Förstikurssi

Förstikurssi järjestetään lippukunnissa lippukunnan omalla aluksella. Kurssin tavoitteena on, että veneenohjaajakurssin käynyt nuori oppii käsittelemään lippukunnan omaa alusta ja toimimaan aluksessa förstin tehtävissä. Kukin lippukunta voi soveltaa kurssia tarpeittensa mukaan. Kurssi olisi hyvä järjestää vuosittain, sillä kurssin/koulutuksen voi käydä useitakin kertoja, jotta taidot ja tiedot tulee kerrattua.

Kurssin asema

Kurssin järjestää yksittäinen lippukunta tai useat lippukunnat yhdessä ja se on osa SP:n partio-ohjelmaa. Kurssin suorittaminen on edellytyksenä ohjaajantodistuksen saamiseksi saaristovesialueelle.

Kurssin tavoitteet

Förstikurssin tavoitteena on yhdessä saaristokipparikurssin kanssa antaa riittävät tiedot ja taidot toimimiseen partioaluksen päällikkönä saaristovesialueella. Kurssin tavoitteena on lippukunnan oman koulutusaluksen hallinta ja tunteminen sekä aluksen varma käsittely. Kurssilla pyritään syventämään ja laajentamaan veneenohjaajakurssin käytännöntietojen ja -taitojen hallintaa.

Suorittamisperiaate

Kurssilla painotetaan käytäntöä, mutta riittävän tietotaidon saavuttamiseksi on kurssiin sisällytetty neljä teoriailtaa. Iltojen kesto on yhteensä 8-12 tuntia. Kurssin käytännön asiat voi suorittaa viikonlopun kestävänä ohjelmatapahtumana tai useammalla purjehduksella korkeintaan kahden kauden aikana.

Seuraavat koulutukset

Förstikurssien seuraavia toteutuksia voi kysyä omasta lippukunnasta.

Kurssin sisältö

Kurssin aikana käsitellään seuraavat asiakokonaisuudet:

 1. Toiminta vahtipäällikkönä päivällä ja yöllä
 2. Partio-ohjelma ja koulutus purjehduksella
 3. Purjehduksen muonitus
 4. Reitinvalinta, merimiestaidot
 5. Navigointi
 6. Elektroniset navigointilaitteet
 7. Aluksen ohjailu, irrotus ja kiinnittäytyminen
 8. Turvallisuus, hätätilanteet (mies yli laidan, vauriontorjunta, tulipalo, yms.)
 9. Moottori
 10. Aluksen muut järjestelmät ja varusteet
 11. Veneen kunnossapito ja huolto
 12. Takila, purjeiden trimmaus ja purjemanööverit

Teoriailtojen aiheet ovat:

 1. Aluksen ohjailu, turvallisuus merellä, pelastautumisvälineet
 2. Koneen toiminta sekä aluksen muut järjestelmät, huolto
 3. Purjeiden trimmaus ja huolto
 4. Reitinvalinta, kuivapurjehdusharjoitus