Tuomarineuvostokoulutus

Koulutuksen käynyt osaa arvioida tuomarineuvoston toiminnan vaikutusta kilpailuihin, suunnitella kilpailuja osana partio-ohjelmaa, johtaa pt-kilpailuprojektia sekä ratkaista sm-kilpailuihin liittyviä erityiskysymyksiä.

Ennakkovaatiukset koulutuskokonaisuuteen osallistumiselle

Partionjohtaja-peruskoulutus, kokemusta partiotaitokilpailuissa kilpailijana ja järjestäjänä sekä voimassaoleva II-luokan tuomarikortti.

Koulutuksen kohderyhmä

Koulutus on suunnattu II-luokan tuomarikortin omaaville Partionjohtaja-peruskoulutuksen käyneille.

Osaamistavoitteet

Koulutuksen käynyt osaa arvioida tuomarineuvoston toiminnan vaikutusta kilpailuihin, suunnitella kilpailuja osana partio-ohjelmaa, johtaa pt-kilpailuprojektia sekä ratkaista sm-kilpailuihin liittyviä erityiskysymyksiä.

Koulutus sisältää partion koulutusjärjestelmän moduulit

Moduulin nimi Osaamisalue Moduulin lähiopetuksen kesto
LR: Tuomarineuvosto Luonto ja retki  12 h
Yhteensä 12 tuntia

Vaadittavat opintosuoritukset

Osallistuminen lähiopetukseen ja harjoituksiin, sekä koulutukseen kuuluvien itsenäisesti suoritettavien oppimistehtävien tekeminen.

Vastaava järjestäjä

SP

Koulutuksen kehittämisestä vastaa

Kasvatusvaliokunta, kilpailuryhmä

Moduulikuvaus

Osaamisalue: Luonto ja retki

Moduuli sisältyy koulutuskokonaisuuksiin: Tuomarineuvosto

Esitiedot: Partionjohtaja-peruskoulutus, kokemusta partiotaitokilpailuissa
kilpailijana ja järjestäjänä sekä voimassa oleva II-luokan tuomarikortti.

Tavoitteet: Koulutuksen käynyt osaa arvioida tuomarineuvoston toiminnan
vaikutusta kilpailuihin, suunnitella kilpailuja osana partio-ohjelmaa,
johtaa pt-kilpailuprojektia sekä ratkaista sm-kilpailuihin liittyviä
erityiskysymyksiä.

Sisältö

  • Pt-kisat osana partiotoimintaa 2 h
  • Tuomarineuvosto 2 h
  • Projektin johtaminen 2 h
  • Sm-kilpailujen järjestäminen 3h
  • Sm-kisatapahtuman järjestäminen 3h

Koulutusmenetelmät

  • Pohdintatehtävä ennakkoon ja aktivoiva luento
  • Aktivoiva luento ja toiminnallinen menetelmä
  • Toiminnallinen menetelmä

Lähiopetuksen kesto: 12 tuntia

Päiväys: 21.12.2017

Ydinainesenalyysi

Sisältö

Ydinaines (must know)

Täydentävä tietämys (should know)

Erityistietämys (nice to know)

Pt-kisat osana partiotoimintaa 2h

   

Partioaate ja koulutuksellisuus

 

 

Kurssijärjestelmä

Partioaate ja kilpailutoiminnan tavoitteet

Hyvä kilpailu pt-kisojen sääntöjen henki ja tavoitteet

 

Rastipäällikkö, järjestelytoimikunta ja tuomarineuvostokoulutus

Tuomarineuvosto 2h

   

Tuomarineuvoston toiminta

Tehtävät: kilpailunjohtaja, kilpailijoiden edustaja,

  

Valvojat

tuomarineuvoston puheenjohtaja Hyvien päätösten aikaansaaminen Esimerkkitapausten ratkominen

Valvojan rooli ja tehtävät

  

Projektin johtaminen 2h

   

Operatiivinen pyörittäminen Organisaatio

Projektin hallinta

 

Kisaviikonlopun tapahtumat ja työnjako Etenemisen seuranta ja kilpailun ohjaus Ongelmatilanteiden hoitaminen

Työnjako ja tiedonkulku, toimintamenetelmät Koulutus Liikkeellelähtö, virstanpylväät

Seuranta ja ohjaus Sisäinen viestintä Motivoiva johtaminen

Eri organisaatiomallit kisoissa

 

Sm-kilpailun järjestäminen 3h

   

Tehtävät

Tehtävien arvostelu

Rastien kirjallinen materiaali

Radat ja aikataulut

Tulostoimisto

Tehtävän hyvyyden arviointi

Tehtävien koulutuksellisuus Tehtäväluettelon koulutuksellisuus

Eri skaalausvaihtoehdot Ongelmatilanteet ja kompastuskivet sekä hyvät käytänteet

Radat ja eteneminen, suorituspaikkojen määrä

Arvostelun ja pisteytyksen vaiheet

Paperien vaatimuksia

Radan suunnitteluprosessi

Työstöprosessi

Tulosten esitys

Kuljetus ja materiaalivirrat

Laskemistavat ja tulostoimiston valtuudet

Tietotekniset ja muut ongelmat

Hankintojen järjestäminen ja vastuu

Palautus

 

Sm-kisatapahtuman järjestäminen 3h

   

Yleisjärjestelyt

 Ulkoinen tiedotus ja PR

Talous

 Kisakeskus, majoitus

Piiriohje, ennakkoohje, ilmoittautumiset Yhteydenpito kilpailijoihin, ruotsinkieliset vartiot Palkinnot, mitalit, kiertopalkinnot, avajaiset Ensiapu, viesti, muonitus Ennen kilpailua ja kilpailun jälkeen hoidettavia asioita

Tiedotuksen tehtävät Tiedotustavat ja - kanavat

SM-kisojen tulot ja menot Talouden seuranta

Kilpailijoiden opastus, kuljetukset Majoitus- ja tilajärjestelyt

Kutsuvieraiden hoitaminen Sponsorointiohjeet