Talkootyö ja varainhankinta töitä tekemällä

Talkootyöllä tarkoitetaan vastikkeetonta työtä tai työsuoritusta, josta korvaus suoritetaan yhdistykselle, eikä työn tekijälle. Maksettavasta korvauksesta ei tarvitse maksaa veroa, mikäli yhdistys on rekisteröity, eikä työn suorittajia ole nimetty. Edellytyksenä on lisäksi, ettei työ ole säännöllistä eikä yhdistys harrasta liiketoimintaa. Talkootyön pitää olla sellaista, että kuka tahansa pystyy sitä tekemään ilman erityisosaamista. Omassa lippukunnassa lippukunnan hyväksi tehty työ, esimerkiksi partioaluksen rakentaminen tai kunnostaminen, ei aiheuta veroseuraamuksia. 

Jos lippukunta tekee työtehtäviä ulkopuoliselle, työnantajan ei normaalisti tarvitse pidättää lippukunnalle maksamastaan rahasta ennakkoa. Partioyhdistyksen kuten lippukunnan ennakkoperintärekisteriin merkitsemisen on tarkoitus osoittaa, että työn maksajan ei tarvitse toimittaa työkorvauksesta ennakonpidätystä. Mikäli yhteisö ei maksuhetkellä kuulu rekisteriin, maksettavista suorituksista on toimitettava 13 prosentin ennakonpidätys. Yhteisön on mahdollista liittyä ennakkoperintärekisteriin lähettämällä hakemuksen Verohallinnolle. Verohallinto voi merkitä rekisteriin ne, jotka harjoittavat elinkeinotoimintaa tai muuta tulonhankkimistoimintoa. Muu tulonhankkimistoiminta tarkoittaa esimerkiksi yleishyödyllisen yhteisön varainhankintaa. Lippukunnan kuulumisen ennakkoperintärekisteriin voi tarkistaa esimerkiksi YTJ:n eli Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän nettisivuilta. 

Talkootyöksi ei lasketa nimetyn lippukuntalaisen kolmannelle osapuolelle tekemää työtä, joka vaatii esimerkiksi erityistä ammattitaitoa, työlupaa, tai työsuoritusta toimeksiantajan valvonnan alaisena. Työ on tällöin tekijän veronalaista palkkaa. Mikäli työntekijä luopuu jäljellä olevasta korvauksestaan yhdistyksen hyväksi, on kyseessä tällöin lahja työntekijältä lippukunnalle 

Talkootyön maksu aina lippukunnalle, ei yksittäisille jäsenille

Kun järjestetään talkoita tai kerätään rahaa yhdistykselle, on pidettävä mielessä verottajan ohje, jonka mukaan taloudellinen hyöty ei saa tulla suoraan siihen osallisille. Jos esimerkiksi lippukunta järjestää tietyn talkooporukan hommiin, varat on käytettävä tasaisesti kaikkien lippukunnan jäsenten kesken riippumatta siitä, ovatko kaikki osallistuneet talkoisiin. Muuten henkilön saama taloudellinen hyöty katsotaan verotettavaksi tuloksi, ja siitä on tehtävä tarvittaessa ennakonpidätys. Mikäli lippukunnassa on esimerkiksi vaeltajien ulkomaanprojektiryhmä, joka kerää varoja omaa projektiaan varten, voidaan talkootyöstä saatu hyöty kohdistaa tällaiselle yksikölle koko yhdistyksen sijasta. Hyöty on kuitenkin kohdistettava kaikkiin, tässä tapauksessa lähtijöihin, ei vain niihin, jotka osallistuvat varainkeruuseen. Ryhmä ei voi koostua vain yhdestä henkilöstä.