Aikuispartio toimintamuotona

Aikuispartiossa aikuinen opettelee asioita, kuten retkeilyä, suunnistusta tai käsitöitä. Toiminnassa tutustutaan myös partion aatteeseen, sen arvoihin ja perinteisiin. Aikuispartiota harrastavat osallistuvat myös muun partioyhteisön toimintaan lippukunnassa tai partiopiirissä. Aikuispartiotoimintaa järjestävät jotkut lippukunnat, alueet tai piirit. 

Mitä aikuispartio on? 

 • Aikuispartio on partiotoimintaa aikuisille aivan kuten lapsille ja nuorille. 
 • Aikuispartiossa opetellaan uusia (partio)taitoja, kerrataan vanhoja taitoja ja jaetaan omaa osaamista aikuisessa seurassa. 
 • Aikuispartiossa aikuiset voivat olla muutakin kuin lasten ja nuorten toiminnan mahdollistajia. 
 • Aikuispartio voi olla myös johtajahuoltoa jo toiminnassa mukana oleville aikuisille. 

Miksi aikuispartiotoimintaa järjestetään? 

 • Partio on kivaa ikään katsomatta eikä se ole vain lasten ja nuorten harrastus! 
 • Aikuispartio sopii aikuisille, jotka eivät ole olleet lapsesta asti partiossa – aikuispartiotoiminta näyttää mitä partio on ja voi olla polku aktiiviseen partioharrastukseen. 
 • Aikuispartio antaa myös ”jotain omaa” aikuisille ja tukee jaksamista pestissä. 
 • Aikuispartiossa voi saada uusia ideoita myös ryhmien toimintaan vietäväksi. 
 • Aikuispartiotoiminta tarjoaa yhteisöllisyyttä mukana oleville aikuisille. 

Kenelle aikuispartiotoimintaa järjestetään? 

 • Partiosta sekä yhdessä tekemisestä, retkeilystä, luonnosta liikkumisesta ja uusiin ihmisiin tutustumisesta kiinnostuneille 
 • Aikuisille partiolaisille (johtajahuolto/taukotupa)  
 • Opiskelijoille partion harrastamista varten 

Miten aikuispartiotoimintaa järjestetään? 

 • Aikuispartiossa tehdään partiosta tuttuja asioita. 
 • Aikuispartiotoiminnassa osallistutaan aktiivisesti muun partioyhteisön toimintaan (lippukunta/piiri). 
 • Aikuispartiossa tutustutaan myös partion aatteeseen, sen arvoihin ja perinteisiin. 
 • Aikuispartioryhmä järjestää itselleen retkiä ja aktiviteetteja ja voi toimia myös yhteistyössä muiden aikuispartioryhmien kanssa. 
 • Aikuispartiotoiminnassa voi vaihdella lyhyitä ja pidempiä tapaamisia, arki-iltoja/viikonloppuja aikuispartioryhmän tapojen ja sopimuksen mukaan. Yleistä on, että aikuispartioryhmä kokoontuu kerran kuussa. 
 • Aikuispartiotoimintaa voi järjestää lippukunta, useampi lippukunta yhdessä, alue tai piiri. 

Miksi aikuispartiotoimintaa kannattaa järjestää?

 • Aikuisetkin ansaitsevat omaa, valmisteltua toimintaa. 
 • Aluksi pelkästään aikuispartioon tullut aikuinen saattaa innostua toiminnasta enemmänkin. 
 • Aikuispartiotoiminnassa voi tavata uusia partiotuttuja. 
 • Aikuispartioryhmän kanssa voi harjoitella taitoa tai testata aktiviteetin toteutustapaa ennen kuin vie sen ryhmien käyttöön. 
 • Aikuispartiotoiminta voi ryhmäyttää johtajistoa, mikä puolestaan tukee lippukunnan toimintaa. 
 • Se voi olla osa johtajahuoltoa. 
 • Lippukunnan toiminnassa on enemmän aikuisia mukana. 

Käytännön vinkkejä aikuispartioon ja johtajahuoltoon

Käytännön vinkkejä aikuispartioon ja johtajahuoltoon

Aikuiset tauolla harrastuksesta

 • Partiopesteistä saa olla tauolla. Partiotermein silloin ollaan taukotuvalla.
 • Taukotuvalla olevat partiolaiset on tärkeä pitää tietoisena lippukunnan asioista ja kutsua mukaan toimintaa.
 • Tarkista seuraavan oppaan kautta miten pidät taukotupalaiset toiminnan piirissä.