Waldemar von Frenckell -säätiö

Apuraha vuodeksi 2019

Suomen Partiolaisen – Finlands Scouter ry (SP-FS) julistaa haettavaksi avustuksia Waldemar von Frenckell -säätiön myöntämistä varoista toiminnan tukemiseen lippukunnissa. Apurahaa säätiöltä voi hakea kaikki SP–FS:n lippukunnat.

Waldemar von Frenckellin säätiöltä haettavalla avustuksella tuetaan lippukuntien vuonna 2019 järjestämiä hankkeita, joiden tavoitteena on kasvu.

Esimerkkejä mahdollisista projekteista:

  • Uuden vanhemman ikäkauden ryhmän perustaminen
  • Rekrytointitapahtuma vaeltajille ja aikuisille
  • (Monikielisen) tervetuloa partioon –koulutuksen tai tapahtuman järjestäminen
  • Huoltajien leiripäivän järjestäminen lippukunnan leirille
  • Partion esittelytapahtuma
  • Aikuisten iltanuotio
  • Yhteistyötapahtuma uuden kumppanin kanssa (esim. moskeija, erityiskoulu)

Avustusten jaossa suositaan sellaisia projekteja, joissa on:

  • kuvattu selkeät toimenpiteet
  • pohdittu, kuinka suunniteltu toiminta edistää kasvua myös tulevaisuudessa sekä
  • mietitty, miten toimitaan, mikäli alkuperäinen suunnitelma ei toteudukaan esimerkiksi osallistujien vähyyden vuoksi tai muusta syystä.

Haku sähköisellä lomakkeella

Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella, johon pääsee klikkaamalla tätä linkkiä. Sähköisen lomakkeen täyttämisen lisäksi lomake pitää tulostaa ja lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen:

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
Waldemar von Frenckell -apuraha
c/o Petra Valkonen
Töölönkatu 55
00250 Helsinki

Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Ennen päätöstä toteutuneita kuluja ei huomioida. Päätöksistä ilmoitetaan apurahan saaville lippukunnille kirjallisesti kesäkuussa.

Haku päättyy 28.2.2019. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Rajoitteet

Kansainvälisiä matkoja ei tueta Waldemar von Frenckellin säätiön tuella. KV-matkoja varten voi hakea avustusta Folke Bernadotten muistosäätiön, Kata Jouhkin rahaston tai FiSSc:n stipendien kautta. Lisää tietoja kaikista SP:n ja FiSSc:n kautta haettavista apurahoista löydät osoitteesta www.partio.fi/apurahat (suomeksi) ja http://ansokan.scout.webbhuset.fi/anvisningar/ (ruotsiksi).

Apurahan saava lippukunta on velvollinen raportoimaan apurahan käytöstä vuoden 2019 loppuun mennessä. Raportista tulee selvitä milloin ja miten apuraha on käytetty. Lippukunta sitoutuu lähettämällä ja allekirjoittamalla hakemuksen käyttämään apurahan anottuun kohteeseen.

Lisätietoja: petra.valkonen@partio.fi

Information på svenska 


Raportointi vuoden 2018 projekteihin 

Jos saitte apurahaa 2018, teidän täytyy raportoida hankkeenne osoitteessa www.partio.fi/frenckellraportti2018.

Information på svenska