Apurahat

Seuraavilta säätiöltä on mahdollista hakea apurahoja Suomen Partiolaisten kautta.

  • Folke Bernadotte muistosäätiö, lippukunnan ulkomaanmatkoihin
  • Kata Jouhkin rahasto, kansainväliseen koulutus- tai johtajatilaisuuteen
  • Waldemar von Frenckell -säätiö, laadukkaan partio-ohjelman toteutumiseen lippukunnan toiminnassa
  • FiSSc:n rahoitusmahdollisuudet on kerätty yhdelle sivulle (sivu ruotsiksi).
  • Julkisia rahoitusmahdollisuuksia ja ohjeita hakemiseen löytyy hyvin sivulta www.kansalaisyhteiskunta.fi/rahoitushakemisto.
  • EU:n nuoriso-ohjelmasta (Youth in Action) voi hakea avustusta kansainväliseen nuorisotoimintaan. Erasmus+ lippukunnille.
  • Muista myös oma lippukunta, kaupungin nuorisotoimi, partiopiiri ja muut mahdolliset järjestöt.
  • Partion omaa kokeilukulttuuriavustusta on mahdollista hakea ympäri vuoden
  • Partion omaa Kestävästi partiossa -apurahaa voi hakea ympäristöystävällisemmän partiotoiminnan edistämiseen.

Kuva: Jaana Hopeakoski