Waldemar von Frenckell -säätiö

Apuraha vuodeksi 2023

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry (SP-FS) julistaa haettavaksi avustuksia Waldemar von Frenckell -säätiön myöntämistä varoista toiminnan tukemiseen lippukunnissa. Apurahaa säätiöltä voi hakea kaikki SP–FS:n lippukunnat. Vuonna 2023 avustuksilla tuetaan lippukuntien järjestämiä hankkeita, jotka liittyvät Sanoista tekoihin! -ohjelmapainotukseen.

Sanoista tekoihin!

Sanoista tekoihin! -ohjelmapainotus johdattelee partiolaiset tutustumaan ja oppimaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteista, joista käytetään nimeä Agenda2030. Ohjelmapainotuksen tavoitteena on, että lippukunnat toimivat paremman maailman puolesta. Teot on tarkoitus toteuttaa omaa lippukuntaa laajemmassa yhteisössä ja osallistaa ja kannustaa partion ulkopuolisia ihmisryhmiä tekoihin paremman maailman puolesta.

Sanoista tekoihin! -hankkeet voivat olla:

  • esimerkiksi koulutuksellisia tapahtumia, opintoretkiä, tempauksia, kampanjoita, aktiviteettejä
  • esimerkiksi lippukunnan valitsemille ikäkausille, partiolaisten perheille, naapurustolle, sidosryhmille, yhteistyökumppaneille
  • paikallisia, alueellisia, kansainvälisiä
  • mikä tahansa Agenda2030 toimintaohjelman teemoista
  • esimerkiksi Sanoista tekoihin! verkkosivuilla kuvattujen vinkkien kaltaisia

Avustusten jaossa suositaan sellaisia projekteja, joissa on:

  • kuvattu selkeät toimenpiteet
  • pohdittu, mitä Agenda2030 toimintaohjelman tavoitetta edistetään
  • pohdittu, miten suunniteltu toiminta edistää Agenda2030 toimintaohjelman tavoitetta
  • sekä mietitty, miten toimitaan, mikäli alkuperäinen suunnitelma ei toteudukaan esimerkiksi osallistujien vähyyden vuoksi tai muusta syystä.

Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella Kuksassa 28.2.2023 mennessä

Linkki hakulomakkeelle: https://kuksa.partio.fi/kotisivut/hakemuslomake_tayta.aspx?HAKId=65

Huomioi, että lomake avautuu oikein, kun olet kirjautuneena Kuksaan. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Ennen päätöstä toteutuneita kuluja ei huomioida. Päätöksistä ilmoitetaan apurahan saaville lippukunnille kirjallisesti viimeistään kesäkuussa. Hankkeen toteutumisesta raportoidaan lomakkeella viimeistään joulukuussa.

Apurahan saava lippukunta on velvollinen raportoimaan apurahan käytöstä vuoden 2023 loppuun mennessä. Raportista tulee selvitä milloin ja miten apuraha on käytetty. Lippukunta sitoutuu hakemuksellaan käyttämään apurahan anottuun kohteeseen.

Lisätietoja: Tea Hurme (tea.hurme@partio.fi)

Rajoitteet

  • Kansainvälisiä matkoja ei tueta Waldemar von Frenckellin säätiön tuella. KV-matkoja varten voi hakea avustusta Folke Bernadotten muistosäätiön, Kata Jouhkin rahaston tai FiSSc:n stipendien kautta. Lisää tietoja kaikista SP:n ja FiSSc:n kautta haettavista apurahoista löydät osoitteesta www.partio.fi/apurahat (suomeksi) ja http://ansokan.scout.webbhuset.fi/anvisningar/ (ruotsiksi).

Raportointi vuoden 2023 projekteihin 

Jos saitte apurahaa 2023, hankkeen toteutumisesta raportoidaan webropol-lomakkeella.


Yläkuva: Eeva Helle