Tulorekisteriohjeistus

17.12.2019

TULOREKISTERI-OHJEISTUS

Kansallinen tulorekisteri (katre) otettiin käyttöön 1.1.2019. Tulorekisteri on korvannut palkkojen vuosi-ilmoitukset, jotka aiemmin annettiin Verohallinnolle, työeläkelaitoksille, työttömyysvakuutusrahastoille ja työtapaturmavakuuttajille.

Tulorekisteriin ilmoitettavia tietoja ovat tehdystä työstä maksetut palkat, luontoisedut, palkkiot, työkorvaukset sekä muut ansiotulot. Myös verovapaat ja veronalaiset kustannusten korvaukset on ilmoitettava.

Matkakorvaukset

Mikäli yhdistys maksaa toimijoilleen verottomia kilometri- tai ateriakorvauksia tai päivärahoja, tulee ne tulorekisterin käyttöönoton myötä ilmoittaa verottajalle viimeistään maksukuukautta seuraavan kuukauden viidentenä päivänä. Aikaisemmin nämä korvaukset on ilmoitettu verottajalle kerran vuodessa.

Tiedot voidaan ilmoittaa tulorekisterin sähköisessä asiointipalvelussa. Kilometrikorvaukset ilmoitetaan tulolajilla 357 (Yleishyödyllisen yhteisön maksama kilometrikorvaus) ja päivärahat tulolajilla 358 (Yleishyödyllisen yhteisön maksama päiväraha).

Kuittia tai matkalippua vastaan maksettuja kulukorvauksia ei ilmoiteta verottajalle. Sen sijaan bensakuitteja vastaan maksettu kulukorvaus oman auton käytöstä tulee ilmoittaa kilometrikorvauksen tapaan.

Matkakorvausten ja päivärahojen maksun perusteeksi vaaditaan matkalasku. Verovapaiden korvausten enimmäismäärät päättää verottaja aina vuodeksi kerrallaan, esimerkkinä päätös vuodelta 2020.

Kilpailupalkinnot

Seurojen ja yhdistysten järjestämissään tapahtumissa antamat kilpailupalkinnot lasketaan muiksi ansiotuloiksi, ja ne tulee siten myös ilmoittaa tulorekisteriin. Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä raha-että tavarapalkintoja. Tavarapalkinnon veronalainen arvo määritellään sen käyvän arvon mukaan.  Arvoksi merkitään siis se summa, joka tavarasta saataisiin, jos se myytäisiin välittömästi.

Ilmoitusvelvollisuus koskee sellaisia palkintoja, joilla katsotaan olevan rahallista arvoa. Mikäli kilpailupalkinnon arvo on enintään 100 euroa, kilpailun järjestäjän ei tarvitse ilmoittaa kilpailupalkintoa tulorekisteriin, jos palkinnon saaja ei ole palvelussuhteessa kilpailun järjestäjään. Ilmoitusvelvollisuuden ulkopuolelle jäävät myös symboliset esineet, kuten mitalit ja pokaalit; vaihtoarvoltaan merkityksettömät tavarapalkinnot, kuten kahvipaketit ja karkkipussit; sekä mainostarkoituksessa annetut vähäiset esinepalkinnot, kuten lippikset ja heijastimet.

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös alaikäisen henkilön vastaanottamia kilpailupalkintoja sekä ryhmän vastaanottamia kilpailupalkintoja. Palkinnon vastaanottajan ollessa ryhmä, ilmoitetaan palkinnon arvoksi sen käypä arvo jaettuna ryhmän jäsenten lukumäärällä.

Ilmoitusvelvollisuus on tapahtuman järjestäjällä. Ilmoittamista varten tarvitaan palkinnon vastaanottajan henkilötunnus. Kilpailun järjestäjän tulee kerätä rahanarvoisia palkintoja vastaanottavien henkilöiden henkilötunnukset ja toimittaa ne järjestäjäorganisaation taloudenhoitajalle ilmoittamista varten ennen palkintojen luovuttamista. Mikäli palkinnon vastaanottaja ei luovuta henkilötunnustaan järjestäjälle, ei palkintoa voida luovuttaa.

Kilpailupalkinnot ilmoitetaan tulorekisteriin tulolajilla 316 (Muu veronalainen ansiotulo). Muuna kuin rahana annetut palkinnot ilmoitetaan kuukausittain viimeistään seuraavan kalenterikuukauden viidentenä päivänä. Rahapalkinnot ilmoitetaan palkkojen tavoin viidentenä päivänä maksupäivästä lukien.

Tulorekisteri-ilmoittamista varten tarvitaan Katso-tunniste. Tunnisteen voi perustaa yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö osoitteessa https://yritys.tunnistus.fi/. Kun pääkäyttäjätunnus on perustettu, pystyy pääkäyttäjä myöntämään muille henkilöille valtuutuksen. Katso-tunnistautumisen käytäntö on poistumassa vuoden 2020 lopulla, ja kukin viranomainen tiedottaa muutoksista osaltaan. Sen jälkeen käytössä on Suomi.fi-tunnistuspalvelu, jonka valtuudet-osiossa yhdistys voi valtuuttaa toisen hoitamaan yhdistyksen asioita, mikäli yhdistys on rekisteröinyt nimenkirjoitusoikeudellisen henkilötunnuksen yhdistysrekisteriin. 

Tätä ohjeistusta päivitetään sitä mukaa, kun verottajan ohjeet tarkentuvat tai muuttuvat.

Lisätietoa sekä ohjeita:

Tulorekisterin viestintä- ja koulutusmateriaalit

Mitä yhdistykset ilmoittavat tulorekisteriin?