Waldemar von Frenckell -säätiö

Lisää lapsia ja nuoria partioon

Apuraha lippukunnan jäsenhankintatyöhön

Suomen Partiolaisen – Finlands Scouter ry (SP-FS) julistaa haettavaksi avustuksia Waldemar von Frenckell -säätiön myöntämistä varoista toiminnan tukemiseen lippukunnissa. Apurahaa säätiöltä voi hakea kaikki SP–FS:n lippukunnat.

Vuonna 2024 avustuksilla tuetaan lippukuntien järjestämiä hankkeita, jotka liittyvät lippukuntien jäsenhankintatyöhön ja toiminnan elinvoimaisuuteen sekä näkyvyyteen. Apuraha jaetaan lippukuntien hankkeille, joissa tavoitteena on:

 • Partiossa on yhä enemmän lapsia ja nuoria
 • Maahanmuuttajataustaiset löytävät partiosta harrastuksen itselleen
 • Partio toteutuu monipuolisesti koko maassa ja luo rohkeasti uusia tapoja harrastaa

Miksi jäsenhankintatyö on tärkeää?

 1. Partion tavoite tukea lasten ja nuorten kasvua toteutuu hyvin, kun mahdollisimman moni lapsi ja nuori pääsee partioon. Partion tavoite ei voi toteutua, jos jäseniä ei ole tarpeeksi.
 2. Kasvatustoiminta on laadukkaampaa, kun kaikille ikäkausille on ohjelmaa. Jatkuvuuden kannalta on tärkeää, että joka vuosi kaikissa ikäkausissa on partiolaisia. Isompi joukko vaikuttaa positiivisesti koko lippukunnan elinvoimaisuuteen.
 3. Hyvinvoiva lippukunta muodostuu hyvinvoivista ihmisistä. Lippukunnassa voidaan jakaa vastuuta ja hyödyntää vertaistukea. Ryhmässä on hauskempi tehdä asioita. Mitä isompi lippukunta on, sitä merkittävämpi vaikuttaja se on omalla paikkakunnallaan.

Hankkeet voivat olla esimerkiksi

 • koulutuksellisia tapahtumia, tempauksia, kampanjoita, aktiviteettejä, näkyvyyttä lisäävää markkinointiviestintää
 • ikäkausien, naapurilippukuntien, maahanmuuttajayhdistysten ja muiden sidosryhmien kanssa toteutettuja projekteja
 • toimenpiteitä eri kohderyhmien saamiseksi mukaan lippukunnan toimintaan (lapset, nuoret, aikuiset, perheet, eri kieli-ja kulttuuriryhmät)
 • koulussa, oppilaitoksessa, messuilla, yhdistystapaamisessa toteutettuja tempauksia
 • paikallisesti tai alueellisesti toteutettuja projekteja

Avustusten jaossa suositaan sellaisia projekteja, joissa:

 • on kuvattu selkeät toimenpiteet ja määritelty tavoite
 • tavoitellaan lisäpanostusta lippukunnan tavanomaiseen toimintaan
 • on pohdittu, miten suunniteltu toiminta edistää jäsenmäärän kehittymistä
 • on mietitty, miten toimitaan, mikäli alkuperäinen suunnitelma ei toteudukaan esimerkiksi osallistujien vähyyden vuoksi tai muusta syystä.

Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella Kuksassa 29.2.2024 mennessä

Hakemus: https://kuksa.partio.fi/kotisivut/hakemuslomake_tayta.aspx?HAKId=73

Lomake avautuu, kun olet kirjautuneena Kuksaan. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Ennen päätöstä toteutuneita kuluja ei huomioida. Päätöksistä ilmoitetaan apurahan saaville lippukunnille kirjallisesti viimeistään kesäkuussa.

Apurahan saava lippukunta on velvollinen raportoimaan apurahan käytöstä vuoden 2024 loppuun mennessä. Raportista tulee selvitä milloin ja miten apuraha on käytetty. Tekemällä hakemuksen, lippukunta sitoutuu käyttämään apurahan anottuun kohteeseen.

Raportointi: https://link.webropol.com/s/apuraharaportti2024

Lisätietoja: Tea Hurme (tea.hurme@partio.fi)

Tiedoksi muut partion apurahat:

 • Kansainvälisiä matkoja ei tueta Waldemar von Frenckellin säätiön tuella. KV-matkoja varten voi hakea avustusta Folke Bernadotten muistosäätiön, Kata Jouhkin rahaston tai FiSSc:n stipendien kautta. Lisää tietoja kaikista SP:n ja FiSSc:n kautta haettavista apurahoista löydät osoitteesta www.partio.fi/apurahat (suomeksi) ja http://ansokan.scout.webbhuset.fi/anvisningar/ (ruotsiksi).

Raportointi vuoden 2023 projekteihin 

Jos saitte apurahaa 2023, hankkeen toteutumisesta raportoidaan webropol-lomakkeella.

Vuonna 2023 avustuksilla tuettiin lippukuntien järjestämiä hankkeita, jotka liittyvät Sanoista tekoihin! -ohjelmapainotukseen. Sanoista tekoihin! -ohjelmapainotus johdattelee partiolaiset tutustumaan ja oppimaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, joista käytetään nimeä Agenda2030.


Yläkuva: Eeva Helle