Partiota selkeästi ja eri kielillä

Partiosta on saatavilla tietoa eri kielillä. Englanniksi löytyy eniten valmiita materiaaleja. Aina englanninkieliset materiaalit eivät kuitenkaan ole paras ratkaisu, sen sijaan on hyvä käyttää selkeää suomea tai selkosuomea. Perustietoa partiosta löytyy myös muutamilla muilla yleisimmillä Suomessa puhutuilla vierailla kielillä.

Suomen Partiolaiset tekee yhteistyötä käännöstoimisto Apropos Linguan kanssa. Myös lippukunnat voivat käännättää toimistossa omia tekstejään partion sopimushinnoilla, esimerkiksi lippukunnan perustietoja ja vaikkapa retkikirjeitä. Partion yleiset käännökset lisääntyvät myös koko ajan.

On tärkeää, että pystymme tarjoamaan tietoa partiosta erityisesti huoltajien käyttämillä kielillä, joten käännöspalvelua kannattaa käyttää hyvin matalalla kynnyksellä. Onko kieli jollekin osallistumisen este? Todennäköisesti käännökset auttavat!

Jos koet, että lippukuntanne tarvitsema käännös voisi hyödyttää myös muita, ota yhteyttä Petra Valkoseen (petra.valkonen@partio.fi). Yleiset tekstit kannattaa kääntää heti kaikkien käyttöön.

Toimi näin:

  • Lähetä käännettävä teksti lisätietoineen osoitteeseen: info@aproposlingua.fi ja mainitse viestissäsi partio
  • Vastauksena saat partion sopimushinnat ja käännöskokonaisuuden enimmäishinnan
  • Tämän jälkeen kuittaa työ vielä tekoon ja saat käännöksen sovitusti
  • Lisätietoja saa myös partion yhteyshenkilöltä, Essi Rannalta p. 050 330 0310

Partiota selkeästi

Partiota englanniksi

Partion englanninkieliset sivut (Scouts.fi)

Partio-ohjelma.fi osittain englanniksi (Scout program in English)

Esitteet

Koulutukset

Toiminnan tueksi

Oppaat

Partiota monikielisesti

Partiota saameksi

Partion tavoitteena on tarjota harrastustoimintaa mahdollisimman monelle lapselle ja nuorelle. Siksi materiaalia käännetään kaikille kolmelle Suomessa puhutulle saamen kielelle. Tällä hetkellä partiota harrastetaan Inarissa viikoittain useassa ryhmässä inarinsaameksi. Materiaalia käännetään parhaillaan myös pohjoissaamen- ja koltansaamen kielille. 

Olisitko sinä se, joka mahdollistaa saamenkielisen partiotoiminnan kotipitäjässäsi? 

Partio on Suomen suurin nuorisojärjestö, jossa kaikilla on lupa oppia ja kokea jotain uutta. Harrastus sopii kaikille ja koko perheelle. Perinteinen ajatus on, että partio kokoontuu viikottain, mutta meillä Lapissa on monia muitakin tapoja harrastaa. Lasten ohjaaminen tapahtuu yhdessä toisen aikuisen kanssa. Valmis kokousmateriaali on olemassa ja koulutusta aiheesta on tarjolla. 

Mikäli sinulla heräsi pieni kipinä mahdollistaa partioharrastus lapselle ja nuorelle saamen kielellä, niin ota rohkeasti yhteyttä ja puhutaan asiasta enemmän!
Asta T. : asta.taali@gmail.com

Pohjoissaameksi

Iskkárlihkkadusa ulbmilin lea fállat asttoáigedoaimma nu máŋga mánnái ja nurrii go vejolaš. Dan dihte materiála jorgalit buot golbma sámegillii. Justa dál lea materiala dušše anárašgillii, muhto davvisáme- ja nuortalašgiela materiálat leat maid jorgaleami vuolde. Anárašgielat  iskkár doaibmá juo dál Anáris juohke vahkku máŋga joavkkus. 

Livččego dus beroštupmi álgit jođihit sámegielat iskkárdoaimma?

Iskkárlihkkadus lea Suoma stuorimus nuoraidorganisašuvdna, gos buohkain lea lohpi oahppat ja vásihit ođđa áššiid. Dat lea asttoáiggedoaibma mii heive buohkaide, maiddái olles bearašii. Dábálaččat iskkára doaibmavuohki lea čoagganit/deaivvadit juohke vahku, muhto dáppe davvin leat maid eará vejolašvuođat ordnet iskkárdoaimma. Mánáid jođiheapmi dáhpahuvvá ovttas eará rávesolmmuiguin. Iskkár doibmii gávdnojit gárvves materialat ja jođiheaddjiide fállot skuvlejumit. 

Jus beroštuvvet  ja orru ahte sáhtášit dahkat vejolažžan mánáide ja nuoraide oassálastima iskkárdoaimmaide, de válddes beare oktavuođa ja mii gulahallat lasi áššis!

Asta T.:  asta.taali@gmail.com (suomagillii)

Inarinsaameksi

Várdámtooimâ ulmen lii faallâđ ääigiájánâstooimâ nuuvt maŋgâ páárnán já nuorân ko máhđulâš. Tondiet materiaal jurgâluvvoo puoh kulmâ sämikielân Suomâst. Taan tove anarâškielâlâš várdámtoimâ tábáhtuvá Anarist jyehi ohhoost, maaŋgâ juávhust. Materiaaleh láá jurgâlemnáál meid tave- já nuorttâlâškielân.

Liččih-uv tun tot, kote taha sämikielâlâš várdámtooimâ máhđulâžžân?

Várdámtoimâ lii Suomâ stuárráámus nuorâilihâstâs, kost puohâin lii lope oppâđ já feeriđ uđđâ aašijd. Várdám suápá juáhážân já ubâ perrui. Ärbivuáválâš juurdâ lii, ete várdámtoimâ lii jyehi okkosâš, mut mist láá tääbbin Laapist eres-uv vyevih porgâđ. Párnái stivrim tábáhtuvá táválávt parâluvvâi. Mist lii valmâš materiaal já jis halijdah, finniih škovliittâs.

Jis lah kiddiistum adeliđ párnáid já nuorâid máhđulâšvuođâ várdáđ sämikielân, te vääldi ruokkâdávt ohtâvuođâ já sárnoon lase ääši pirrâ!

Asta T. : asta.taali@gmail.com (suomâkielân)