Osaamismerkit

Miksi osaamismerkkejä myönnetään partiossa?

Partiolaiselle osaamismerkki on erinomainen keino näyttää partiossa hankittua osaamistaan haluamissaan verkostoissa. Osaamismerkin yhtenä tarkoituksena auttaa tekemään näkyväksi osaaminen, joka voi olla hankittu koulu- tai työmaailman ulkopuolella vaikkapa harrastuksissa tai vapaaehtoistyössä – eli nimenomaan partiossa!

On kuitenkin hyvä muistaa, että oppilaitosten käytännöt osaamismerkeillä osoitetun osaamisen hyväksilukemisesta vaihtelevat. Merkkien käyttö laajenee kuitenkin koko ajan ja ne ovat jo käytössä monessa oppilaitoksessa sekä järjestöissä. Työnantajat arvostavat merkkiä työtodistuksen sijasta tai rinnalla.

Osaamismerkki on avoin konsepti, joka ei ole sidoksissa tiettyyn työkaluun saati partion tai oppilaitoksen IT-ratkaisuihin. Osaamismerkit ovat henkilön käytössä aina veloituksetta. Ja mikä parasta – yhteen paikkaan kerätyt osaamismerkit kokoavat näppärästi esille eri yhteyksistä saavutetun osaamisen!

Millaisia osaamismerkkejä partiossa on käytössä?

Pääsääntöisesti partion osaamismerkit ovat ns. haettavia osaamismerkkejä eli osaamismerkin hakija täyttää sähköisen hakulomakkeen, johon hän omin sanoin kuvaa partiossa hankkimaansa osaamista.  Merkki voi olla myös ns. osallistumismerkki, jonka jokainen osallistuja ansaitsee ja voi valita vastaanottaako sen vai ei. Merkit myöntää joko vapaaehtoinen partiolainen tai partiotoimiston työntekijä. Osaamismerkit kerätään omaan Open Badge Passportiin, jonka avulla niitä on helppo jakaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

Partiolaisilla on käytössä monenlaisia merkkejä. Leiritoimintaan liittyviä merkkejä on useita niin pitkistä leirin suunnittelumerkeistä nuorten johtamiseen leirillä. Erilaisille pesteille suositellaan vähän eri merkkien hakemista.

Osaamismerkkejä myöntää myös esim. Opintokeskus Sivis, jonka jäsen Suomen Partiolaiset on. Heidän merkkinsä ovat kaikille jäsenjärjestöissä toimiville avoimia. Siviksen osaamismerkeissä on teemoima digiosaaminen, kouluttajaosaaminen ja järjestötyön osaaminen.

Haettavissa olevat osaamismerkit

Merkin saaja osaa pestata partiopestiin eli käydä pestikeskustelun ja perehdyttää pestatun tehtäväänsä sekä tukea pestattua pestissään.
 

Hae Pestaajan osaamismerkkiä tästä!

Osaamismerkki myönnetään henkilölle, jolla on kokemusta kansainvälisestä toiminnasta. Hän osaa verkostoitua kansainvälisesti ja kommunikoida eri kulttuureista tulevien kanssa. Hän on kiinnostunut monipuolisesti kulttuureista ja globaalista ympäristöstä. Hän haluaa rakentaa ystävyyttä yli rajojen.
 

Hae International Experience Badge -merkkiä tästä!

Sök på International Experience Badge här!

Apply International Experience Badge here!

Sopii henkilölle, joka osaa johtaa useamman ihmisen muodostamaa ryhmää ja toimintaa suunnitelmallisesti sekä vastaanotetun toimeksiannon mukaisesti leiri- tai retkiolosuhteissa. Näitä tyyppejä  piiri- ja sitä suuremmilla leireillä ovat mm. pesteissä toimivat kympit.

Hae Ryhmän johtajana leirillä -merkkiä tästä!

Sopii sellaiselle henkilölle, joka osaa ohjata ihmisiä leirillä sekä ymmärtää järjestön kasvatustavoitteet huomioivia ohjaustapoja leiriolosuhteissa. Näitä tyyppejä piiri- ja sitä suuremmilla leireillä ovat mm. leirilippukuntien johtajistot, luotsit ja sepot.

Hae Ohjaajana leirillä -merkkiä tästä! 

Osaamismerkin saaja on toiminut vapaaehtoistyöntekijänä vastuullisessa ja pitkäkestoisessa johtamis- tai asiantuntijatehtävässä osaamistaan kehittäen. Nämä tyypit piiri- ja sitä suuremmilla leireillä ovat niitä, jotka toimivat päällikkö- ja mestaritasoisissa vastuullisissa pesteissä. 

Hae Osaamista vapaaehtoistyöstä -merkkiä tästä!

Osaamismerkin saaja on osallistunut vapaaehtoistyöntekijänä tapahtuman tekemiseen omaa osaamistaan kehittäen. Tätä merkkiä voivat hakea kaikki ne, jotka eivät enne leiriä tehneet vielä mitään pestiä, mutta käärivät hihansa leirin alettua. Myös samoajat, jotka tekevät leirillä pestiä vain osan aikaa, voivat hakea tätä merkkiä.

Hae Vapaaehtoisena tapahtumassa -merkkiä tästä!

Merkin ja siihen liittyvien todisteiden avulla hakija pääsee näyttämään yhdistyksen puheenjohtajana hankittua osaamistaan monipuolisesti. Tämä osaamismerkki luotiin yhdessä Opintokeskus Siviksen ja sen jäsenjärjestöjen kesken.

Hae yhdistyksen puheenjohtajan osaamismerkkiä tästä!

Merkin ja siihen liittyvien todisteiden avulla hakija pääsee näyttämään yhdistyksen sihteerinä hankittua osaamistaan monipuolisesti. Tämä osaamismerkki luotiin yhdessä Hämeen Partiopiirin kanssa.

Hae yhdistyksen sihteerin osaamismerkkiä tästä!

Esimerkiksi lippukunnan adventtikalenterikampanjan päälliköille

Merkin ja siihen liittyvien todisteiden avulla hakija pääsee näyttämään paikallisyhdistyksen varainhankinnan toteuttamiseen liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Osaaminen on voitu osoittaa esimerkiksi toimimalla joulukampanjapäällikkönä partion paikallisyhdistyksessä tai vastaamalla esimerkiksi yhdistyksen avustusprosessista.

Hae varainhankintaosaajan osaamismerkkiä tästä! 

Suunnattu erityisesti samoajaikäisille

Merkin ja siihen liittyvien todisteiden avulla hakija pystyy osoittamaan metsiin liittyvää osaamistaan monipuolisesti. Osaaminen on voitu osoittaa samoajaohjelman aktiviteettien kautta ja sitä varten on toteutettu myös oma opasvihko. Metsäosaajan merkkiä varten tutustuu monipuolisesti metsiin niin virkistyskäytön, monimuotoisuuden kuin elinkeinonkin näkökulmasta. Metsäosaajan osaamismerkkiä voit hyödyntää esimerkiksi metsäalan opintoihin hakeuduttaessa, opintojen aikana tai työhaastattelussa.

Hae metsäosaajan osaamismerkkiä tästä!

Retkikokki-merkin saaja osaa suunnitella ja toteuttaa retken muonituksen huomioiden ravitsemuksen, erityisruokavaliot ja hygienian. Merkin saaja osaa käyttää retkikeitintä ja tehdä ruuan nuotiolla sekä huolehtia jätehuollosta ekologisesti.

Hae Retkikokki-merkkiä tästä!

Gourmet-retkikokki-merkin saaja osaa suunnitella ja toteuttaa retkien muonituksen huomioiden ravitsemuksen, erityisruokavaliot ja hygienian. Merkin saaja osaa erilaisia retkiruokien ruoanvalmistustapoja ja osaa tehdä ruokaa ilman astioita. Merkin saaja osaa huolehtia myös jätehuollosta ekologisesti. Hyvä pohja merkin hankkimiselle on piirin järjestämä retkiruokakurssi.

Hae Gourmet-retkikokki -merkkiä tästä!

Leirikokki-merkin saaja on ollut mukana leirin tai muun vastaavan vähintään kolme vuorokautta kestävän tapahtuman muonittajana. Ruoka on tehty tilapäisessä leirikeittiössä.

Hae Leirikokki-merkkiä tästä!

Leirikeittiömestari-merkin saaja on ollut mukana leirin tai muun vastaavan vähintään kolme vuorokautta kestävän tapahtuman vastaavana muonittajana. Merkin saaja on osallistunut leiriruokailujen suunnitteluun ennalta ja johtanut ruokahuoltoa leirillä. Ruoka on tehty tilapäisessä leirikeittiössä.

Hae Leirikeittiömestari-merkkiä tästä!

Merkin saaja osaa osoittaa katsomukseen liittyvää oppimistaan ja osaamistaan sekä
katsomuksien välisissä dialogikyvyissään kehittymistä.

Hae Katsomuskasva(tta)ja -merkkiä tästä!

Työelämävalmiuksia partioleiriltä -osaamismerkkiä voi hakea henkilö, joka on kehittänyt työelämässä tarvittavia valmiuksia leirin aikaisessa vapaaehtoistyötehtävässä eli pestissä. Merkin saanut on pestissä toimimisen lisäksi itse aktiivisesti harjaannuttanut työelämätaitojaan ja reflektoinut oman osaamisensa kehittymistä.

Hae Työelämävalmiuksia partioleiriltä -merkkiä tästä!

Osaamismerkki myönnetään henkilölle, joka on osoittanut perehtyneisyytensä kestävän kehityksen teemoihin sekä toiminut aktiivisesti niiden edistämiseksi omissa yhteisöissään. Merkkiä suositellaan samoaja- ja vaeltajaikäisille partiolaisille (15-22 –vuotiaat).

Hae Ympäristövaikuttajan osaamismerkkiä tästä!