusaaminen.htm

https://www.valopilkkuja.fi/tietoa-kiusaamisesta/

https://www.valopilkkuja.fi/ohjeita-akuuttiin-kiusaamiseen/

Alla olevien Väestöliiton, Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja MIELI Suomen Mielenterveys ry:n sivustoilta löydät monenlaisiin kiusaamisen tilanteisiin lisälukemista.

https://www.vaestoliitto.fi/nuoret/mina-ja-muut/ihmissuhteet/riidat-ja-erimielisyydet/

https://www.nuortennetti.fi/kiusaaminen/

https://www.mll.fi/vanhemmille/tukea-perheen-huoliin-ja-kriiseihin/kiusaaminen/kuka-kiusaa-keta-kiusataan/

https://mieli.fi/vahvista-mielenterveyttasi/ihmissuhteet-ja-vuorovaikutus/vuorovaikutustaitoja-voi-oppia/

Alla olevan linkin takaa löydät muun muassa työkalut asioiden kuvittamiseen sanallisen ilmaisun tueksi.

http://papunet.net/

Cacciatore, Raisa.  2009. Kapinakirja. Aggressiokasvattajan käsikirja – koululaisesta aikuiseksi.

Cacciatore Raisa, Karukivi Max. 2014. Mieletön fiilis. Hyvän mielen käsikirja.

Juusola, Mervi. 2015. Minä en suostu kiusattavaksi! Arkmedia Oy.

Jääskinen Anne-Mari, Pelliccioni Sanna. 2017. Mitä sä rageet. Tunteita sikanolosta sairaan siistiin.

Lähteet

Nyström Tommi, Käsikirja: Stoppi koulukiusaamiselle. ClearWater, 2017.

Salmivalli, C. (2010). Koulukiusaamiseen puuttuminen. Kohti tehokkaita toimintamalleja. Jyväskylä: PS-kustannus.

https://nuortenlinkki.fi/tietopiste/tietoartikkelit/mielenterveys/kiusaaminen

https://www.nuortennetti.fi/kiusaaminen/kiusaaminen-voi-olla-rikos/

THL 2018. Sukupuolen moninaisuus. Luettu 23.5.2018. https://thl.fi/fi/web/sukupuolten-tasa-arvo/sukupuoli/sukupuolen-moninaisuus

Ben Furman, psykiatrian erikoislääkäri, psykoterapeutti ja ratkaisukeskeisen psykoterapian kouluttaja. Henkilökohtainen yhteydenotto, 2/2018.

Linkit päivitetty 7.6.2022

Teksti: Turvallisesti Yhdessä-ryhmä; Jenna Honkanen, Kaisa Pasanen, Kati Palsanen ja Minna “Milli” Auranen