Johtaminen

Jokainen muistaa hyvän johtajan. Hyvän johtajuuden määritteleminen on kuitenkin haastavampaa. Siihen liittyy kiinteästi itsensä johtaminen, vuorovaikutustaidot, organisointitaidot ja visiointi.

Johtaminen on vastuun kantamista ja taito, jossa jokainen voi kehittyä. Yleisesti johtamista voidaan kuvata joko tapahtumana tai henkilöiden ominaisuuksina. Johtaminen ei ole kiinni vallasta, asemasta, iästä tai syntymäominaisuuksista. Johtaminen ymmärretään helposti väärin ja partiossa pyrimme olemaan vastavoima väärinymmärrykselle. Johtaminen on väline, jonka lapset ja nuoret saavat partiosta, jotta he voivat olla aktiivisia paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäseniä.

Partion johtamismalli on tapa puhua johtamisesta. Jokainen meistä hyödyntää omassa johtamisessa mallia, oli se sitten oma vanhempi, opettaja tai partiojohtaja. Johtamismalli kuvaa sitä, miten partiossa on johdettu jo vuosia. Johtamistapa on tiivistetty liljakuvaan, jotta sitä olisi helpompi arvioida ja sitä kautta kehittää. Jotta voimme kehittyä johtajina, tulee meidän tietää miten johdamme.

Johtamismallin neljästä ulottuvuudesta voidaan nostaa neljä johtamistaitoa, jotka kaikki ovat harjoiteltavissa. Jokainen johtamistaito on yhteydessä toiseen ja ilman jotakin osa-aluetta kokonaisuus kärsii. Kaiken johtamisen nivoo kuitenkin yhteen itsensä johtamisen taidot samalla tavalla kuin solki nivoo yhteen partioliljan.

Johtamistaidot johtamismallissa:

  • itsensä johtamistaidot (minä)
  • visiointitaidot (päämäärä)
  • vuorovaikutustaidot (ryhmä)
  • organisointitaidot (toiminta)

Johtamismallin tarkoitus on olla apuväline, jonka kautta partiossa voidaan arvioida johtamistaitoja ja sen kautta kehittyä niissä. Johtamismallia voidaan käyttää partiotoiminnan tarkastelemiseen, kehittämiseen ja toteuttamiseen. Mallia voidaan hyödyntää kaikessa partiotoiminnassa niin sudenpenturyhmän johtamisessa, samoaja-ikäisten omissa projekteissa kuin valtakunnallisten leirien johtamisessa. Malli on luonteeltaan apuväline, joka elää ainoastaan käytännössä. Ilman käytännön partiotoimintaa ei olisi myöskään johtamismallia.

Partion johtamismalli

Partion johtamismalli, taidoilla

Partion johtamismalli, kokonaiskuva

Johtajuuden itsearviointityökalu

Leadership model in english

Leadership model in english, with skills

Video johtamisesta (WOSM, englanniksi)

 

Kuva: Alex Inkiläinen