Waldemar von Frenckell -säätiö

Apuraha vuodeksi 2018

Suomen Partiolaisen – Finlands Scouter ry (SP-FS) julistaa haettavaksi avustuksia Waldemar von Frenckell -säätiön myöntämistä varoista toiminnan tukemiseen lippukunnissa. Apurahaa säätiöltä voi hakea kaikki SP–FS:n lippukunnat.

Waldemar von Frenckellin säätiöltä haettavalla avustuksella tuetaan lippukuntien vuonna 2018 järjestämiä hankkeita, joiden tavoitteena on vanhempien ikäkausien toiminnan tukeminen, erityisesti luotsitoiminnan kautta ja sitä tukien.

Esimerkkejä mahdollisista projekteista:

  • Projekti tai kotimaan matka, joka edistää yhteyksiä saman ikäisiin partiolaisiin. Voitte yhdessä tehdä aktiviteetteja tarpojille, samoajille tai vaeltajille, myös kielirajojen yli. 
  • Tapahtuma vanhemmille ikäryhmille luotsin johdolla. Mukana voi olla muita lippukuntia, jolloin hyviä kokemuksia on helpompi jakaa. 
  • Samoajien ryhmänohjaajakoulutuksen sekä johtamistaitojen edistäminen koulutusta järjestämällä ja tukemalla 
  • Luotsien tukeminen heidän pestissään, erityisesti valmiuksia ja osaamista edistämällä 
  • Luotsien rekrytointi- ja perehdytystilaisuuksien järjestäminen 
  • Luotsien koulutustilaisuuksien tukeminen ja järjestäminen (partiopiirien, FiSSC:n tai SP:n kurssimaksuja säätiön tuella ei voida maksaa) 

Avustusten jaossa suositaan sellaisia projekteja, joissa on:

  • kuvattu selkeät toimenpiteet,
  • pohdittu, kuinka suunniteltu toiminta edistää erityisesti luotsien toimintaa myös tulevaisuudessa sekä
  • mietitty, miten toimitaan, mikäli alkuperäinen suunnitelma ei toteudukaan esimerkiksi osallistujien vähyyden vuoksi tai muusta syystä.

Haku sähköisellä lomakkeella

Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella, johon pääsee klikkaamalla tätä linkkiä. Sähköisen lomakkeen täyttämisen lisäksi lomake pitää tulostaa ja lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen:

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
Waldemar von Frenckell -apuraha
Taru Hakanen
Töölönkatu 55
00250 Helsinki

Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Ennen päätöstä toteutuneita kuluja ei huomioida. Päätöksistä ilmoitetaan apurahan saaville lippukunnille kirjallisesti kesäkuussa.

Haku päättyy 28.2.2018. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Rajoitteet

Kansainvälisiä matkoja ei tueta Waldemar von Frenckellin säätiön tuella. KV-matkoja varten voi hakea avustusta Folke Bernadotten muistosäätiön, Kata Jouhkin rahaston tai FiSSc:n stipendien kautta. Lisää tietoja kaikista SP:n ja FiSSc:n kautta haettavista apurahoista löydät suomeksi ja ruotsiksi.

Apurahan saava lippukunta on velvollinen raportoimaan apurahan käytöstä vuoden 2018 loppuun mennessä. Raportista tulee selvitä milloin ja miten apuraha on käytetty. Lippukunta sitoutuu lähettämällä ja allekirjoittamalla hakemuksen käyttämään apurahan anottuun kohteeseen.

Lisätietoja: projektikoordinaattori Taru Hakanen, taru.hakanen@partio.fi, 040 451 9164.

Information på svenska 


Raportointi vuoden 2017 projekteihin 

Jos saitte apurahaa 2017, teidän täytyy raportoida hankkeenne osoitteessa www.partio.fi/frenckellraportti2017.

Information på svenska