Viestintä ja markkinointi

Viestintä on paljon muutakin kuin lippukuntalehti, viestit koteihin ja hienot postaukset somessa. Viestintä on koko johtajiston asia – miettikää asioita siis yhdessä.

Kenelle lippukunnassa viestitään?

  • Johtajiston sisäinen viestintä on tärkeää, jotta lippukunta ylipäänsä pystyy toimimaan. Jos johtajat eivät kommunikoi keskenään, voi olla, että asiat eivät tapahdu ajallaan, tieto ei kulje ja ilmapiiri on huono. Tärkeää on myös pohtia viestinnän muotoa: pyrkikää selkeään ja tiiviiseen viestintään, joka tavoittaa juuri oikeat henkilöt. Tehkää lippukunnalle viestintäsuunnitelma, ja valitkaa lippukuntaan viestinnästä vastaava henkilö, joka huolehtii, että eri viestintäkanavat ovat kunnossa ja ajan tasalla. Huolehtikaa, että tapaamiset sovitaan hyvissä ajoin, ja tiedottakaa avoimesti lippukunnan tilanteesta ja uusista asioista.
  • Ryhmän sisäinen viestintä on oleellinen osa yksittäisen ryhmän toimintaa. Kun ryhmänjohtaja hoitaa viestinnän kunnolla ja ajoissa, uskaltavat vanhemmat luottaa siihen, että hän kantaa vastuunsa muistakin asioista. Partiolaisten vanhemmat tarvitsevat ja haluavat laadukasta tietoa paitsi lippukunnan tapahtumista myös partiosta ja partion toimintatavoista yleensä. Kannattaa hyödyntää partion yhteiset viestintäkanavat (partio.fi, partion somekanavat) sekä lippukunnan eri viestintäkanavat tiedotuksessa. Huolehtikaa, että lippukunnan somekanavissa ja nettisivuilla oleva sisältö on asianmukaista ja kannustaa tulemaan mukaan.
  • Muut sidosryhmät, kuten kaupunki tai kunta, taustayhteisöt sekä erityisesti lippukunnan toimintaa tukevat tahot tarvitsevat myös tietoa lippukunnasta. Yhteydenpito sidosryhmiin vaihtelee lippukunnan ja yhteistyöaktiivisuuden mukaan. Viestinnän aktiivisuus ja tiedotuksen tarve muihin partiolaisiin päin riippuu lippukunnasta. Monet tekevät kuitenkin jonkinlaista yhteistyötä alueen muiden lippukuntien sekä oman kaupungin ja piirin partiolaisten kanssa.
  • Lippukunta voi kertoa toiminnastaan paikkakunnan lapsille ja nuorille, erityisesti jos mukaan kaivataan uusia jäseniä. Paikallislehdille voi tarjota valmista juttua, ja partiotoimintaa voi esitellä kouluissa ja kylätapahtumissa.

Kuva: Anna Enbuske