Uusien ihmisten on helppo päästä mukaan lippukuntaamme

Johtajisto voi joskus olla tiivis porukka, johon uuden on vaikea päästä mukaan.

Uuden partiolaisen perehdyttämiseen kuuluu myös se, että hän saa kokea kuuluvansa porukkaan. Tähän on syytä kiinnittää huomiota myös perehdytyksessä.

Uuden aikuisen partiovuosi sisältää vinkkejä, mitä partion aloittavan aikuisen ensimmäisen vuoden aikana kannataa huomioida.

Kysymyksiä pohdittavaksi

 • Miltä tuntui koulussa tai muissa ympyröissä, kun halusit olla tosi hyvä tyyppi, tehdä kaiken kunnolla ja olit päässyt mukaan tekemään uusia asioita kivojen tyyppien kanssa. Kuitenkin jännitti, mietit osaatko homman ja mitä muut meikäläisestä miettii. Muistatko mitkä silloin olisivat olleet juuri ne sanat joita kaipasit?
 • Muista aina, että uusi tulokas ryhmään tai lippukuntaanne ei välttämättä tiedä, mitä pitäisi kysyä tai osata oppia! Viestin tulisi aina olla se, että sinä kuulut joukkoon – tervetuloa mukaan. Perehdytys ja mukaan ottaminen ei ole vain tiedonsiirtoa vaan kaiken “hiljaisen tiedon” auki puhumista.
 • Viestintä kertoo paljon uudelle tulokkaalle siitä, missä hänen tulisi olla mukana tai kuinka aidosti hänet halutaan mukaan. Harva uskaltaa lähteä tiiviin kaveriporukan tapahtumiin mukaan ellei häntä erikseen kutsuta ja lasketa kynnystä reilusti.
 • Tiiviiseen porukkaan voi olla vaikea päästä mukaan vaikka kuinka haluaisi ja yrittäisi. Siinä tarvitaan myös ryhmän huomiokykyä siitä, miten “salakieltä puhutaan” omalla porukalla joskus ihan vahingossakin ja halutaanko vanhoja hauskoja kokemuksia edes jakaa tai avata uusille tyypeille. Voitte helposti miettiä kuinka paljon esimerkiksi jo pelkkää partiosanastoa teillä on, mistä oman lippukuntanne ulkopuolinen partiolainenkaan ei ota selvää. Tehkää vaikka lista sanoista niin saatatte yllättyä. Kysykää vanhemmilta tai kavereiltä, jotka eivät ole lippukunnassanne kuinka monta sanaa listastanne he tunnistaisivat tai tietäisivät mitä ne tarkoittaa ja miten osaisitte kertoa niistä muille.
 • Partio on harrastuksena avointa kaikille. Suomen Partiolaisten peruskirjan mukaan partion avoimuuteen kuuluu, että partion toiminnassa ja päätöksenteossa noudatetaan yhdenvertaisuuden periaatetta. Tähän kuuluvat esimerkiksi alueellinen tasavertaisuus ja kieleen, kulttuuriin, uskontoon sekä vakaumukseen liittyvä yhdenvertaisuus ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Lue lisää partion avoimuudesta. Vinkkejä on kerätty myös 100 tapaa tehdä avoimempaa partiota -oppaaseen.

Ajatuksia siihen miten voit huomioida uuden tulokkaan (erityisesti vanhemmat ikäkaudet sekä uudet aikuiset) omassa ryhmässänne:  

  • Kerro lippukunnan taustasta
  • Kuvaa partiovuoden sisältöä
  • Kerro lippukunnan perinteistä
  • Kerro yhteisistä juhlista
  • Kerro leiritoiminnasta lippukunnassa ja piirissä
  • Kerro kämppätoiminnasta ja lippukunnan retkeilyperinteistä
  • Anna yhteystiedot sellaisille henkilöille, jotka oikeasti tavoittaa ja ovat avuksi – tehtävien kannalta tärkeitä
  • Liitä kaikkiin viestijonoihin mukaan ja esittele kaikille
  • Kutsu kokouksiin seuraamaan ja tutustumaan
  • Nimeä uudelle tyypille oma partiokummi jos mahdollista
  • Ohjaa maksamaan jäsenmaksu jos henkilö on kokonaan uusi partiossa
  • Anna Turvallisesti yhdessä –esite
  • Opasta erilaisille partio-sivustoille ja lippukunnan omiin some-kanaviin
  • Puhu avoimesti ennakkoasenteista
  • Kerro uudelle että lippukuntaa johtaa yleensä nuori johtaja
  • Muista, että on tärkeää antaa tilaa jokaisen oppia – omaan tahtiin niin nuorten kuin aikuisten
  • Kerro partion nousujohteisista toimintatavoista
  • Kerro, että partio on vapaaehtoistoimintaa ja sen tulee olla kivaa yhdessä
  • Kerro, että kaikkeen toimintaan kutsutaan avoimesti – voi myös kieltäytyä, mutta jos ottaa tehtäviä vastaan oletetaan, että haluaa aidosti tehdä ne.
  • Muistuta uutta aikuista, että joskus nuoret haluavat tehdä asioita vain keskenään