Lippukunnan viestintäkanavat

Nettisivut
Toimivat nettisivut ovat tärkeä kanava paitsi lippukunnan toiminnasta kiinnostuneille myös nykyisille jäsenille ja heidän kotiväelleen. Lue lisää lippukunnan nettisivuista.

Sähköposti
Sähköposti on pitänyt pintansa virallisena tiedotuskanavana. Jos asiasi on pitkä ja/tai siihen liittyy liitteitä, kannattaa suosia sähköpostia. Se toimii erityisen hyvin vanhempien johtajien viestintävälineenä ja kotiväen informoinnissa. Kannattaa kuitenkin  muistaa, että nuorempi väki ei välttämättä seuraa sähköpostiaan aktiivisesti.

Sähköpostilistat
Sähköpostilistoja voi luoda eri tarkoituksiin. Omat listat kannattaa olla esimerkiksi johtajiston kesken ja jäsenten kotiväen informointiin. Listoja voi tehdä näppärästi partiorekisteri Kuksassa.

WhatsApp
Whatsapp on kasvattanut suosiotaan myös virallisempana viestintäkanavana erityisesti harrastusporukoiden keskuudessa. Näitä ryhmiä voi olla johtajilla omansa, partiolaisten kotiväellä omansa ja yksittäisillä toimintaryhmillä omansa. Toimintaryhmien kohdalla voi tehdä oman ryhmän myös kyseisen porukan kotiväelle. Whatsapp soveltuu parhaiten nopeaan tiedotusluonteiseen viestintään.

Sosiaalinen media

Facebook-ryhmä
Facebook-ryhmässä pystyy tiedottamaan isoa massaa kerralla ja siellä pystyy helposti myös kommentoimaan muiden aloittamia keskusteluja. Facebook-ryhmästä on Whatsappia helpompi löytää menneitä keskusteluita ja ne myös ryhmittyvät sinne paremmin. Monilla johtajistoilla on oma Facebook-ryhmä käytössä.

Facebook-sivu
Facebookin sivu soveltuu paitsi tiedottamiseen, myös toiminnan esittelyyn. Sivulle kannattaa tehdä päivityksiä paitsi muistettavista asioista (kesäleirin ilmoittautuminen päättyy huomenna), myös esimerkiksi leireiltä ja ihan viikkotoiminnastakin. Tämä on mahtava tapa kertoa kotiväelle ja muille kiinnostuneille toiminnastanne.

Instagram
Instagram soveltuu erityisen hyvin partiosta kertomiseen ulospäin. Perustakaa lippukunnalle oma tili, jossa kerrotte kuvin ja videoin kuulumisianne viikkokokouksista, retkiltä ja leireiltä. Muistakaa käyttää myös partion yhteistä hashtagia #partioscout.

Katso lippukunnille sunnattu ohje sosiaalisen median käyttämiseen.