Maahanmuuttajatyö partiolippukunnissa

Partiotoiminta on avointa kaikille. Tärkeää ei ole se, mistä on kotoisin, vaan se, että haluaa olla mukana toiminnassa. Maahanmuuttajia on partiotoiminnassa mukana nuoria ja vanhoja, tyttöjä ja poikia, ihmisiä joilla on erilainen uskonnollinen tai poliittinen vakaumus. Partio-ohjelma on tarkoitettu lapsille ja nuorille, mutta mukana toiminnassa voi olla kokonaisia perheitäkin.

Partiotoimintaa kehitetään siten, että yhä useammat maahanmuuttajataustaiset nuoret saisivat tietoa partiotoiminnasta ja innostuisivat tulemaan mukaan. Tärkeintä on kuitenkin avoimuuden ilmapiiri ja halu ottaa uusia jäseniä mukaan toimintaan.

Eri kielisiä materiaaleja ja tukea tekemiseen löytyy Partiota selkeästi ja eri kielillä -sivulta.

Yhteistyötä kannattaa tehdä sellaisten esimerkiksi paikallisten maahanmuuttaja- tai maahanmuuttajanuorten omien järjestöjen kanssa. Partio on iso ja tunnettu järjestö, joten monelle yhteistyön tekeminen voi olla pelottavaakin. Yhteistyö lähtee siitä, että aidosti tehdään asioita yhdessä eikä tavoitteena saa olla vain esimerkiksi lippukunnan oman jäsenmäärän kasvattaminen.

Yhteistyöstä sopiessa on hyvä miettiä, miten molemmat voivat hyötyä yhteisestä tekemisestä: esimerkiksi niin, että nuoret pääsevät tutustumaan partiotoimintaan ja oppivat luototaitoja ja lippukunta puolestaan auttaa esimerkiksi järjestön oman retkipäivän järjestämisessä. Myös ulkopuolisen rahoituksen saaminen yhteistyössä tehdylle projektille voi olla helpompaa, yhteistyöstä voi saada myös uusia näkökulmia ja osaamista partiotoiminnan kehittämiseen.

Myös esimerkiksi kunnan maahanmuuttajapalveluista voi olla apua jos haluatte tehdä lippukunnasta saavutettavamman paikan ja saada kotoutuvia lapsia ja nuoria toimintaanne. Joillain alueilla on käytössä kotoutumistarjottimia tai muita työkaluja, joihin paikalliset järjestöt listaavat toimintaa, johon Suomeen äskettäin muuttaneet henkilöt voivat tulla osallistumaan.

Luottamuksen rakentamiseen on annettava oma aikansa. Lasten ja nuorten luottamuksen lisäksi on vakuutettava vanhemmat siitä, että partio on lapselle hyvä harrastus. Jos harrastaminen ja partio eivät ole tuttuja, on etenkin vanhempien luottamuksen saamiseen panostettava. Joillain vanhemmilla voi olla esimerkiksi pelko siitä, että lapsi etääntyy harrastuksen myötä perheestään tai että seurakuntaan linkittyvässä toiminnassa halutaan käännyttää lapsi. Suomalainen yhteiskunta voi tuntua vieraalta, eikä luottamusta sen rakenteisiin, saati järjestömaailmaan ei ole syntynyt.

Luottamusta rakennetaan kohtaamisten kautta:

 • Kutsukaa vanhempia mukaan tutustumaan toimintaan ja esimerkiksi auttamaan retkillä kuljetuksissa
 • Kertokaa partioharrastuksesta mahdollisimman konkreettisesti: mitä partiokololla tehdään (mikä partiokolo ylipäänsä on), millainen on retken päiväohjelma, millaisia asioita lapsille opetetaan, kuka vetää ryhmää ja keitä on mukana retkillä?
 • Miettikää miten kerrotte partiosta: käytättekö paljon partiotermejä, joita ulkopuoliset eivät ymmärrä vai kerrotteko niin että suomea heikommin puhuvat ymmärtävät mistä on kyse?
 • Uusien partiolaisten mukaan saaminen voi viedä aikansa, kokeilemisella, mukaan pyytämisellä ja yhdessä suunnittelemisella voi kuitenkin saada lippukunnan toimintaan mukaan harrastajia ja käsipareja.
 • Jokainen partiolainen on esimerkki siitä millainen partio ja partiolaiset ovat, olemalla avoin ja vastaamalla mietityttäviin kysymyksiin rakennat kuvaa partiosta kaikille avoimena järjestönä.

Menkää sinne missä vanhemmat ovat:

 • koulujen vanhempainillat, usein järjestetään myös erillisiä vanhempainiltoja maahan muuttaneille tai suomea heikommin puhuville vanhemmille.
 • Moskeijat, jutelkaa esimerkiksi paikallisen imaamin kanssa siitä voisiko partio esittäytyä jossain yhteydessä
 • Maahan muuttaneilla on usein omia järjestöjään ja yhteisöjen tapaamisia, yhteisen toimintapäivän tai metsäretken järjestäminen yhdessä maahanmuuttajajärjestön kanssa on hyvä tapa tutustua uusiin ihmisiin
 • Valmistelkaa muutama hissipuhe eli tiivis ja kiinnostava esittely partiosta: miten kerrot selkeästi vanhemmalle, nuorelle ja vapaaehtoistoiminnasta kiinnostuneelle sen miten lippukuntanne toimintaan voi tulla mukaan ja miksi se kannattaa. Mihin tapaamiseen tai tapahtumaan uuden voi pyytää mukaan?
 • Sopikaa valmiiksi henkilö jonka vastuulla on tervehtiä uusia tulijoita, tutustuttaa hänet muihin ja vastata mahdollisiin kysymyksiin.
 • Ryhmässä voi olla esimerkiksi partiokamu tai muu henkilö, joka tukee kieltä vasta opettelevaa tai partiotoimintaan äskettäin tulleita pysymään perillä siinä mitä tapahtuu.
 • Jutelkaa! Kysykää nuorilta itseltään mitä he toivovat partiotoiminnasta, millaista toimintaa kannattaa järjestää, miten heidät tavoittaa. Samalla voitte sitouttaa muutaman uuden nuoren mukaan partiotoimintaan ja kertomaan omille kavereilleen siitä mitä partiossa tapahtuu.

Planin sivuilta löydät ideoita ja vinkkejä maahanmuttajataustaisten nuorten toimintaan.

Katso iltateetallenne partion maahanmuuttajatyöstä:

Moikka! Tämä video ei näy, koska et ole sallinut tarvittavien evästeiden käyttöä.

YouTube-videot edellyttävät kaikkien evästeiden sallimista. Voit muuttaa evästeasetuksia ja lukea lisää käyttämistämme evästeistä. Muuta evästeasetuksia.