Taloudenhoito

Termi talous viittaa sellaiseen ihmisten ja organisaatioiden väliseen asiointiin, jossa välineenä on raha tai muu maksuväline. Tässä tietopaketissa käsitellään lippukunnan talousasioita.

Lippukunnan talouden hoito on hallituksen ja erityisesti taloudenhoitajan vastuulla. Hallitus vastaa taloudenhoidosta lippukunnan kokoukselle. Taloudenhoitoon voidaan käyttää useita eri apuvälineitä. Nykyaikana kirjanpito tehdään sähköisesti ja kuittiliikenne hoidetaan perinteisesti paperilla. Lippukunnan kirjanpidossa pärjää tavallisella taulukkolaskentaohjelmalla tai yksinkertaisella ilmaisella kirjanpito-ohjelmalla, kunhan osaa kirjanpidon periaatteet.

Talouden suunnittelu ja taloudenhoito ovat molemmat hyvin tiukasti sidoksissa toiminnan suunnitteluun sekä toiminnan arviointiin ja toimintakertomuksiin. Talousarviossa näkyvät lippukunnan toimintaan suunnitellut tapahtumat ja muut panostukset. Kirjanpito ja rahoitussuunnitelma kulkevat jatkuvasti rinnalla. Keskeistä termistöä on kuvattu alla olevassa kuvassa:

 

MENNYT TULEVA
Toimintakertomus
kuvaa menneen toimintakauden tapahtumat
Toimintasuunnitelma

on tulevan toimintakauden suunnitelma

Tilinpäätös

Tuloslaskelma

Tase

Liitetiedot

Talousarvio/budjetti
on tulevan toimintakauden rahankäytön suunnitelma
Kirjanpito
Kirjanpitoon kirjataan rahaliikenne yksityiskohtaisesti
Rahoitussuunnitelma
Rahaliikenteen yksityiskohtainen suunnitelma