Partio-ohjelma.fi uudistuu

Partio-ohjelma.fi on partion ryhmänjohtajan tärkein työkalu. Se pitää sisällään partio-ohjelman aktiviteetteineen ja toteutusvinkkeineen. Jotta sivusto palvelisi ryhmänjohtajia ja muita partio-ohjelman parissa toimivia entistä paremmin, sivustosta julkaistaan pian kokonaan uusi versio.

Partio-ohjelma.fi-sivustouudistuksessa on kartoitettu käyttäjien tarpeita ja toiveita sivustolle muun muassa käyttäjäkyselyn ja haastatteluiden avulla.

– Käyttäjiltä saatu palaute vahvisti uudistusprojektin keskeisiä tavoitteita: sivusto haluttiin helppokäyttöiseksi ja selkeäksi. Sivuston käyttö mobiililaitteilla on kasvanut merkittävästi viime vuosina, mikä haluttiin myös huomioida sivuston toteutuksessa., kommentoi Jaana Gran projektiryhmästä.

Toteutusvinkit paremmin esiin

Sivusto on uudistettu kokonaisuudessaan. Käyttäjälle uudistus näkyy ensimmäisenä palvelun uudessa ulkoasussa. Sivuston rakenteessa on paljon tuttua myös aiemmalta sivustolta: partio-ohjelman sisältö ikäkausineen ja aktiviteetteineen on pysynyt samana. Toteutusvinkkien roolia on haluttu nostaa esiin uusilla sivuilla, mikä näkyy esimerkiksi toteutusvinkkien kommentointimahdollisuutena.

Projektin aikana käyttäjiltä saaduissa ideoissa toivottiin myös mahdollisuutta tykätä toteutusvinkeistä, mikä partiotermein muotoutui huudoiksi: omalle suosikkivinkilleen voi siis merkitä huudon.

– Konepellin alla sykkii avoimeen lähdekoodiin perustava Strapi, joka toimii partio-ohjelman kotina jatkossa. Uudistunut toteutus helpottaa jatkossa sivuston päivittämistä ja ylläpitämistä. Myös ”nopeampi” sivusto on nyt saavutettu. Partio-ohjelma ja Kompassi ovat nyt lähempänä toisiaan, joka takaa saumattoman toiminnan palveluiden välillä., kertoo Onni Ylitalo projektiryhmästä.

Uudistunut partio-ohjelma.fi julkaistaan 22.11. alkavalla viikolla tutussa osoitteessa partio-ohjelma.fi.

Uuteen partio-ohjelma.fi-sivustoon pääsee tutustumaan iltateellä maanantaina 29.11. klo 20: partio.fi/iltateet.