Lippukunta vaikuttaa

Miten sidosryhmätyötä tehdään käytännössä?

Sidosryhmätyön aloittaminen

 • Kartoittakaa, mitä sidosryhmiä alueellanne toimii (ks. erilaisia sidosryhmiä). Hyödyllisiä työkaluja tähän ovat internetin lisäksi kauppojen ilmoitustaulut, vanhempi johtajisto ja vanhemmat.
 • Pohtikaa yhdessä: Mitä haluamme yhteistyöltä? Miten yhteistyö voisi auttaa lippukunnan toimintaa?
 • Olkaa yhteydessä sidosryhmiin ja kertokaa, että haluaisitte tutustua. Kannattaa miettiä, miten otatte yhteyttä – puhelinsoitto on usein tehokkaampi kuin sähköposti. Ensiyhteydenotossa kannattaa ensin kertoa, että soitat paikallisen lippukunnan puolesta, mainita, että partio tekee nuorisotyötä, ja ehdottaa, että lippukunnalla ja kontaktoitavalla voisi olla hyödyllistä tehdä yhteistyötä. Voit myös tarjoutua tulemaan kokoukseen esittelemään lippukuntaa, ja muutenkin olla avoin erilaisille tutustumisen muodoille.
 • Jos suora puhelinyhteys ja kokous uusien ihmisten keskellä pelottaa, hyvä vaihtoehto voi olla kutsua sidosryhmiä lippukunnan joulu- tai vuosijuhlaan. Muistathan, että juhlia varten on hyvä sopia, kuka / ketkä ottavat asiakseen tehdä tuttavuutta paikalle kutsuttujen kanssa.

Sidosryhmätyön jatkuvuus

 • Kun alueella toimivat sidosryhmät ovat tiedossa ja he tietävät alueella olevasta partiotoiminnasta, sidosryhmässä toimiviin kannattaa pyrkiä tutustumaan. Kannattaa kysellä asioita, joita uusilta tuttavuuksilta muutenkin: Oletko toiminut tehtävässä kauan? Mitä tavoitteita sinulla on alueen / tehtävän / tms suhteen? Oletko joskus ollut partiossa?
 • Jos saatte kutsun alueellanne toimivan yhdistyksen vuosikokoukseen, perustamiskokoukseen, kahvihetkeen, vuosijuhlaan tai muuhun tapahtumaan, paikalle kannattaa ehdottomasti mennä.
 • Vähintään vuoden välein olisi hyvä ottaa yhteyttä läheisempiin sidosryhmiin esimerkiksi puhelinsoitolla tai vaikka kutsumalla kololle kahville.
 • Isommissa lippukunnissa voi olla hyvä sopia, kuka on yhteydessä sidosryhmään. Tällöin sovittu yhteyshenkilö voi myös koordinoida arkipäiväistä yhteydenpitoa, esimerkiksi pyyntöjä tulla osallistumaan ryhmän kokoukseen. Muutoin on riski, että sidosryhmä saa lippukunnasta useita koordinoimattomia yhteydenottoja samasta aiheesta.

Miten saada lisäresursseja yhteistyökumppaneilta tietyn tarpeen vaatiessa

Pohtikaa yhdessä:

 • Mikä taho on paras vastaamaan tarpeeseemme? Kuka voisi parhaiten auttaa?
 • Mitä voimme tarjota kyseiselle taholle? Mitkä ovat valttejamme heidän alallaan?
 • Miten viesti kannattaa räätälöidä tätä tahoa varten? Mitä kieltä he ymmärtävät?
 • Miten otamme yhteyttä? Tapaaminen, puhelinsoitto vai mikä?
 • Kuka ottaa yhteyttä? Entä jos aloitetta on tekemässä useampi kuin yksi järjestö?
 • Kehen yhteys kannattaa ottaa? Onko jonkun lippukunnan jäsenen vanhempi / tuttu / muu sukulainen päättävässä asemassa?