Partio-ohjelma vesillä

Partio-ohjelma sisältää aktiviteetteja meripartiolaisille jokaisessa ikäkaudessa. Voit tutustua partio-ohjelmaan tarkemmin osoitteessa partio-ohjelma.fi. 

Perhepartiolaiset pääsevät tutustumaan veteen ja vesistöihin sekä kesällä, että talvella, useasta eri näkökulmasta. Vesiaiheisia aktiviteetteja löytyy jokaisesta aktiviteettikokonaisuudesta. 

Sudenpentujen toiminnan ikäkauden tavoitteena on kehittyä turvalliseksi matkustajaksi partioaluksella. Sudenpentujen ohjelmasta löytyy neljä jälkeä, jotka sisältävät aktiviteetteja partiotoimintaan vesillä: meloja, vesilläliikkuja, purjehtija ja merenkulkija. 

Seikkailijoiden ikäkauden tavoitteena on kehittyä turvalliseksi miehistön jäseneksi. Vesiaktiviteetteja löytyy jokaisesta seikkailijoiden ilmansuunnasta. 

Tarpojien ikäkauden tavoitteena on kehittyä osaavaksi miehistön jäseneksi ja antaa valmiudet osallistua veneenohjaajakurssille. Vesiaktiviteetteja löytyy jokaisesta tarposta. Majakan voi vesitoiminnassa suorittaa esimerkiksi matkapurjehduksena. Ohjelmatapahtumista mm. Satahanka ja Tarpojien taitopäivät voivat olla vesiaiheisia. 

Samoajien ikäkauden tavoitteena on kehittyä taitavaksi miehistön jäseneksi, joka voi toimia halutessaan päällystötehtävissä ja kouluttautua partioaluksen förstiksi. Vesiaktiviteetit ovat ikäkauden ohjelmassa kootusti Försti-taskussa. Samoajaikäiselle ajankohtaisena koulutusta on veneenohjaajakurssi (VOK) ja förstikurssi. Sopivia tapahtumia samoajaikäiselle ovat mm. Satahanka ja Explo. 

Vaeltajien ikäkauden tavoitteena on kehittyä osaksi partioaluksen päällystöä. Vesiaktiviteetit vaeltajien ohjelmassa ovat kootusti vesillä liikkuminen -rastissa. Lisäksi vaeltajaikäisten ohjelmaan kuuluvan Suomi-projektin voi toteuttaa esimerkiksi matkapurjehduksena ja ulkomaanprojektin esimerkiksi ulkomaan purjehduksena. Vaeltajaikäiselle ajankohtaista koulutusta ovat esimerkiksi kipparikurssi, pelastautumiskurssi ja ikäkauden loppuvaiheilla kipparikurssin jatkokurssi. Sopivia tapahtumia vaeltajaikäisille ovat mm. Satahanka ja meripartiojohtajapäivät. 

Aikuiset ovat partiotoiminnassa vesillä tärkeitä tukijoita ja he mahdollistavat partion ikäkausien vesillä liikkumisen. Vesillä tapahtuvan partiotoiminnan kaikki kurssit soveltuvat hyvin myös aikuisille. Aikuisilla on tärkeä rooli lippukunnan nuorempien johtajien tukijoina vesitoiminnan johtamisessa ja alusten ylläpidossa. 

Kultainen ruori 

Kultainen ruori on vähintään 15-vuotiaille samoajille, vaeltajille ja aikuisille tarkoitettu kaukoretkimerkki, joka suoritetaan yleensä kevytveneillä purjehtien.  Lue lisää täältä

Kuva: Julius Rantanen