Koulupäivän yhteydessä järjestettävä partiotoiminta

PILOTOINTIMALLI 1: Partiokerho koulupäivän jälkeen (ei partion jäsenyyttä)

Partiokerho on lippukunnalle mainio tapa tavoittaa uutta kohderyhmää ja järjestää lapsille mielekästä toimintaa heti koulupäivän jälkeen. Partiokerhoon osallistuvat helposti myös ne, joille osallistuminen varsinaiseen partiotoimintaan ei ole saavutettavaa. Partiokerhon avulla tavoitamme niitä lapsia, jotka eivät esimerkiksi kulttuuritaustansa tai perheen taloudellisen tilanteen takia tulisi mukaan varsinaiseen partioharrastukseen. Partiokerho on osallistujille ilmaista toimintaa eikä edellytä partion jäsenmaksun maksamista. Kerhossa pääsee tutustumaan partioon ja innostus voi kantaa harrastukseen asti. Partiokerho on lippukunnan organisoimaa toimintaa ja mahdolliset palkkiot maksetaan lippukunnalle kunnan tai koulun toimesta.

Osallistumismaksu: Ilmainen.

Kohderyhmä: 10–11-vuotiaat (3.-4.luokkalaiset).

Aikataulu: Kerran viikossa tunnin verran koulupäivän jälkeen (koulun vuosirytmissä). Kokoontumisaika sovitaan yhteistyössä koulun kanssa.

Viestintä ja markkinointi: Viestintä- ja markkinointi koulupartion alussa/esillä pitämiseksi voi olla esittelyä koululuokille ja viestintää kohderyhmän koululaisten kotiin selkeästi ohjeistettuna. Lippukunta voi halutessaan toteuttaa jonkin esittelytempauksen.

Koulupartioon osallistuvista lapsista ja heidän huoltajistaan kootaan tietosuojalain mukainen yhteystietolista, joiden avulla viestitään tarvittavista asioista kotiin tai osallistujille.

Ilmoittautuminen: Osallistujat ilmoittautuvat ensimmäisellä osallistumiskerrallaan kerhon ohjaajalle, joka kokoaa osallistujalistan. Mukaan voi tulla kesken toimintakauden.

Partiokerholaisten halutessa liittyä lippukunnan varsinaiseen toimintaan, lippukunta ratkaisee liittymisen ajankohdan itse.

Osallistuminen: Partiokerhoon osallistuminen on vapaaehtoista, milloin vain voi lopettaa. Mikäli ei halua enää osallistua kerhoon, lopettaminen tapahtuu ilmoittamalla kerhon ohjaajalle.

Ohjelma: Koulupartion sisällöksi on laadittu ohjelmarunko, josta kukin ryhmä päättää itse, mitkä aktiviteetit kiinnostavat ja toteuttaa niitä. Aktiviteettien avulla tutustutaan partiotoimintaan, mutta ei käydä läpi partio-ohjelmaa järjestelmällisesti.

Esimerkki partiokerhon ohjelmarungosta:

 • Tutustumisleikki
 • Energianpurkuleikki
 • Toiminnallinen hetki (käydään läpi esimerkiksi seikkailijoiden aktiviteetteja) partio-ohjelma.fi
 • Päivän teemaan sopiva leikki
 • Rauhoittumishetki/leikki

Ohjaajat: Mikäli lippukunta järjestää partiokerhoa, ohjaajat voivat tarvittaessa vaihtua ajoittain. Partiokerhon ohjaajina kannattaa hyödyntää esimerkiksi partiotaustaisia opettajia ja yhtenäiskouluissa 9.luokan oppilaita. Ohjaajan kannattaa olla lippukunnan jäsen ja tätä tehtävää kannattaakin tarjota niille johtajille, joilla on joustavat aikataulut eikä välttämättä kiinnostusta illalla järjestettävään partiotoimintaan. Aina kannattaa myös kysyä, jos oma työnantaja tarjoaisi pari vapaaehtoistyötuntia partiokerhon käyttöön!

Koulupartiota toteuttamaan lähdettäessä paikallisesti selvitettävät asiat

Kun olet järjestämässä partiokerhoa, varmista koulun asettamat reunaehdot:

 • Onko ohjaajille ikäraja?
 • Tarvitseeko selvittää ohjaajien rikostaustaa?
 • Rajoituksia ohjelmaan?
 • Ketkä voivat osallistua, tarvitseeko olla koulun oppilas?
 • Missä tilassa kerho toimii?
 • Mihin kellonaikaan kerhoa missäkin lukujärjestyksessä järjestetään?
 • Koulun rooli ja toiveet koulupartion järjestämiseksi.

Palkkiot: Kunnan/koulun mahdollisesti maksama palkkio lippukunnalle. Lippukunta voisi itse linjata kuinka rahan käyttää ja mikäli se maksetaan palkkiona ohjaajalle, täytyy huomioida työnantajavelvoitteet.

Vakuutukset: Vakuutuskysymysten selvittäminen – kenen vakuutuksiin koulupartiokerho menee? /partiojäsenyys = partiovakuutus. Ottaako ryhmätoimintavakuutuksen koulu vai lippukunta, vai onko sellainen jo koululla olemassa? Miten sijainti vaikuttaa (ei pitäisi vaikuttaa)?

PILOTOINTIMALLI 2: Koulupäivän jälkeen järjestettävä partiotoiminta (partion jäsenyys)

Suoraan koulupäivän jälkeen toteutettava partiotoiminta on lippukunnalle mainio tapa järjestää partiota saavutettavasti, ilman erillistä harrastukseen siirtymistä enää illalla. Esimerkiksi haja-asutusalueilla on usein liian työlästä lähteä enää illalla lähimmälle kololle – matka kun saattaa olla kymmeniä, ellei jopa sata kilometriä suuntaansa. Koulupäivän jälkeen järjestettävä partio innostaa uusia lapsia mukaan, kun harrastukseen on helppo osallistua. Partiosta maksetaan normaali jäsenmaksu ja ohjelmaa tehdään ikäkausien mukaan. Tässä mallissa partio siis järjestetään iltapäivällä koulun tiloissa, mutta muita eroavaisuuksia illan toimintaan ei juuri ole.

Koulupäivän jälkeen järjestettävä partiotoiminta:

 • On koulun tiloissa järjestettävää lippukunnan omaa partiotoimintaa.
 • Ei aseta rajoituksia kohderyhmään.
 • On ikäkausien partio-ohjelmaa tavalliseen tapaan.
 • Koulupäivän jälkeen järjestettävän partiotoiminnan johtajat ovat lippukunnan omia ikäkausijohtajia.

Koulupäivän jälkeistä partiotoimintaa toteuttamaan lähdettäessä paikallisesti selvitettävät asiat

Kun olet järjestämässä partiotoimintaa koulun tiloissa, varmista koulun asettamat reunaehdot:

 • Missä tilassa partio toimii? Asettaako tila rajoitteita toiminnalle?
 • Aikatauluista sopiminen yhteistyössä koulun kanssa on tärkeää.

 

Ilmoita lippukuntasi mukaan pilotoimaan koulupäivän yhteydessä järjestettävää partiotoimintaa: Petra Valkonen, petra.valkonen@partio.fi, p. 040 718 5721