Waldemar von Frenckell -säätiö

Apuraha vuodeksi 2021

Suomen Partiolaisen – Finlands Scouter ry (SP-FS) julistaa haettavaksi avustuksia Waldemar von Frenckell -säätiön myöntämistä varoista toiminnan tukemiseen lippukunnissa. Apurahaa säätiöltä voi hakea kaikki SP–FS:n lippukunnat.

Waldemar von Frenckellin säätiöltä haettavalla avustuksella tuetaan lippukuntien vuonna 2021 järjestämiä hankkeita, joiden tavoitteena on moninaisuuden huomioiminen ja lisääminen lippukuntatoiminnassa. Moninaisuuteen liittyvät toimet tekevät lippukunnasta saavutettavan yhä useammalle lapselle ja nuorelle – ryhmissä on helpompi toimia ja hyvä olla.

Esimerkkejä mahdollisista projekteista:

Avustusten jaossa suositaan sellaisia projekteja, joissa on:

  • Kuvattu selkeät toimenpiteet
  • Pohdittu, kuinka suunniteltu toiminta edistää lippukunnan moninaisuutta ja sen myötä lippukunnan hyvinvointia ja ikäkausiryhmien toimintaa
  • Mietitty, miten toimitaan, mikäli alkuperäinen suunnitelma ei toteudukaan esimerkiksi osallistujien vähyyden vuoksi tai muusta syystä.

Haku sähköisellä lomakkeella

Haku tapahtuu sähköisellä lomakkeella Kuksassa. HUOM! Lomake avautuu oikein, kun olet kirjautuneena Kuksaan.

Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä. Ennen päätöstä toteutuneita kuluja ei huomioida. Päätöksistä ilmoitetaan apurahan saaville lippukunnille kirjallisesti kesäkuussa.

Haku päättyy 28.2.2021. Myöhästyneitä tai puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Rajoitteet

  • Kansainvälisiä matkoja ei tueta Waldemar von Frenckellin säätiön tuella. KV-matkoja varten voi hakea avustusta Folke Bernadotten muistosäätiön, Kata Jouhkin rahaston tai FiSSc:n stipendien kautta. Lisää tietoja kaikista SP:n ja FiSSc:n kautta haettavista apurahoista löydät osoitteesta www.partio.fi/apurahat (suomeksi) ja http://ansokan.scout.webbhuset.fi/anvisningar/ (ruotsiksi).
  • Apurahan saava lippukunta on velvollinen raportoimaan apurahan käytöstä vuoden 2021 loppuun mennessä. Raportista tulee selvitä milloin ja miten apuraha on käytetty. Lippukunta sitoutuu hakemuksellaan käyttämään apurahan anottuun kohteeseen.

Lisätietoja: petra.valkonen@partio.fi

Information på svenska 


Raportointi vuoden 2020 projekteihin 

Jos saitte apurahaa 2020, teidän täytyy raportoida hankkeenne Webropolissa.

Information på svenska