Retkeilykoulutuksien merkkijärjestelmä

Retkeilykoulutuksien merkkijärjestelmä (2021)

Partiolaisten retkeilykoulutusjärjestelmän mukaisista koulutuksista myönnetään retkeilytaitomerkkejä. Retkeilymerkkijärjestelmä on uudistettu 2021 SP:n retkeilykoulutusjärjestelmän mukaiseksi. 

Retkeilytaitomerkkejä kannetaan partiopaidan oikeassa hihassa tai vaihtoehtoisesti retkitakissa tai -paidassa. Merkkien kantaja voi itse päättää kantaako kaikkia hänelle myönnettyjä retkeilytaitomerkkejä, vai vain arvoltaan korkeinta. 

Retkeilykoulutus 

Piirit järjestävät retkeilykoulutusjärjestelmän mukaisia retkeilykoulutuksia. Piiri voi myöntää koulutuksen käyneille retkeilymerkin: 

Talviretkeilykoulutus 

Piirit järjestävät retkeilykoulutusjärjestelmän mukaisia Talviretkeilykoulutuksia. Piiri voi myöntää koulutuksen käyneille talviretkeilymerkin: 

Vaelluskoulutus 

Piirit järjestävät retkeilykoulutusjärjestelmän mukaisia Vaelluskoulutuksia. Piiri voi myöntää koulutuksen käyneille vaellusmerkin: 

Erätaitokouluttaja 

Piiri voi myöntää erätaitokouluttajan aseman erillisestä hakemuksesta henkilölle, joka on toiminut neljän retkeilykoulutuksen kouluttajana ja hänellä on EA1-kurssin suoritus voimassa tai vastaavat taidot. 

Retkeilykouluttajalla on oikeus käyttää erätaitokouluttajamerkkiä. Merkkiä kannetaan kuten retkeilymerkkejä. 

Eräopas 

Suomen Partiolaisten Eräopaskoulutuksessa koulutetaan eräoppaita edistämään lippukuntien ja piirien vaellus- ja retkeilytoimintaa. Eräopaskoulutus on jatkoa retkeilykursseille ja tarjoaa retkeilyä harrastavalle partionjohtajalle tietoja, kokemuksia ja ideoita. Kurssin kaikki koulutusosat ja henkilökohtaiset tehtävät hyväksytysti suorittaneille myönnetään eräopasvaltakirja ja eräopasmerkki. 

Yleistä retkeilymerkeistä

Piirit voivat tilata retkeilymerkkejä SP:n toimistolta. 

Retkeily- ja talviretkeilymerkit ovat halkaisijaltaan n. 65mm.
Vaellus, erätaitokouluttaja ja eräopasmerkit ovat halkaistaan 80mm. 

 

Retkeilykoulutuksien vanha merkkijärjestelmä (vuoteen 2021 asti)

 

Partiopiirit ja niiden retkeilyjaostot järjestävät vuosittain retkeilykoulutuksia. Kurssin hyväksyttävästi suorittaneilla on oikeus käyttää erätaitomerkkiä. 

Vihreäreunuksien merkki myönnetään perustason koulutuksen jälkeen. Oranssireunuksinen merkki jatkotason jälkeen.

Merkkiä kannetaan partiopaidan oikeassa hihassa tai vaihtoehtoisesti retkitakissa tai -paidassa.

Erätaitokouluttaja

Piiri voi myöntää erätaitokouluttajan aseman erillisestä hakemuksesta henkilölle, joka on toiminut neljällä retkeilykurssilla kouluttajana ja hänellä on EA1-kurssin suoritus voimassa tai vastaavat taidot.

Retkeilykouluttajalla on oikeus käyttää erätaitokouluttajamerkkiä, joka on erätaitomerkin kaltainen, mutta halkaisijaltaan 1 cm suurempi. Merkin vihreässä reunuksessa kiertää oranssi teksti ERÄTAITOKOULUTTAJA – INSTRUCTOR. Merkkiä kannetaan, kuten retkeilykoulutusmerkkiä.

Eräopas

Eräopaskoulutuksen merkki

Eräopaskurssilla koulutetaan eräoppaita edistämään lippukuntien ja piirien vaellus- ja retkeilytoimintaa. Kurssi on jatkoa erätaitokursseille ja tarjoaa retkeilyä harrastavalle partionjohtajalle tietoa, kokemusta ja ideoita. Kurssin kaikki koulutusosat ja henkilökohtaiset tehtävät hyväksytysti suorittaneille myönnetään hakemuksesta Eräopasvaltakirja.