Talouden seuranta

Vastatessaan talouden hoidosta lippukunnan hallituksen on oltava ajan tasalla lippukunnan varainkäytöstä. Sen vuoksi hallituksen kokouksissa on tehtävä säännöllisesti talouskatsaus.

Lippukunnan kuluja on helpompi seurata, jos lippukunta on jaettu pienempiin, toimintaa vastaaviin osa-alueisiin taloussuunnittelussa. Kukin ikäkausijohtaja voi vastata oman ikäkautensa talousseurannasta ja tapahtumien johtajat oman vastuualueensa taloudesta annettujen raamien puitteissa. Tämänkaltainen järjestely tukee myös talousosaamisen leviämistä koko lippukunnan johtajiston keskuuteen. Lippukunnanjohtaja yhdessä hallituksen kanssa vastaa kaikkien ikäkausien ja tapahtumien pysymisestä talousarviossa sekä valmistelee raamit näiden toimintaan taloutta suunnitellessaan. Lippukunnanjohtaja ja hallitus myös seuraavat lippukuntatasolla koko lippukunnan talouden toteumaa.

Toimintavuoden kuluessa saattaa tulla tilanteita, joissa todetaan, ettei talousarviossa johonkin toimintaan varattu raha riitäkään tai että johonkin toimintoon ei ole rahaa varattu ollenkaan. Mikäli talousarvion ylitys on pieni tai rahat voidaan siirtää siihen jostakin lippukunnan toisesta toiminnosta, hallituksen on varmistettava kaikkien toimintamuotojen varojen riittävyys tai hankittava rahoitus muualta.

On muistettava, että lippukunnan kokous on hyväksynyt talousarvion ja että hallitus vastaa lippukunnan kokoukselle siitä, että arvio toteutuu. Tämän vuoksi suuret muutokset on syytä viedä lippukunnan kokouksen mietittäväksi. Se saattaa tarkoittaa jopa ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle.