Viestintä ja markkinointi

Viestintä on paljon muutakin kuin lippukuntalehti, viestit koteihin ja hienot postaukset somessa. Viestintä on koko johtajiston asia – miettikää asioita siis yhdessä.

Tälle sivulle on koottu tarpeellista tietoa lippukuntien avuksi, kun lippukunta suunnittelee viestintää ja markkinointia. Lippukunnilla voi olla käytössä erilaisia viestintäkanavia, joilla on kaikilla hieman eri kohderyhmät eli ne tavoittavat eri ihmisiä. Lippukunnassa kannattaakin miettiä, mitä viestinnällä halutaan tavoitella.

Viestintä jakautuu ulkoiseen ja sisäiseen viestintään. Ulkoinen viestintä pitää sisällään esimerkiksi markkinoinnin, jäsenhankinnan, mediaviestinnän ja yhteyden huoltajiin. Sisäinen viestintä on viestintää esimerkiksi  johtajiston tai toimintaryhmän sisällä. Monet viestintäkanavat palvelevat useita eri tarkoituksia. Esimerkiksi toimivat ja ajantasaiset verkkosivut ovat tärkeät niin jäsenhankinnan kuin jäsenviestinnänkin kannalta.

Pestatkaa lippukuntaan viestinnän ja markkinoinnin tekijä

Viestintä ja markkinointi onnistuu parhaiten, kun sen suunnitteluun käyttää aikaa. Tämän vuoksi lippukunnan kannattaa pestata yksi tai useampi johtaja vastaamaan viestinnästä ja markkinoinnista. Pestinimike voi olla esimerkiksi tiedottaja. Jos lippukunta haluaa käyttää useita tiedotuskanavia ja medioita, voi lippukunta pestata viestintätiimin.

Kuva: Anna Enbuske