Waldemar von Frenckell -säätiö

Apuraha vuodeksi 2020

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (SP-FS) julistaa haettavaksi avustuksia Waldemar von Frenckell -säätiön myöntämistä varoista toiminnan tukemiseen lippukunnissa. Apurahaa säätiöltä voi hakea kaikki SP–FS:n lippukunnat.

Waldemar von Frenckellin säätiöltä haettavalla avustuksella tuetaan lippukuntien vuonna 2020 järjestämiä hankkeita, joiden tavoitteena on johtokolmikoiden johtajuuden tukeminen. Toimiva johtokolmikko edistää automaattisesti myös lippukunnan nuorten hyvinvointia ja ikäkausiryhmien toimintaa.

Esimerkkejä mahdollisista projekteista:

  • Johtokolmikon kouluttautuminen
  • Johtokolmikon toiminnan kehittäminen
  • Johtokolmikon perustaminen eli johtokolmikkomallin käyttöönotto
  • Johtokolmikon hyvinvoinnin edistäminen
  • Alueen yhteinen johtokolmikkokoulutus

Avustusten jaossa suositaan sellaisia projekteja, joissa on:

  • Kuvattu selkeät toimenpiteet
  • Pohdittu, kuinka suunniteltu toiminta edistää johtokolmikon johtajuutta ja sen myötä lippukunnan hyvinvointia ja ikäkausiryhmien toimintaa
  • Mietitty, miten toimitaan, mikäli alkuperäinen suunnitelma ei toteudukaan esimerkiksi osallistujien vähyyden vuoksi tai muusta syystä.

Haku sähköisellä lomakkeella

Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella, johon pääsee klikkaamalla tätä linkkiä.

Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Ennen päätöstä toteutuneita kuluja ei huomioida. Päätöksistä ilmoitetaan apurahan saaville lippukunnille kirjallisesti kesäkuussa.

Haku päättyy 28.2.2020. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Rajoitteet

  • Kansainvälisiä matkoja ei tueta Waldemar von Frenckellin säätiön tuella. KV-matkoja varten voi hakea avustusta Folke Bernadotten muistosäätiön, Kata Jouhkin rahaston tai FiSSc:n stipendien kautta. Lisää tietoja kaikista SP:n ja FiSSc:n kautta haettavista apurahoista löydät osoitteesta www.partio.fi/apurahat (suomeksi) ja http://ansokan.scout.webbhuset.fi/anvisningar/ (ruotsiksi).
  • Apurahan saava lippukunta on velvollinen raportoimaan apurahan käytöstä vuoden 2020 loppuun mennessä. Raportista tulee selvitä milloin ja miten apuraha on käytetty. Lippukunta sitoutuu hakemuksellaan käyttämään apurahan anottuun kohteeseen.

Lisätietoja: petra.valkonen@partio.fi

Information på svenska 


Raportointi vuoden 2019 projekteihin 

Jos saitte apurahaa 2019, teidän täytyy raportoida hankkeenne Webropolissa.

Information på svenska