Partioposti-uutiskirje

Partioposti on sähköinen uutiskirje, jonka saavat kaikki kyseisen vuoden aikana 15 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat, jäsenmaksun maksaneet partiolaiset. Partiopostissa kerrotaan esimerkiksi tapahtumista, koulutuksista, jäsenasioista ja muusta ajankohtaisesta. Partioposti ilmestyy kerran kuukaudessa. Uutiskirje lähetetään SP:n ja oman partiopiirin yhteistyönä.

Paperipostiin halutut asiat tulee lähettää deadline-päivään mennessä osoitteeseen tiedottaja@partio.fi. Merkkimäärä tekstille on noin 200-500 merkkiä / juttu, riippuen siitä, onko kyseessä pidempi uutinen vai vaikkapa lyhyt muistutus.

Aikatatulu 2021

Tekstien DL Paperisen pakkaus Uutiskirjeen lähetys
1 18.1. 27.1. 28.1.
2 15.2. 24.2.* 25.2.
3 15.3. 25.3.
4 12.4. 21.4.* 22.4.
5 17.5. 27.5.
6-7 7.6. 17.6.
8 2.8. 11.8. 12.8.
9 13.9. 22.9.* 23.9.
10 18.10. 28.10.
11 15.11. 24.11.* 25.11.
12 7.12. 16.12.

Aikatatulu 2022

Tekstien DL Ilmestyy
1 17.1. 27.1.
2 14.2. 22.2.
3 14.3. 22.3.
4 4.4. 14.4.
5 9.5. 19.5.
6-7 6.6. 16.6.
8 8.8. 18.8.
9 12.9. 22.9.
10 17.10. 27.10.
11 14.11. 24.11.
12 5.12. 15.12.