Vaeltajien ulkomaanprojekti

Partio-ohjelman huipennus on vaeltajien ulkomaanprojekti, jonka kautta kaikilla vaeltajilla on mahdollisuus saada kokemus partiomatkasta ulkomaille. Muitakin mahdollisuuksia ulkomaankokemuksiin on rutkasti: esimerkiksi kansainväliset leirimatkat, Explorer Belt ja työskentely partiokeskuksessa ulkomailla avaavat ovia maailmalle.

Vaeltajien ulkomaanprojekti on hanke, joka täyttää seuraavat kriteerit:

  1. Vartio tekee vähintään viiden päivän partiomatkan ulkomaille. Kohde on ennalta vieras, tai siihen tutustutaan aiempaa syvällisemmin. Tavoitteena on oppia uutta kulttuurista ja paikallisten ihmisten arjesta.
  2. Kaikki vartion jäsenet osallistuvat matkan suunnitteluun, ja vastaavat jostain ohjelmakokonaisuudesta matkan aikana.
  3. Matkan aikana vartio
    a) tapaa paikallisia partiolaisia ja tutustuu paikalliseen partiotoimintaan
    b) tekee ennalta suunnitellun palvelutehtävän yhteistyössä paikallisten kanssa. Palvelutehtävän luonteesta riippuen sen kesto on vähintään 1-2 päivää.
  4. Vartio valitsee matkalle jonkin itseään kiinnostavan teeman (esimerkiksi ympäristö, vähemmistöt, historia, terveys, kehitys, rauha, lasten ja nuorten oikeudet, kieli tai kulttuuri). Vartio perehtyy maahan erityisesti tästä näkökulmasta ja tekee teeman mukaisen palvelutehtävän.
  5. Vartio viestii sekä matkan aikana että sen jälkeen aktiivisesti valitsemastaan teemasta sekä matkalla kokemastaan. Kohderyhmänä ovat sekä muut partiolaiset että partion ulkopuoliset vaeltajaikäiset.

Ulkomaanprojekti on mahdollista toteuttaa osana muuta matkaa (esim. lippukunnan tai piirin matka), mikäli kaikki yllä olevat ehdot täyttyvät. Vaeltajat osallistuvat matkan suunnitteluun ja johtamiseen sekä toteuttavat myös itsenäistä ohjelmaa. Jokainen ulkomaanprojekti on tekijänsä näköinen – kiireinen vaeltajaporukka voi tehdä esimerkiksi matkan Saksaan tai Viroon, kun taas enemmän aikaa u-projektiin satsaava, kokenut reissuryhmä suuntaa vaikkapa Nepaliin. Apua suunnitteluun löytyy Moodlen Leirimatkanjohtajan oppaasta. Kirjaudu Moodleen partio-ID:llä, kurssi ei vaadi rekisteröitymistä tai kurssiavainta.

Ulkomaanprojektitiimi tukee tarvittaessa vaeltajia matkan suunnittelussa. Etenkin paikalliskontaktien löytäminen saattaa kuitenkin olla haastavaa, joten sen kartoittamiseen kannattaa varata riittävästi aikaa. SP:n kv-yhteyksien valiokunta ja kv-koordinaattori auttavat teitä mielellään kontaktien saamisessa: on kuitenkin hyvä huomioida, että kontaktimme ovat keskusjärjestötason yhteyksiä. Valitettavasti olemassa ei ole kansainvälistä kontaktiohjelmaa eri maista tulevien partioryhmien yhteen saattamiseksi. Kannustammekin vartioita käyttämään myös omia kv-kontakteja sekä esimerkiksi leireillä luotuja uusia ystävyyksiä!

U-projektiblogit

Blogi on helppo ja näkyvä tapa hoitaa ulkomaanprojekteihin kuuluva tiedottaminen. Paljon inspiroivia blogeja jo tehdyistä ulkomaanprojekteista ja muista matkoista löydät täältä. Jos oman ryhmänne blogi puuttuu joukosta, ilmiantakaa itsenne osoitteeseen international@partio.fi.