Lippukunnan jäsenmaksu

Suomen  Partiolaisten  ja  partiopiirin  jäsenmaksu  kerätään  keskitetysti  suoraan  partiolaisilta.  Partiolaiset maksavat jäsenmaksun viitenumerolaskua vastaan.

Tarjoamme  kaikille  lippukunnille  mahdollisuutta  kerätä  omaa  jäsenmaksuaan  valtakunnallisen partiojäsenmaksun yhteydessä (jäsenmaksupalvelu).

Lippukunnan  tulee  tehdä  päätös jäsenmaksun  keräämisestä  omien  sääntöjensä  mukaisesti.  Jäsenmaksupalvelu  on  määräaikainen  ja  voimassa  aina vuoden kerrallaan.  Palvelussa  noudatetaan Suomen Partiolaisten jäsenmaksujen keräysprosessia.

Piiri  voi  harkintansa  mukaan  myöntää  vapautuksen  jäsenmaksusta  sitä  anoville.  Jos  ja  kun  lippukunta  kerää  jäsenmaksunsa  osana  partion  jäsenmaksua,  tulee  heidän  sitoutua  siihen,  että  jäsenmaksuvapautus myönnetään tällöin myös heidän osuudelleen.