Keinoja jäsenhankintaan lippukunnille

Jäsenhankintaan on monenlaisia keinoja, mutta kannattaa miettiä hetki, mitä juuri teidän tilanteessa kannattaisi tehdä. Onko lippukunnassa tarvetta vapaaehtoisista aikuisista vai kohderyhmäikäisistä eli lapsista ja nuorista, vai haluatteko vain varmistaa lippukuntanne vahvan tulevaisuuden? Kurkkaa vinkit tältä sivulta!

Toiminnan kehittäminen

 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa lapsia mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa nuoria mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa aikuisia mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa varmistaa lippukunnan vahvan tulevaisuuden

Erikoistuminen voi houkutella mukaan ihmisiä, jotka ihastuvat juuri teidän tapaan toteuttaa partiota. Ehkäpä he ovat valmiita tulemaan kauempaakin, kun toiminta motivoi juuri heitä!

Mitä jos teidän lippukunta tunnettaisiinkin siitä, että juuri teillä on meripartiotoimintaa, yhteistyötä lähialueen kotieläintilan kanssa, aikuisten omia vartioita tai vaikkapa vaellustoimintaa ulkomaille asti? Voitte pitää villin ideapajan, ja keksiä, mikä on juuri teidän näköistä toimintaa, johon haluaisitte panostaa. Partiota voi tehdä monella tapaa, ehkä juuri teidän erikoistumisalaa ei ole kukaan vielä keksinytkään.

Tuokaa erikoistumisenne esiin kaikessa mitä teette somea ja verkkosivuja myöten.

 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa lapsia mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa nuoria mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa aikuisia mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa varmistaa lippukunnan vahvan tulevaisuuden

Helposti ajatellaan, että partiossa kokoonnutaan kerran viikossa arki-iltana tiettyyn aikaan tietyssä paikassa. Ryhmän jäsenet tulevat koulusta kotiin, syövät ja lähtevät sitten partioon. Olisiko kuitenkin toisia sopivia ajankohtia?

 • Voisiko kaikki tai osa ryhmistä kokoontua viikonloppuisin? Esimerkiksi vanhemmille ikäkausille tai perhepartiolle voisi sopia myös kerran kuussa tapahtuva pidempi partiokerta, joka kestäisi muutaman tunnin vaikkapa lauantaina.
 • Voisiko partiotoiminta tapahtua suoraan koulupäivän jälkeen iltapäivällä? Katso koulupäivän yhteydessä tapahtuva partiotoiminta
 • Entä jos osa toiminnasta toteutettaisiinkin etänä? Lue alempaa lisää etätoiminnasta.
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa lapsia mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa nuoria mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa aikuisia mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa varmistaa lippukunnan vahvan tulevaisuuden

Partio on parasta livenä, mutta kuten olemme huomanneet, ei se ole aina mahdollista. Muuttuvien maailmantilanteideksi lisäksi esimerkiksi haja-asutusalueilla samoaja- ja vaeltajaikäiset saattavat asua tosi kaukana toisistaan.

Hajallaan asumisen lisäksi esimerkiksi jokin tietty vamma voi johtaa siihen, että etänä järjestettävä toiminta on mielekästä, kun käytössä on tietokoneella käytettävät apuvälineet.

Onko teillä sellaisia ryhmiä, jotka hyötyisivät siitä, että toimintaa pidettäisiinkin osin etänä? Mitä jos alueen vaeltajat kokoontuisivatkin joka toinen sunnuntai Teamsiin tai Zoomiin tai omalle Minecraft-palvelimelle ja muutaman kerran kaudessa tapaisivat retkillä tai tapahtumissa?

Joskus tietyn ikäisiä on liian vähän yhdessä lippukunnassa, jotta saataisiin kokoon kunnollinen ryhmä. Tällöin alueen muilla lippukunnilla voi olla sama tilanne. Ehkäpä saisitte kokoon alueellisen ryhmän. Jos ryhmä toimii pääosin etänä, ei haittaa, vaikka joku olisi muuttanut kauaskin opiskelemaan.

Tärkeintä on, että kaikille on hyvää ja mielekästä partiota tarjolla. Ei se, että se tapahtuu juuri kololla nenät vastakkain! Etätoiminta voi tavoittaa sellaisia, jotka eivät muuten tulisi partioon ollenkaan.

 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa lapsia mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa nuoria mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa aikuisia mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa varmistaa lippukunnan vahvan tulevaisuuden

Toiminta-alueen laajentaminen voi olla hyvä ratkaisu monessa tilanteessa:

 • Naapurialueella on kysyntää partiolle, mutta ei omaa lippukuntaa
 • Kololle ei mahdu, ja toinen kolo on tarpeen. Se voi olla järkevä hankkia pienen matkan päästä, jolloin lapsia pääsee partioon yhä laajemmalta alueelta.
 • Osa johtajistosta asuu naapurialueella ja voisi helposti toimia lähialueella, mahdollistaen samalla alueen lapsille lyhyemmän matkan partioon.
 • Sivukolo voi olla järkevä jakaa myös toisen lippukunnan kanssa. Jos lippukuntien toiminta-alueiden välisellä alueella molemmat lippukunnat pystyisivät tarjoamaan vaikkapa parille ryhmälle toimintaa, pääsee taas moni uusi henkilö partioon!
Kuva: Hanna Kimmonen

Ryhmien kehittäminen

 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa lapsia mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa nuoria mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa varmistaa lippukunnan vahvan tulevaisuuden

Ryhmien täyttäminen on yksi kätevimmistä tavoista saada uusia lapsia ja nuoria mukaan lippukunnan toimintaan. Ihmiset tulevat mukaan, kun heitä pyytää. Ryhmät saakin helpoiten täyteen valjastamalla ryhmäläiset itse pyytämään omia kavereitaan tutustumaan partioon.

Käärikää siis hihat ja täyttäkää ryhmät! Ryhmien täyttämistä kannattaa tehdä jatkuvasti. Jäsenmäärää ei pidä kasvattaa johtajien pinnan tai lasten turvallisuuden kustannuksella, mutta on hyvä miettiä mihin ryhmiin voisi ottaa lisää partiolaisia. Ryhmien täyttäminen on vähän kuin siivoaminen: kun ylläpidät siisteyttä, pääset siivoamisessa helpommalla.

Uuteen harrastukseen on tunnetusti kivempi tulla mukaan, kun uusi tyyppi tuntee jo ennestään yhden tai useamman ryhmäläisen, ja tietää jo entuudestaan vähän, mitä on luvassa. Kun kaverit on ensin innostettu mukaan esimerkiksi hauskalla kaverikokouksella tai siistillä partiotapahtumalla, on tokalla kerralla mukaan tuleminen jo paljon helpompaa. ❤️

Mieti näitä, kun pohdit ryhmien täydentämistä:

 • Selvitä lippukuntanne ryhmien tilanne. Mihin kaikkiin ryhmiin mahtuisi vielä uusia lapsia tai nuoria?
 • Katsokaa ryhmien vetäjien kanssa yhdessä, millaisin toimin ryhmät saisi parhaiten täyteen. Vinkkejä löytyy alta.
 • Sopikaa lippukunnassa, kuka tekee mitäkin.
 • Ryhmät saa täydennettyä mm.
  • järjestämällä kaverikokous
  • pyytämällä ryhmäläisten kaverit mukaan tutustumaan partioon retken tai leirin yhteydessä
  • kirjoittamalla lippukunnan sähköpostilistalle, vanhempainlistalle, Facebook-seinälle ja nettisivuille rekryilmoitus vaikka näin: ”Syyskuun alussa aloittavaan lippukuntamme partiolaumaan mahtuvat vielä nopeimmat vuonna 2015 syntyneet tytöt ja pojat! Ensimmäinen tapaaminen on xx.xx.xxxx klo xx. Ota yhteyttä lippukunnanjohtajaan puhelinnumeroon xxx xxx xxxx, ja varaa paikka ryhmästä.”
  • Kiinnostuneita pikkusisaruksia, naapureita ja kavereita löytyy aina.
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa lapsia mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa nuoria mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa varmistaa lippukunnan vahvan tulevaisuuden

Elokuun lähestyessä vanhemmat ja huoltajat etsivät lapsille uusia harrastuksia. Olisiko teidänkin lippukunnassa aika perustaa uusi lauma olemassa olevien lisäksi? Uuden lauman perustaminen on helpompaa kuin se ehkä aluksi vaikuttaa. Tässä kätevät vinkit aloittamiseen:

Tarvitset uuteen laumaan pari akelaa, uusia sudenpentuja sekä oman vuoron kololta.

Näin perustatte ekstralauman

 • Puhukaa lippukunnan johtajiston kesken ekstralauman perustamisesta ja sopikaa työnjaosta.
 • Pyytäkää mukaan ryhmän vetäjät. Mikäli lippukunnasta ei tunnu heti löytyvän innokkaita akeloita, pyytäkää lasten huoltajia tai järjestäkää aikuisrekryrekrykampanja. Lue lisää aikuisrekrykampanjasta.
 • Nyt tarvitaan vielä sudenpentuja! Markkinoikaa lippukuntaanne ja partiotoimintaa omalla alueella tai tehkää vierailu paikalliseen eskariin tai kouluun. Vinkit löytyvät alempaa.
 • Varatkaa uudelle ryhmälle oma vuoro kololta.

Uudet kohderyhmät

 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa lapsia mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa nuoria mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa aikuisia mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa varmistaa lippukunnan vahvan tulevaisuuden

Mitäpä jos tarjoaisitte toimintaa kokonaan uudelle kohderyhmälle? Uusi kohderyhmä voisi olla vaikkapa:

 • Sisupartiolaiset: ryhmän voi perustaa vaikka kuulovammaisille tai kehitysvammaisille. Onko lippukunnan lähellä tietylle vammaryhmälle suunnattua koulua tai yhdistystä, jonka kanssa voisitte tehdä yhteistyötä? Tutustu sisupartiotoiminnan järjestämiseen
 • Perhepartio. Tutustu perhepartiotoiminnan järjestämiseen
 • Koulun yhteydessä järjestettävän partiokerhon kautta voi tavoittaa niitäkin lapsia ja nuoria, jotka eivät muuten tulisi partion pariin. Tutustu partiokerhotoimintaan
 • Jokin maahanmuuttajaryhmä, jonka jäseniä alueella asuu, tai jonka yhdistyksen kanssa lippukunta voi tehdä yhteistyötä. Tutustu maahanmuuttajatyöhön lippukunnassa
 • Olisiko lippukunnan lähellä jokin muu joukko ihmisiä, joille partio tekee hyvää? Esimerkki voisi olla Pohjan Tyttöjen ja Sissien mielenterveys- ja päihdekuntoutujille suunnattu toiminta.
 • Toimintaa jostain tietystä aiheesta kiinnostuneille. Suomesta löytyy esimerkiksi Alpakka-tilalla toimiva lippukunta Eräalpakat sekä ilmailuun keskittynyt lippukunta Malmin Tuulenkävijät.
 • Jotain ihan muuta, joka istuu juuri teidän lippukuntaan ja teidän alueelle!
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa lapsia mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa nuoria mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa aikuisia mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa varmistaa lippukunnan vahvan tulevaisuuden

Partiotoiminta on avointa kaikille. Tärkeää ei ole se, mistä on kotoisin, vaan se, että haluaa olla mukana toiminnassa. Onko lippukunnan jäsenistö yhtä moninaista kuin alueella asuva väestö? Tässä tilanteessa ei vielä yleensä olla, mutta pieninkin askelin voimme ottaa mukaan ihmisiä monista erilaisista taustoista.

Maahanmuuttajataustaisia jäseniä rekrytään aivan samoin keinoin, kuin kaikkia muitakin. Kiinnitä kuitenkin huomiota seuraaviin seikkoihin ja materiaaleihin:

 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa nuoria mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa aikuisia mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa varmistaa lippukunnan vahvan tulevaisuuden

Useissa lippukunnissa tilanne on se, että sudenpentuja kyllä riittää. Pikkuhiljaa ikäkaudet pienenevät, kunnes aikuisiksi asti siirtyy enää pieni joukko, joka yrittää väsymykseen asti pyörittää toimintaa.

Aikuisrekry on tietysti tärkeää, mutta selvää on, että mitä useampi siirtyy ikäkaudesta toiseen ja jää partioon, sitä enemmän on tulevaisuudessa aikuisia tekijöitä. Samoaja- ja vaeltajatoimintaan panostaminen on siis aikuisten rekrytoinnin ohella hyvin tärkeää.

 • Hyvä toiminta. Ikäkauteen panostaminen tapahtuu erityisesti mielekkään, hauskan ja haastavan toiminnan ja hyvän porukan kautta.
 • Varmistakaa hyvät, koulutetut luotsit vetämään toimintaa.
 • Rekrytoikaa uusia jäseniä myös ja erityisesti näihin ikäkausiin. Jos jokainen tuo yhden kaverin, määrä tuplaantuu! Kurkkaa vinkit ylempää kaverit mukaan -toimintaan.
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa lapsia mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa varmistaa lippukunnan vahvan tulevaisuuden

Koulupäivän yhteydessä järjestettävällä partiotoiminnalla voi tavoittaa paljon sellaisia lapsia, jotka muuten eivät ehkä tulisi partion pariin. Suomen Harrastamisen mallin mukaan jokaiselle lapselle taataan harrastus koulupäivän päätteeksi. Lue lisää partiokerhon järjestämisestä

Perhepartiolaisia. Kuva: Eeva Helle
Kuva: Eeva Helle

Tukea markkinointiin

 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa lapsia mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa nuoria mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa aikuisia mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa varmistaa lippukunnan vahvan tulevaisuuden

Kaikkea ei kannata tehdä alusta asti itse! Partion materiaalipankista löytyy paljon erilaista materiaalia jäsenhankinnan tueksi. Lue lisää materiaalipankista ja saatavilla olevista materiaaleista

 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa lapsia mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa nuoria mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa aikuisia mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa varmistaa lippukunnan vahvan tulevaisuuden

Hyvät suhteet paikallisiin asukkaisiin ja toimijoihin sekä omalla alueella näkyminen ovat tärkeitä asioita lippukunnan jäsenhankinnan kannalta. Ohessa vinkkejä, joiden avulla saatte uusia jäseniä toimintaanne.

Näkyviin ilmoitustauluille

Printatkaa partion materiaalipankista siistejä partiojulisteita, ostakaa nastoja ja fillaroikaa toiminta-alueenne kauppojen, seurakuntatilojen, puistojen ja kahviloiden ilmoitustaulut läpi. Julisteista voi tehdä sekä aikuisille että lapsille suunnattuja versioita. Julisteessa kannattaa esittää selkeä kutsu mukaan, johonkin tapahtumaan tai kololle avoimiin oviin ja kertoa selkeästi, miten mukaan pääsee tai keneen tulee ottaa yhteyttä.

Mukaan alueen tapahtumiin

Kartoittakaa alueenne kevät-, kesä- ja syystempaukset. Löytyykö kyläyhdistykseltä, kouluilta, ostoskeskukselta tai vaikka urheilukeskuksesta sopiva tapahtuma, johon voisitte mennä markkinoimaan partiota? Pistäkää järjestäjille meiliä ja kysykää mahdollisuutta mennä mukaan. Kannattaa mainita partiotoiminnan yleishyödyllinen ja kasvatuksellinen luonne.

Alla yksinkertaistettuna vinkit tapahtumassa näkymiseen:

 • Selvitä milloin ja missä olisi omalla alueellasi sopiva tapahtuma ja ilmoittaudu mukaan.
 • Varaa piiristä tarvittavat markkinointimateriaalit.
 • Tee lippukunnalle käyntikortti jaettavaksi kiinnostuneille.
 • Listaa tapahtumassa tarvittavat tavarat, kuten lettupannut yms.
 • Rekrytoi tarvittava määrä tyyppejä mukaan tapahtumaan.
 • Huikkaa esimerkiksi paikkakunnan Facebook-ryhmään, että olette kyseisessä tapahtumassa esittelemässä paikallista partiotoimintaa ja toivota ihmiset tervetulleeksi juttelemaan partiosta luoksenne. Muista kertoa mahdollisimman tarkkaan, mistä teidät löytää ja mihin aikaan.

Lue lisää vinkkejä omalla alueella näkymisestä.

Erilaiset tempaukset

 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa lapsia mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa nuoria mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa varmistaa lippukunnan vahvan tulevaisuuden

Kaverikokouksen järjestäminen on yksi hyvä keino täyttää ryhmä. Kaverikokouksessa ryhmäläiset pyytävät omia kavereitaan mukaan partiokokoukseen. Kaverikokouksen ajankohta ja sisältö sovitaan yhdessä ryhmän kanssa etukäteen. Kun tiedossa on hauska kokous, on lasten ja nuorten myös kiva kutsua siihen omia kavereita mukaan.

Kaverikokouksia voi järjestää vuoden mittaan aina tarpeen mukaan silloin, kun se sopii parhaiten juuri kyseisen ryhmän toimintasuunnitelmaan. Kavereiden pyytäminen mukaan kokoukseen toimii erityisen hyvin nuorempien ikäkausien ryhmissä.

 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa lapsia mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa nuoria mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa aikuisia mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa varmistaa lippukunnan vahvan tulevaisuuden

Ryhmiä saa täytettyä esimerkiksi, kun ryhmän jäsenet pyytävät kaverit mukaan juuri siihen, mikä heistä itsestään on partiossa siisteintä. Hyviä tilaisuuksia pyytää kaverit mukaan ovat esimerkiksi ryhmän tai lippukunnan omat retket, ikäkauden tapahtumat, halloween-, ystävänpäivä- tai vapputapahtumat, Partioviikko tai vaikka purjehdus- tai vaellusreissu. Huomioikaa siis ikäkausitoimintaa suunnitellessa jo etukäteen, mihin juttuihin kutsutte kaverit mukaan. Muistakaa pitää hauskaa ja näyttää kavereille, mitä partio parhaimmillaan on!

Jos uusille aikuisille on tarvetta, kannattaa kutsua samalla mukaan myös lasten vanhemmat!

 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa aikuisia mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa varmistaa lippukunnan vahvan tulevaisuuden

Tarvitseeko lippukuntanne lisää aikuisia? Ihmiset lähtevät kyllä mukaan, mutta heitä pitää pyytää. Tässä pikavinkit uusien aikuisten löytämiseen:

 • Katso kootut vinkit ja ohjeet aikuisrekrykampanjan ja -tapahtuman järjestämiseen.
 • Lippukuntanne Facebook-sivua todennäköisesti seuraa iso joukko lippukunnan vanhoja jäseniä sekä lasten vanhempia. He ovat oiva joukko, josta aloittaa! Laittakaa lippukunnan Facebook-sivulle hauska kuva lippukuntanne toiminnasta ja kertokaa, että tarvitsette lippukunnan toimintaan uusia aikuisia. Voitte pyytää esim. jakamaan viestiänne eteenpäin ja tägäämään tuttuja, joita partio voisi kiinnostaa.
 • Lähettäkää rekryviesti myös lippukuntanne sähköpostilistalle sekä vanhempainlistalle. Huoltajat eivät välttämättä edes tiedä, että partioon voi tulla aikuisena, ja että heitä tarvitaan.
 • Pyytäkää lippukunnan johtajiston kokouksessa jokaista soittamaan ainakin kahdelle vanhalle partiokaverille ja kysyä kuulumisten lisäksi tulisivatko he vaikkapa kämppäisännäksi, sihteeriksi tai lähtisivätkö he vetämään sudenpentulaumaa. Aina kannattaa kysyä!

Muistakaa huolehtia siitä, että uudet aikuiset pääsevät heti alusta asti mukaan lippukuntanne porukkaan ja ilmoittautuvat esimerkiksi akela- ja Tervetuloa partioon -kursseille. Tutustu aikuisten mukaan ottamiseen ja perehdyttämiseen.

 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa lapsia mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa varmistaa lippukunnan vahvan tulevaisuuden

Esikoulujen Partioviikko tekee partiota tutuksi sudenpentuikäisille

Esikoulujen Partioviikko on Suomen Partiolaisten järjestämä kampanja, jonka tarkoituksena on markkinoida partiotoimintaa sudenpentuikäisille lapsille. Kampanja sisältää aktiviteettipaketin, joita esikoulujen opettajat tekevät ryhmissä lasten kanssa.

Kampanjoiden aktiviteetit onnistuvat päiväkodin henkilökunnan voimin, mutta lippukunnan vierailu sopii mukaan mainiosti! Vierailu on loistava tapa lapsille tutustua partioon ja markkinoida samalla lippukunnan omaa, syksyllä alkavaa toimintaa. Parhaat tulokset saatte, mikäli uuden ryhmän tulevat johtajat ovat mukana vierailulla. Näin lapset tutustuvat tuleviin ryhmänjohtajiin jo etukäteen ja mukaan tuleminen on paljon helpompaa. Lue lisätietoa esikoulukampanjasta.

Valtakunnallisella harrastusviikolla näkyviin kouluissa

Syyskuun ensimmäinen viikko on valtakunnallinen harrastusviikko kouluissa. Viikon idea on tarjota lapsille ja nuorille mahdollisuuksia kokeilla taiteen, kulttuurin, tieteen, liikunnan ja muiden alojen harrastustoimintaa. Kannustammekin lippukuntia tuomaan myös partion näkyviin koulujen tapahtumiin.

Tarkistakaa, onko juuri teidän lähikoulunne mukana viikossa. Koulun yhteyshenkilöön kannattaa olla yhteydessä ja kysyä, miten koulu aikoo viikon toteuttaa: viikon vai päivän mittaisena, päivällä vai illalla, viikolla vai viikonloppuna. Jos vierailu koululla viikon aikana onnistuu, valmiita ideoita löytyy Koululaisten Partioseikkailun materiaaleista. Tutustu Koululaisten Partioseikkailun materiaaleihin

 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa lapsia mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa nuoria mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa aikuisia mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa varmistaa lippukunnan vahvan tulevaisuuden

Tapahtumat ovat hyvä keino tutustua lippukunnan toimintaan ja väkeen. Voitaisiinko esimerkiksi johonkin lippukunnan sisäiseen tapahtumaan toivottaa tervetulleeksi myös ei-vielä-partiolaisia? Voitte järjestää myös alueen lippukuntien kanssa yhteisen tapahtuman.

Aikuisrekrykampanjan ohjeisiin on kerätty vinkkejä erilaisiin tapahtumiin. Huomaa, että vaikka kyseiset vinkit löytyvät aikuisrekry-otsikon alta, käy tapahtumissa markkinointi kaiken ikäisille. Ja huomatkaa myös, että teillä saattaa olla paljon hauskempi idea tapahtumalle, kuin mitä tähän on keksitty nostaa!

 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa nuoria mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa aikuisia mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa varmistaa lippukunnan vahvan tulevaisuuden

Yksi tapa tavoittaa uusia nuoria tai aikuisia on järjestää vierailu toisen asteen oppilaitoksessa tai korkeakoulussa. Opiskelijoissa on paljon esimerkiksi uudelle paikkakunnalle muuttaneita, joilla ei ole vielä tuttuja ja kavereita. Uudelle paikkakunnalle on saattanut päätyä myös partiolainen, joka pohtii oman harrastuksen jatkamista uudella paikkakunnalla.

• Sopii lippukunnalle, joka haluaa aikuisia mukaan toimintaan
• Sopii lippukunnalle, joka haluaa varmistaa lippukunnan vahvan tulevaisuuden

Osallistumalla lippukunta saa käyttöönsä runsaasti ilmaisia materiaaleja ja ohjeita oman tempauksen järjestämiseen. Lisätietoja aikuisrekrykampanjaan osallistumiseen.

 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa aikuisia mukaan toimintaan
 • Sopii lippukunnalle, joka haluaa varmistaa lippukunnan vahvan tulevaisuuden

Moni on joskus ollut partiossa ja lopettanut sittemmin. Voi olla, että partion lopettaminen liittyi aikoinaan vaikkapa epäsopivaan kokousaikaan, elämäntilanteen muutokseen tai aikapulaan, ja nyt tilanne on toinen.

 • Muistelkaa johtajaporukalla mukana olleita ja miettikää paras tapa tavoittaa heitä
 • Kysykää jo lopettavilta, voisiko heidät lisätä lippukunnan ystävien postituslistalle, ja silloin tällöin tai kerran vuodessa lähettää tälle listalle vaikka sähköpostitse kuulumisia ja kertoa, mihin juttuihin voisi tulla mukaan.
 • Voitte myös kertoa toiminnasta alueen Facebook-ryhmässä ja lippukunnan omassa somessa, ja kutsua entisen jäsenet vaikkapa lippukunnan juhlaan tai päiväretkelle mukaan.

Useimmissa lippukunnissa on paljon aikuisia jäseniä, entisiä jäseniä tai jäsenten läheisiä, joilla ei ole pestiä tai tehtävää lippukunnassa, mutta jotka voisivat olla valmiita pestiin tai auttamaan jossain. Näiden tyyppien etsimiseen ja tunnelmassa mukana pitämiseen kannattaa käyttää hetki! He voivat olla esimerkiksi:

 • Lippukunnan aktiivijohtajat aiemmilta vuosilta
 • Nuorina ryhmää vetäneet tai ryhmissä toimineet, jotka teini- tai opiskeluaikoina putosivat toiminnasta
 • Aktiivien perheenjäsenet ja ystävät, jotka ovat pitkään nähneet toimintaa läheltä

Mitä voitte tehdä?

 • Kutsu aktiivisesti mukaan. Kämppätalkoisiin, keväiseen makkaranpaistoon, iltanotskille, leirille (vierailupäivänä tai ihan itse leirille) juhliin, somekanavien seuraajaksi, kannatusyhdistykseen, lippukunnan toimintaan.
 • Tarjoa konkreettisia paikkoja auttaa. "Tulisitko avuksi meidän esittelyteltalle Oulunkylä-päivänä?" on tehokkaampi kuin yleinen kutsu mukaan tulemiseen.
 • Keskity luomaan tunnelmaa ja meininkiä, jossa on kiva olla mukana. Kukapa ei haluaisi olla mukana rennossa, partiohenkisessä illanvietossa!
 • Tee lippukunnan menoista ja tunnelman seuraamisesta helppoa: kertokaa somekanavissa mitä teette ja mitä teillä on menneillään, kutsukaa mukaan yleisesti ja henkilökohtaisesti.

Löytyikö tältä sivulta jotain, mitä voisitte lähteä kokeilemaan teidän lippukunnassa?