Ansiomerkkikoulutus

Ansiomerkkikoulutus on suunnattu lippukuntien, alueiden ja piirien henkilöille, jotka vastaavat ansiomerkkiehdotusten tekemisestä omassa organisaatiossaan. Koulutus antaa kattavan kuvan partiolaisten ansiomerkkijärjestelmästä sekä opastaa laadukkaan ansiomerkkiehdotuksen tekemiseen.

Koulutuskokonaisuuden esitiedot

Tervetuloa partioon -koulutus tai vastaavat tiedot

Koulutuksen kohderyhmä

Lippukuntien, alueiden ja piirien ansiomerkkitoimikuntien jäsenet sekä lippukunnanjohtajat ja pestijohtajat

Osaamistavoitteet

Koulutuksen käytyään kouluttautuja tuntee partion ansiomerkkijärjestelmän sekä osaa laatia laadukkaan ansiomerkkiehdotuksen.

Koulutuksen sisältö

Tavoitteet Kouluttautuja ymmärtää, että kiittäminen ja palaute kuuluvat partioon. Hän tuntee partion ansiomerkkijärjestelmän kokonaisuuden sekä siihen kuuluvat piirin ja keskusjärjestön ansiomerkit. Kouluttautuja osaa laatia laadukkaan ansiomerkkiehdotuksen.Koulutus suositellaan sisällytettäväksi osaksi pestijohtaja –koulutusta.
Sisältö Kiittäminen ja palaute partiossaPartiolaisten ansiomerkkijärjestelmän kokonaisuus

Hyvän ansiomerkkikulttuurin piirteet

Keskusjärjestön, oman piirin ja oman lippukunnan ansiomerkkien myöntöperusteet

Laadukkaan ansiomerkkiehdotuksen (aikataulu, tietojen keruu, Kuksa, luottamuksellisuus) tekeminen

Ehdotusten käsittelyprosessi

Ansiomerkkien käyttöön ja kantamiseen liittyvät säännöt ja perinteet

Ansiomerkin luovuttaminen

Ansiomerkkiohjeet ja muut materiaalit

Koulutusmenetelmät Aktivoiva luento, toiminnallinen menetelmä ja ennakkotehtävä
Lähiopetuksen kesto 3 tuntia

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen kontaktiopetukseen ja harjoituksiin, mahdolliset ennakkotehtävät.

Yleiskuvaus

Ansiomerkkikoulutus on suunnattu lippukuntien, alueiden ja piirien henkilöille, jotka vastaavat ansiomerkkiehdotusten tekemisestä omassa organisaatiossaan. Koulutus antaa kattavan kuvan partiolaisten ansiomerkkijärjestelmästä sekä opastaa laadukkaan ansiomerkkiehdotuksen tekemiseen.

Vastaava järjestäjä

Piiri

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Vapaaehtoistuen valiokunta yhteistyössä ansiomerkkiryhmän kanssa