Apurahat

Seuraavilta säätiöltä on mahdollista hakea apurahoja Suomen Partiolaisten kautta.

  • Folke Bernadotte muistosäätiö, lippukunnan ulkomaanmatkoihin
  • Kata Jouhkin rahasto, kansainväliseen koulutus- tai johtajatilaisuuteen
  • Waldemar von Frenckell -säätiö, laadukkaan partio-ohjelman toteutumiseen lippukunnan toiminnassa (2018 vanhempien ikäkausien toiminnan tukeminen, erityisesti luotsitoiminnan kautta ja sitä tukien.)
  • Partiokiltojen stipendit partiojohtajakoulutukseen
  • Muut rahoitusmahdollisuudet, hyviä hakemuksia tulee paljon, ja kaikille ei voida myöntää avustuksia. Kannattaa etsiä tukea myös ulkopuolisilta tahoilta. FiSSc:n rahoitusmahdollisuudet on kerätty yhdelle sivulle (sivu ruotsiksi). Julkisia rahoitusmahdollisuuksia ja ohjeita hakemiseen löytyy hyvin sivulta www.kansalaisyhteiskunta.fi/rahoitushakemisto.EU:n nuoriso-ohjelmasta (Youth in Action) voi hakea avustusta kansainväliseen nuorisotoimintaan. Erasmus+ lippukunnille

Kuva: Jaana Hopeakoski