Waldemar von Frenckell -säätiö

Apuraha vuodeksi 2022

Suomen Partiolaisen – Finlands Scouter ry (SP-FS) julistaa haettavaksi avustuksia Waldemar von Frenckell -säätiön myöntämistä varoista toiminnan tukemiseen lippukunnissa. Apurahaa säätiöltä voi hakea kaikki SP–FS:n lippukunnat.

Waldemar von Frenckellin säätiöltä haettavalla avustuksella tuetaan lippukuntien vuonna 2022 järjestämiä hankkeita, joiden tavoitteena on tarpojien, samoajien ja/tai vaeltajien toiminnan tukeminen ja kehittäminen. Kyseiset ikäkaudet ovat erityisen tärkeitä lippukunnan elinvoimaisuuden ja toiminnan jatkuvuuden kannalta. On tärkeää saada nämä ikäkaudet toimimaan ja sen myötä vähentää 12-22-vuotiaiden partion lopettamista.

Esimerkkejä mahdollisista projekteista:

 • Ikäkauden omien tapahtumien järjestäminen Siirtymätapahtumien järjestäminen
 • Vaeltajien Suomi-projektin käynnistäminen
 • Vaeltajien ulkomaanprojektin käynnistäminen
 • Jäsenhankintakampanja näihin ikäkausiin
 • Tarpoja-, samoaja- ja vaeltajatoiminnan näkyvyyden lisääminen
 • Alueellisen luotsitoiminnan käynnistäminen
 • Alueellisen yhteistyön järjestäminen näissä ikäkausissa
 • Ryhmänohjaajakoulutuksen järjestäminen

Avustusten jaossa suositaan sellaisia projekteja, joissa on:

 • kuvattu selkeät toimenpiteet,
 • pohdittu, kuinka suunniteltu toiminta edistää lippukunnan tarpojien, samoajien ja vaeltajien toimintaa
 • sekä mietitty, miten toimitaan, mikäli alkuperäinen suunnitelma ei toteudukaan esimerkiksi osallistujien vähyyden vuoksi tai muusta syystä.

Haku sähköisellä lomakkeella

Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella Kuksassa. HUOM! Lomake avautuu oikein, kun olet kirjautuneena Kuksaan.

Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Ennen päätöstä toteutuneita kuluja ei huomioida. Päätöksistä ilmoitetaan apurahan saaville lippukunnille kirjallisesti kesäkuussa.

Haku päättyy 28.2.2022. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Rajoitteet

 • Kansainvälisiä matkoja ei tueta Waldemar von Frenckellin säätiön tuella. KV-matkoja varten voi hakea avustusta Folke Bernadotten muistosäätiön, Kata Jouhkin rahaston tai FiSSc:n stipendien kautta. Lisää tietoja kaikista SP:n ja FiSSc:n kautta haettavista apurahoista löydät osoitteesta www.partio.fi/apurahat (suomeksi) ja http://ansokan.scout.webbhuset.fi/anvisningar/ (ruotsiksi).
 • Apurahan saava lippukunta on velvollinen raportoimaan apurahan käytöstä vuoden 2022 loppuun mennessä. Raportista tulee selvitä milloin ja miten apuraha on käytetty. Lippukunta sitoutuu hakemuksellaan käyttämään apurahan anottuun kohteeseen.

Lisätietoja: petra.valkonen@partio.fi

Information på svenska 


Raportointi vuoden 2022 projekteihin 

Jos saitte apurahaa 2022, teidän täytyy raportoida hankkeenne Webropolissa viimeistään 31.12.2022.

Information på svenska