Koulupäivän yhteydessä järjestettävä partiotoiminta

Ryhtyisitkö partiokerhon ohjaajaksi?

Järjestämme partiokerhojen ohjaajille aina kauden aikana muutaman tapaamisen, joissa jaetaan kokemuksia, parhaita käytäntöjä ja ajankohtaista tietoa partiokerhoista. Jos haluat ryhtyä partiokerhon ohjaajaksi, pyrimme löytämään sinulle sopivan paikan partiokerholle.

Ilmoita oma partiokerhosi tai kiinnostuksesi ryhtyä partiokerhon ohjaajaksi tällä lomakkeella.

Pilotointimalli 1: Partiokerho koulupäivän yhteydessä (ei partion jäsenyyttä)

Partiokerho on lippukunnalle mainio tapa tavoittaa uutta kohderyhmää ja järjestää lapsille mielekästä toimintaa koulupäivän yhteydessä. Partiokerhoon osallistuvat helposti myös ne, joille osallistuminen varsinaiseen partiotoimintaan ei ole saavutettavaa. Partiokerhon avulla tavoitamme niitä lapsia, jotka eivät esimerkiksi kulttuuritaustansa tai perheen taloudellisen tilanteen takia tulisi mukaan varsinaiseen partioharrastukseen. Partiokerho on osallistujille ilmaista toimintaa eikä edellytä partion jäsenmaksun maksamista. Kerhossa pääsee tutustumaan partioon ja innostus voi kantaa harrastukseen asti. Partiokerho on lippukunnan organisoimaa toimintaa ja mahdolliset palkkiot maksetaan ohjaajalle tai lippukunnalle kunnan tai koulun toimesta.

Partiokerho liittyy valtakunnalliseen harrastamisen Suomen malliin. Lue lisää harrastamisen Suomen mallista.

Osallistumismaksu: Ilmainen.

Kohderyhmä: 10–11-vuotiaat (3.-4.luokkalaiset). HUOM! Partiokerhoa voi järjestää minkä ikäisille oppilaille tahansa, mutta tässä esimerkissä mm. ohjelmaehdotukset on suunnattu 10-11-vuotiaille.

Aikataulu: Kerran viikossa tunnin verran koulupäivän jälkeen (koulun vuosirytmissä). Kokoontumisaika sovitaan yhteistyössä koulun kanssa.

Viestintä ja markkinointi: Viestintä- ja markkinointi koulupartion alussa/esillä pitämiseksi voi olla esittelyä koululuokille ja viestintää kohderyhmän koululaisten kotiin selkeästi ohjeistettuna. Lippukunta voi halutessaan toteuttaa jonkin esittelytempauksen.

Koulupartioon osallistuvista lapsista ja heidän huoltajistaan kootaan tietosuojalain mukainen yhteystietolista, joiden avulla viestitään tarvittavista asioista kotiin tai osallistujille.

Ilmoittautuminen: Osallistujat ilmoittautuvat ensimmäisellä osallistumiskerrallaan kerhon ohjaajalle, joka kokoaa osallistujalistan. Mukaan voi tulla kesken toimintakauden.

Partiokerholaisten halutessa liittyä lippukunnan varsinaiseen toimintaan, lippukunta ratkaisee liittymisen ajankohdan itse.

Osallistuminen: Partiokerhoon osallistuminen on vapaaehtoista, milloin vain voi lopettaa. Mikäli ei halua enää osallistua kerhoon, lopettaminen tapahtuu ilmoittamalla kerhon ohjaajalle.

Ohjelma: Partiokerhon sisällöksi on laadittu valmiita ohjelmakokonaisuuksia eri kerroille. Ohjaaja voi toki halutessaan keksiä partioteemaista ohjelmaa myös itse, mutta valmis ohjelma auttaa alkuun ja kiireisinä kausina.

Esimerkki partiokerhon ohjelmarungosta:

 • Aloitus
 • Liikunnallinen leikki
 • Toiminnallinen hetki
 • Päivän teemaan sopiva leikki
 • Lopetus

Ohjaajat: Mikäli lippukunta järjestää partiokerhoa, ohjaajat voivat tarvittaessa vaihtua ajoittain. Partiokerhon ohjaajina kannattaa hyödyntää esimerkiksi partiotaustaisia opettajia ja yhtenäiskouluissa 9.luokan oppilaita. Ohjaajan kannattaa olla lippukunnan jäsen ja tätä tehtävää kannattaakin tarjota niille johtajille, joilla on joustavat aikataulut eikä välttämättä kiinnostusta illalla järjestettävään partiotoimintaan. Aina kannattaa myös kysyä, jos oma työnantaja tarjoaisi pari vapaaehtoistyötuntia partiokerhon käyttöön!

Partiokerhoa toteuttamaan lähdettäessä paikallisesti selvitettävät asiat

Kun olet järjestämässä partiokerhoa, varmista koulun asettamat reunaehdot:

 • Onko ohjaajille ikäraja?
 • Tarvitseeko selvittää ohjaajien rikostaustaa?
 • Rajoituksia ohjelmaan?
 • Ketkä voivat osallistua, tarvitseeko olla koulun oppilas?
 • Missä tilassa kerho toimii?
 • Mihin kellonaikaan kerhoa missäkin lukujärjestyksessä järjestetään?
 • Koulun rooli ja toiveet koulupartion järjestämiseksi.

Palkkiot: Kunnan/koulun mahdollisesti maksama palkkio lippukunnalle, suoraan ohjaajalle tai lippukunnan kautta ohjaajalle. Lippukunta voi itse linjata, kuinka rahan käyttää. Mikäli palkkio maksetaan lippukunnan toimesta ohjaajalle, kannattaa sopia maksusta työkorvauksena ja huomioida siihen liittyvät velvoitteet (ks. seuraava kappale).  Jos päädytään työsuhteeseen ja palkanmaksuun, huomioi työnantajavelvoitteet. Jos palkkio maksetaan kunnan toimesta suoraan ohjaajalle, noudatetaan kunnan toimintamallia.

Kun lippukunta maksaa palkkiota kerhonohjaajalle työkorvauksena, ohjaaja toimittaa lippukunnalle verokortin, palkkio ilmoitetaan tulorekisteriin ja siitä pidätetään veroprosentin määräämä summa, joka maksetaan eteenpäin verottajalle. Lisätietoja verohallinnon sivuilla.

Vakuutukset: Koulun oppilaat ovat vakuutettuja koulun puolesta. Mikäli ohjaajat ovat lippukunnan jäseniä (jäsenmaksu maksettu) ja ohjaavat kerhoa vapaaehtoistyönään, heillä on partiovakuutus voimassa. Mikäli taas kunta on suoraan palkannut kerhonohjaajat, kunta hoitaa vakuutuksen.

Miten kannattaa toimia partiokerhosta maksettavien palkkioiden kanssa?

Kunnan/koulun mahdollisesti maksama palkkio lippukunnalle, suoraan ohjaajalle tai lippukunnan kautta ohjaajalle. Lippukunta voi itse linjata, kuinka rahan käyttää. Mikäli palkkio maksetaan lippukunnan toimesta ohjaajalle, kannattaa sopia maksusta työkorvauksena ja huomioida siihen liittyvät velvoitteet (ks. seuraava kappale). Jos päädytään työsuhteeseen ja palkanmaksuun, huomioi työnantajavelvoitteet. Jos palkkio maksetaan kunnan toimesta suoraan ohjaajalle, noudatetaan kunnan toimintamallia.

Kun lippukunta maksaa palkkiota kerhonohjaajalle työkorvauksena, ohjaaja toimittaa lippukunnalle verokortin, palkkio ilmoitetaan tulorekisteriin ja siitä pidätetään veroprosentin määräämä summa, joka maksetaan eteenpäin verottajalle.

Millaisia verotukseen liittyviä asioita on huomioitava?

Verotusasioiden selvittäminen on kesken ja ne ohjeistetaan tarkemmin heti, kun lisätietoa on.

Onko vaarana, että partiokerhon myötä lippukunnan kaikesta toiminnasta tulee verotettavaa?

Ei. Kirjanpidossa partiokerhoon liittyvät tulot ja menot merkitään omikseen.

Millaista ohjelmaa partiokerhossa on?

Partiokerhojen valmiin ohjelman voit ladata tästä.

Kuka partiokerhoa johtaa?

Vaatimukset partiokerhon ohjaajalle vaihtelevat kunnittain, mutta usein ohjaajan tulee olla täysi-ikäinen, mutta apuohjaajina voi toimia myös esimerkiksi samoajat. Suosittelemme, että ohjaaja on lippukunnan jäsen tai muuten linkittynyt lippukunnan toimintaan.

Onko kerhonohjaajalla vakuutus partion puolesta?

Mikäli palkkio kerhosta menee lippukunnalle, eikä sitä makseta eteenpäin ohjaajalle, partion jäsenmaksun maksaneella kerhonohjaajalla on myös kerhotoiminnassa partiovakuutus voimassa.

Mitä piireiltä odotetaan?

Piirit perehtyvät oman alueensa kuntien hankkeisiin ja päättävät, miten ovat mukana tukemassa kerhojen toteutumista. Harrastuskerhojen järjestämisessä ollaan joka tapauksessa mukana! Piirit auttavat paikallisten kysymysten ratkomisessa.

 • Voitteko ohjata työaikaa kuntien kontaktointiin? Kertokaa partiokerhosta ja olkaa tarvittaessa valmiit auttamaan lippukuntien kysymisessä mukaan. Piiri voi olla apuna paikallisen sopimuksen teossa ja kysellä kiinnostuneita kerhonohjaajia, jos lippukunta siihen apua tarvitsee.
 • Vähintään tsempatkaa lippukunnat tutustumaan tähän mahdollisuuteen ja lopulta kerhon järjestämiseen (tähän tuotettu valmis viestipohja)!

Pilotointimalli 2: Koulupäivän jälkeen järjestettävä partiotoiminta (partion jäsenyys)

Suoraan koulupäivän jälkeen toteutettava partiotoiminta on lippukunnalle mainio tapa järjestää partiota saavutettavasti, ilman erillistä harrastukseen siirtymistä enää illalla. Esimerkiksi haja-asutusalueilla on usein liian työlästä lähteä enää illalla lähimmälle kololle – matka kun saattaa olla kymmeniä, ellei jopa sata kilometriä suuntaansa. Koulupäivän jälkeen järjestettävä partio innostaa uusia lapsia mukaan, kun harrastukseen on helppo osallistua. Partiosta maksetaan normaali jäsenmaksu ja ohjelmaa tehdään ikäkausien mukaan. Tässä mallissa partio siis järjestetään iltapäivällä koulun tiloissa, mutta muita eroavaisuuksia illan toimintaan ei juuri ole.

Koulupäivän jälkeen järjestettävä partiotoiminta:

 • On koulun tiloissa järjestettävää lippukunnan omaa partiotoimintaa.
 • Ei aseta rajoituksia kohderyhmään.
 • On ikäkausien partio-ohjelmaa tavalliseen tapaan.
 • Koulupäivän jälkeen järjestettävän partiotoiminnan johtajat ovat lippukunnan omia ikäkausijohtajia.

Koulupäivän jälkeistä partiotoimintaa toteuttamaan lähdettäessä paikallisesti selvitettävät asiat

Kun olet järjestämässä partiotoimintaa koulun tiloissa, varmista koulun asettamat reunaehdot:

 • Missä tilassa partio toimii? Asettaako tila rajoitteita toiminnalle?
 • Aikatauluista sopiminen yhteistyössä koulun kanssa on tärkeää.

Ilmoita lippukuntasi mukaan pilotoimaan koulupäivän yhteydessä järjestettävää partiotoimintaa

Ota yhteyttä: Petra Valkonen, petra.valkonen@partio.fi, p. 040 718 5721

Katso iltateetallenne koulupäivän yhteydessä järjestettävästä partiotoiminnasta:

YouTube-videot edellyttävät kaikkien evästeiden sallimista. Muuta evästeasetuksia.