Talkootyö ja varainhankinta töitä tekemällä

Talkootyöllä tarkoitetaan vastikkeetonta työtä tai työsuoritusta, josta korvaus suoritetaan yhdistykselle, eikä työn tekijälle. Maksettavasta korvauksesta ei tarvitse maksaa veroa, mikäli yhdistys on rekisteröity, eikä työn suorittajia ole nimetty. Edellytyksenä on lisäksi, ettei työ ole säännöllistä eikä yhdistys harrasta liiketoimintaa. Talkootyön pitää olla sellaista, että kuka tahansa pystyy sitä tekemään ilman erityisosaamista. Omassa lippukunnassa lippukunnan hyväksi tehty työ, esimerkiksi partioaluksen rakentaminen tai kunnostaminen, ei aiheuta veroseuraamuksia.

Jos lippukunta tekee työtehtäviä ulkopuoliselle, työnantajan ei pidä pidättää lippukunnalle maksamastaan rahasta ennakkoa. Tämä johtuu siitä, että lippukunnat hoitavat (ennakko)-verotuksensa itse. Lippukunnan pitää ilmoittautua tässä tapauksessa ennakkoperintärekisteriin ja osoittaa se työnantajalle toimittamalla hänelle ennakkoperintärekisteriote (nykyisin usein riittää tuloste yhteisötietojärjestelmä YTJ:stä internetistä, jossa kerrotaan yhteisön voimassa olevat rekisteröinnit). Rekisteriin voi ilmoittautua oman kunnan verotoimistossa, jossa kysytään yhdistyksen tiedot ja tarkistetaan verotuksellinen asema

Talkootyön maksu aina lippukunnalle, ei yksittäisille jäsenille

Kun järjestetään talkoita tai kerätään rahaa yhdistykselle, on pidettävä mielessä verottajan ohje, jonka mukaan taloudellinen hyöty ei saa tulla suoraan siihen osallisille. Jos esimerkiksi lippukunta järjestää tietyn talkooporukan hommiin, varat on käytettävä tasaisesti kaikkien lippukunnan jäsenten kesken riippumatta siitä, ovatko kaikki osallistuneet talkoisiin. Muuten henkilön saama taloudellinen hyöty katsotaan verotettavaksi tuloksi, ja siitä on tehtävä tarvittaessa ennakonpidätys.