Hyödynnä lippukuntasi kanssa Eskarin Partioviikko

Eskarin Partioviikko on mainio tilaisuus innostaa lapsia ja heidän huoltajiaan tutustumaan partioon. Partioviikolla eskarilaiset pääsevät tutustumaan partion jännittävään maailmaan eskarille ilmaisen materiaalin avulla. Esiopetusyksiköt voivat tilata itselleen materiaalin, joka sisältää aktiviteetteja koko viikoksi.

Eskarin Partioviikko on suunniteltu hyödyttämään lippukuntien syksyn kasvua. Tavoitteena on, että mahdollisimman moni eskarilainen tutustuu partioon kevään aikana. Jotta partiosta innostuneet lapset ja heidän huoltajansa löytävät partion, kannattaa lippukuntien olla myös itse aktiivisia. Tälle sivulle on koottu parhaat vinkit Eskarin Partioviikon hyödyntämiseen. Tee näistä kaikki tai poimi omalle lippukunnallesi sopivimmat keinot.

Hyödynnä vinkit

Eskarin Partioviikkoon voi ilmoittautua joulu-tammikuun aikana. Lippukunnan kannattaakin siis olla lähimpään esiopetusyksikköön yhteydessä jo tammikuun aikana ja tarkistaa, tietäähän henkilökunta kampanjasta. Esiopetusyksiköille lähtee valtakunnallisesti markkinointiviestejä, mutta syystä tai toisesta viestit eivät aina tavoita kaikkia esikouluja. Samalla, kun tarkistatte, että esiopetusyksikössä tiedetään kampanjasta, voitte jo sopia kevään yhteistyöstä ja vaihtaa yhteystietoja.

Kampanjamateriaalit löytyvät myös sähköisenä. Jos esikopetusyksikkö ei ilmoittautunut kampanjaan, hyödyntäkää sähköisiä materiaaleja.

Sovi 1-2 tunnin vierailu esiopetusyksikköön partioviikolle tai johonkin muuhun lippukunnalle sopivaan ajankohtaan. Vierailuun voi liittyä joko valmiin materiaalipaketin mukaista tekemistä tai jotain ihan muuta: leikkejä, pieni päiväretki tai partiotietoiskuja vanhemmille. Vaikka eskari ei ole mukana kampanjassa, voitte silti tehdä vierailun ja hyödyntää valmiita kampanjamateriaaleja vierailussa. Monet esiopetusyksiköt toivovat, että saavat partiolaisia vierailulle.

Lasten huoltajat saattavat alkaa miettiä syksyn harrastuksia jo loppu keväästä tai viimeistään kesällä. Viekää siis lippukuntanne yhteystiedot lähimpään esiopetusyksikköön, jotta huoltajien on helppo löytää teidät.

Kutsukaa eskarit ja heidän huoltajansa jo keväällä tutustumaan lippukunnan toimintaan. Voitte tarjota perheille mahdollisuuden tulla mukaan vaikkapa päiväretkelle tai sudenpentujen koloiltaan. Kiinnostuneille perheille voi näyttää, millaista partio on sudenpennuille ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa aikuisille vapaaehtoisille.

Videon voi lähettää, jos ette pääse tekemään vierailua tai vierailun jälkeen tervetulotoivotuksena. Tehkää eskarilaisille tervetullut olo.

Järjestäkää oman lippukunnan tai lähilippukuntien kanssa yhteistyössä Esikoulujen partioviikon päätöstapahtuma ja kutsukaa eskarit perheineen tutustustumaan partioon. Tapahtuman voi järjestää Partioviikon jälkeen, kun lippukunnalla on siihen sopivasti aikaa. Tapahtuman voi myös suunnitella yhteistyössä esiopetusyksikön kanssa. Sen ohjelmaan voi hyödyntää kampanjamateriaaleja.

Kampanja on tilaisuus markkinoita lippukunnan toimintaa sekä mahdollisille tulevan syksyn sudenpennuille että heidän huoltajilleen. Ja vaikkei eskareista sitten tulisikaan ryhmittäin uusia sudenpentuja, saavat lapset kuitenkin vierailun verran toiminnallisia partiokokemuksia. Sekin on tärkeää!

Kampanjan materiaali

  • Opettajan opas sisältää ohjeet viikon aikana tehtäviin aktiviteetteihin. Aktiviteetit on lajiteltu oppaaseen esiopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden mukaan. Oppaassa on myös ohjeita partiotapoihin ja lukuisiin leikkeihin.
  • Jokainen lapsi saa oman tehtäväkortin, johon kerätään tarroja viikon aikana. Lapset saavat myös partioharrastuksesta kertovan kirjeen kotiin vietäväksi.
  • Lippukunnat voivat hyödyntää Eskarin Partioviikon materiaalia jatkossakin ja kampanjaan osallistuminen tuo lippukunnalle arvokasta kokemusta sidosryhmäyhteistyöstä ja kumppanuuksien hoidosta. Osallistuminen todella kannattaa!
  • Eskarin Partioviikon materiaalit partion materiaalipankissa.
  • Tutustu myös lippukunnille suunnattuun tukimateriaaliin, jota voitte hyödyntää Eskarin Partioviikon vierailulla! Materiaalin löydät partion materiaalipankista.

Lisätietoa kampanjasta

Ole yhteydessä lähimpään esiopetusyksikköön ja selvitä, ovatko he mukana kampanjassa. Vierailun voi kuitenkin toteuttaa joka tapauksessa oli lähin esikoulunne mukana tai ei. Kaikki materiaalit löytyvät sähköisesti materiaalipankista ja voit hyödyntää niitä vierailussa.

Lisätietoa Eskarin Partioviikosta ja kaikki kampanjan materiaalit löytyvät osoitteesta partio.fi/eskarit