Työnantajasuoritukset ja ennakonpidätys

Työnantajasuorituksilla tarkoitetaan työntekijän ennakonpidätystä ja sosiaaliturvamaksuja. Kaikkien työnantajien pitää maksaa niitä kaikista palkkaamistaan henkilöistä. Niinpä tähän veromuotoon törmäävät kaikki ne lippukunnat, joilla on tilapäisesti tai vakituisesti palkattuja työntekijöitä. Työntekijät voivat olla kokopäivätoimisia nuoriso-ohjaajia, tilapäisiä joulupukkeja tai mitä tahansa siltä väliltä. Edellytyksenä on, että palkkaa maksetaan. Palkalla tarkoitetaan ennakkoperintälain 13 §:n mukaan kaikenlaista palkkaa, palkkiota, osapalkkiota ja korvausta, joka suoritetaan työstä, tehtävästä tai palvelusta. Palkkaan luetaan myös luontoisedut kuten puhelinetu. Työnantaja on se, jonka lukuun työtä tehdään, ja hän on velvollinen pidättämään maksamastaan palkasta ennakonpidätyksen ja tilittämään sen valtiolle.

Kannattaa siis huomioida, että jos varainhankinnassa hankittuja rahoja halutaan ohjata joillekin yksilöille (kuten joulupukkina toimineille, tai Jamboreelle lähtijöille), on tämä palkkaa, ja siitä on maksettava verot.