Aikuisrekryn pohjatyöt

Samalla kun otatte yhteyttä mahdollisiin uusiin aikuisiin tai järjestätte tutustumistapahtuman on tarpeen tehdä myös hieman pohjatöitä. Miettikää missä tehtävissä uudet voivat toimia ja mitä muuta toimintaa heille voisitte tarjota. Näin teidän ja uusien aikuisten tarpeet ja toiveet saadaan kohtaamaan!

Miettikää tehtävät uusille

Listatkaa lippukuntanne tehtäviä, joihin uusi aikuinen voi tulla mukaan. Tehtäviä kannattaa olla laidasta laitaan – sekä niitä, jotka ovat kertaluonteisia, että niitä, joihin pitää sitoutua pidemmäksi aikaa. Muistakaa että partiossa voi tehdä paljon muutakin kuin johtaa ryhmää. Jos aikuinen ei voi sitoutua viikkotoimintaan, on varmasti muutakin mielekästä partiotekemistä.

Sopisiko uudelle aikuiselle esimerkiksi nettisivujen päivittäminen, jonkun uuden taidon opettaminen johtajistolle, adventtikalenterikampanjan organisointi, ryhmänjohtaminen tai sosiaalisen median päivittäminen. Miettikää myös, mitä tukea näihin tehtäviin vaaditaan ja kuka perehdyttää.

Listatkaa myös tapahtumat, joissa uudesta aikuisesta olisi hyötyä. Tapahtuma voi olla lippukunnan leiri, yksittäisen ryhmän retki tai kokous, jossa apukäsistä olisi hyötyä.  Mitä tapahtumassa voisi tehdä? Auttaa kuljetuksissa, pitää tehtävärastia, lämmittää saunaa, toimia juontajana tai vetää ulkoleikkejä?

Hyödyntäkää uuden aikuisen osaaminen

Kertokaa toiminnasta yleisesti ja kysykää, mikä uutta partiolaista kiinnostaisi. Voi olla että hänellä on taitoja, joista on hyötyä koko porukalla. Voisiko hän opettaa jousiammuntaa, kalastusta tai pitsinnypläystä ja mahdollistaa uuden jutun, johon aiemmin ei ole ollut lippukunnassa osaamista?

Valitkaa tukihenkilöt

Kenen yhteystiedot annatte uusille aikuisille tai laitatte markkinointiviestiin? Kun uusi ikuinen kiinnostuu jostain tehtävästä, keneltä voi pyytää apua ja kuka on kaverina tapahtumassa. Näitä asioita hoitamaan voitte nimetä partiokummin.

Aikuisen partiokummin pestikuvaus on ehdotus siitä, mitä partiokummin pesti voi pitää sisällään. Pestiä voidaan soveltaa tarpeen mukaan.

Suunnitelkaa omaa toimintaa myös aikuisille

Onko lippukunnassanne aikuisten omaa toimintaa? Jos ei, niin voisiko sellaista järjestää? On kiva että toiminnasta kiinnostuneen aikuisen voi samantien kutsua matalalla kynnyksellä mukaan retkelle. Sen takia ennen rekrytointikampanjaa on hyvä laitta kalenteriin vaikkapa aikuisten oma retki, lautapeli-ilta tai lettukestit ja pitää huolta, että jotain järjestetään aina silloin tällöin. Uudessa harrastuksessa on mukavampaa, kun tuntee muita ja pääsee tutustumaan myös vapaamuotoisesti.