Helppo tulla -tunnus auttaa tapahtumien järjestäjiä

Voit myös kuunnella sivun sisällön:


Helppo tulla -tunnus on luotu auttamaan partion tapahtumien ja kurssien järjestäjiä tunnistamaan ja huomioimaan erilaisia seikkoja, jotka saattavat hankaloittaa tai estää yhdenvertaisen osallistumisen. Tunnuksen avulla myös osallistujan on helpompi arvioida, onko tapahtuma hänelle saavutettava. Tunnuksen osa-alueissa huomioidaan erilaisia tarpeita.

Ohjeistus ei ole kaikenkattava. Tarkoituksena on rohkaista erilaisten tarpeiden huomiointiin ja avoimeen keskusteluun. Helppo tulla -ohjeistuksia voi hyvin hyödyntää myös lippukunnan toiminnassa!

Partion tapahtumiin alkaa ilmestyä Helppo tulla -tunnus ja sen alle maininta siitä, mitkä osa-alueet on tapahtumassa erityisesti huomioitu. Vaikka tapahtumalla ei tunnusta olisikaan, kannattaa olla yhteydessä tapahtumanjohtajaan ja yhdessä keskustella mahdollisista osallistumisen esteistä ja niiden purkamisesta.

Partion Moodlessa voit myös tehdä noin puoli tuntia kestävän Helppo tulla -koulutuksen.

Ohjeet tapahtumien tekijöille tunnuksen käyttöönottoon:

 • Tutustukaa tapahtuman tekijöiden kanssa eri osa-alueiden kriteereihin aloittaessanne tapahtuman suunnittelua.
 • Valitkaa ne osa-alueet (tai vaikka kaikki), joiden osalta haluatte, että tapahtumaanne on helppo tulla.
 • Käyttäkää maalaisjärkeä – Helppo tulla -tunnus on osallistujalle lupaus siitä, että kriteerissä mainitut asiat voidaan huomioida, mikäli tarve on. Jos siis tapahtuman osallistujilla ei ole tarvetta esimerkiksi inva-WC:lle, ei sellaista tarvitse tapahtumaan hankkia.
 • Ilmoittakaa tapahtumassanne toteutuvat Helppo tulla -osa-alueet oman piirinne toimistolle ja SP:n tapahtumien osalta omalle työntekijälle, niin tapahtumakalenteriin lisätään tapahtumanne tapahtumakuvaukseen Helppo tulla -logo ja sen alle tieto siitä, mitkä osa-alueet tapahtumassanne on huomioitu tai on valmius huomioida.
 • Kun keräätte tapahtumastanne palautetta, kysyttehän myös saavutettavuuden toteutumisesta ja Helppo tulla -kokemuksesta. Parhaita nostoja palautteesta voitte lähettää Petra Valkoselle.

Lisätietoja, kysymykset ja palautteet: Petra Valkonen, p. 040 718 5721, petra.valkonen@partio.fi

Kriteerit

Huomioi nämä asiat, jotta osallistuja tietää, että tapahtumassasi ei kiusata ja että jokainen voi tuntea kuuluvansa joukkoon.

 • Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään.
 • Osallistujille on aktiivisesti luotu edellytyksiä ystävystyä ja tuntea kuuluvansa joukkoon.
 • Tapahtuman toimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana.
 • Huolehditaan, että tapahtuma on kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjinnästä vapaa, ja asiasta viestitään osallistujille.
 • Tapahtumassa on nimetty henkilö (esimerkiksi tapahtuman johtaja tai turva-aikuinen), jolta voi kysyä apua, kertoa asiansa ja joka hoitaa esimerkiksi kiusaamis- tai häirintätapauksen jälkipuinnin.
Partiotapahtumissa on tarjolla perusruokaa, jota lähes aina tekevät vapaaehtoiset.

Huomioi nämä asiat, jotta osallistuja tietää, että tapahtumassasi saa itselleen sopivaa ruokaa.

 • Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa.
 • Allergiat huomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa ja tiskauksessa sekä ruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa.
 • Suomen Partiolaisten järjestämissä tapahtumissa on tarjolla kasvisruokaa.

Huomioi nämä asiat, jotta osallistuja tietää, että tapahtumaasi osallistuminen on mahdollista taloudellisesta tilanteesta riippumatta.

 • Osallistujalle aiheutuva kokonaiskustannus on kohtuullinen.
 • Maksuvapautus- tai stipendimahdollisuuksista on viestitty avoimesti.
 • Avustajan osallistuminen on maksutonta tai jos avustajan osallistumisesta aiheutuu kustannuksia, voidaan periä toteutuvia kustannuksia kattava maksu. Avustaja tulee ilmoittaa tapahtumaan erikseen.
 • Osallistujilla on mahdollisuus saada apua tapahtumassa tarvittavien henkilökohtaisten varusteiden lainaamiseen.
Partiotapahtumia järjestetään kaikenlaisissa ympäristöissä – luonnossa, partiokämpillä ja kurssikeskuksissa. Liikkumista huomioidaan aina ympäristön mahdollisuuksien mukaan.

Huomioi nämä asiat, jotta osallistuja tietää, että tapahtumaasi osallistuminen on mahdollista liikuntarajoitteesta riippumatta.

 • Tapahtumapaikalle on mahdollisuus saapua julkisilla kulkuyhteyksillä, kimppakyydillä tai yhteiskuljetuksella.
 • Tapahtumaympäristössä voi liikkua pyörätuolilla, sähkömopolla, rollaattorilla ja vastaavalla tai liikkumiseen saa tarvittaessa apua. Mikäli tapahtumapaikalla on pieniä liikkumisen esteitä, niissä pyritään avustamaan.
 • Portaista löytyy kaide, josta voi ottaa tukea.
 • Sähköpyörätuolin, -mopon tai vastaavan lataamiseen on tarjolla sähköä.
 • Liikkumista edellyttäville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.

Huomioi nämä asiat, jotta osallistuja tietää, että tapahtumassasi on mahdollista päästä vessaan ja peseytyä esimerkiksi sukupuolesta tai liikuntarajoitteesta riippumatta.

 • Tapahtumapaikalla on sukupuolineutraali vessa.
 • Tapahtuman aikana on mahdollisuus esteettömän vessa- ja peseytymistilan käyttöön.
 • Tapahtumassa on mahdollisuus vaihtaa vaatteet ja peseytyä omassa rauhassa.
 • Tapahtumapaikan sisätiloihin ei tuoda yleisiä allergioita aiheuttavia tekijöitä kuten eläimiä tai voimakastuoksuisia tai allergisoivia kasveja.

Huomioi nämä asiat, jotta osallistuja tietää, että tapahtumasi aikana on mahdollisuus riittävään lepoon.

 • Tapahtumassa on yöhiljaisuus.
 • Kaikilla (myös tapahtumassa yövuoroa tekevillä) on mahdollisuus riittävään uneen.
 • Tapahtuman aikana on mahdollisuus vetäytyä hiljaiseen / pimeään tilaan lepäämään esimerkiksi migreenikohtauksen ajaksi tai jos aistit ylikuormittuvat.
 • Perustellusta syystä on mahdollisuus yksin nukkumiseen.
 • Uniapnealaitteelle tai vastaavalle on tarjolla sähköä.

Huomioi nämä asiat, jotta osallistuja tietää, että tapahtumaasi osallistuminen on mahdollista myös lääkitystä tarvitsevalle.

 • Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiaputaitoisia henkilöitä.
 • Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassa ja kiireettä.
 • Osallistuja voi tarvittaessa säilyttää lääkkeensä kylmässä.

Huomioi nämä asiat, jotta osallistuja tietää, että tapahtumassasi pärjää aistivammasta tai aistiyliherkkyydestä riippumatta.

 • Heijastettavissa esityksissä on selkeät fontit ja värit. Esitysten kuvat ja tekstit kerrotaan tarvittaessa myös sanallisesti.
 • Sisätiloissa ja kulkureiteillä on riittävä valaistus tai lisävalaistusta saatavilla.
 • Tapahtumassa ei ole kirkkaita, välkkyviä tai voimakkaasti häikäiseviä valoja tai jos jossakin osuudessa on, niin niistä kerrotaan ennakkoon.
 • Opaskoiran voi tarvittaessa ottaa mukaan.
 • Pelkästään näköaistin varassa toimiville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.

Huomioi nämä asiat, jotta osallistuja tietää, että tapahtumassasi pärjää aistivammasta tai aistiyliherkkyydestä riippumatta.

 • Melutaso pysyy suurimmaksi osaksi alle 80 desibelissä. Jos äänenvoimakkuus on tilapäisesti suurempi, siitä kerrotaan ennakkoon ja osallistujille tarjotaan korvatulppia.
 • Seminaarien ja muiden suurien kokousten tapahtumakuvauksessa on tieto siitä, onko tilassa induktiosilmukka.
 • Pelkästään kuuloaistin varassa toimiville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.

Huomioi nämä asiat, jotta osallistuja tietää, että tapahtumassasi pärjää aistivammasta tai aistiyliherkkyydestä riippumatta.

 • Tapahtuman osallistujia on kannustettu välttämään voimakkaiden hajusteiden käyttöä.
 • Tapahtumanjärjestäjän hankkimat pesuaineet ovat hajusteettomia.
 • Voimakkaasti tuoksuvia ruoka-aineita ei käsitellä huonosti tuulettuvissa tiloissa.
 • Pelkästään hajuaistin varassa toimiville ohjelmille on tarvittaessa tarjolla vaihtoehto.

Huomioi nämä asiat, jotta osallistuja tietää, että tapahtumaasi osallistuminen ei jää kielitaidosta kiinni.

 • Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettävää myös heille, jotka eivät tunne partioslangia.
 • Tapahtumaan voi osallistua useammalla kielellä. Esimerkiksi tapahtuman ohjelma on suomenkielistä, mutta keskusteluun voi osallistua myös ruotsin- tai englanninkielellä.
 • Osallistujan on mahdollista tutustua ohjelmaan ja sen soveltuvuuteen etukäteen.
 • Jos tapahtumaa varten tehdään opasteita, viittoja ja ohjeita, niissä käytetään kuvia tai symboleja erityisesti heikosti lukevien tai suomea osaamattomien tueksi.
 • Osallistuja voi ottaa viittoma- tai muun kielen tulkin mukaan (ilmoitettava tapahtumaan erikseen).

Huomioi nämä asiat, jotta osallistua tietää, että tapahtumaasi voi osallistua pikkulasten kanssa.

 • Tapahtumassa on mahdollista lämmittää lasten ruokia.
 • Tapahtumassa on mahdollisuus lämpimään pesuveteen.

Huomioi nämä asiat, jotta osallistuja tietää, että tapahtumaasi voi osallistua katsomuksesta riippumatta.

 • Hengellisen ohjelman aikana on tarjolla myös vaihtoehtoista uskonnotonta ohjelmaa.
 • Tapahtuman aikana on mahdollisuus vetäytyä harjoittamaan omaa uskontoaan.

Huomioi nämä asiat, jotta osallistuja tietää millaista ohjelmaa on tarjolla ja että ohjelma on sopivaa esimerkiksi sukupuolesta tai taustasta riippumatta.

 • Tapahtumasta ja sen aktiviteeteista on tehty kuvaus, joka kertoo kenelle tapahtuma ja aktiviteetit sopivat.
 • Jos tapahtumaan liittyy materiaalia, johon osallistujien toivotaan perehtyvän, materiaali toimitetaan hyvissä ajoin.
 • Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisätietoa.
 • Esiintyjät ja puhujat edustavat mahdollisuuksien mukaan eri sukupuolia ja erilaisista taustoista tulevia henkilöitä.
 • Ohjelma on sukupuolisensitiivistä (oletettu sukupuoli ei määritä esimerkiksi osallistujille tarjolla olevia ohjelmia tai rooleja).

Huomioi nämä asiat, jotta osallistujalla on mahdollisuus kertoa tapahtumaasi liittyvästä erityistarpeestaan.

 • Saavutettavuudesta on viestitty osana markkinointia ennen ilmoittautumisen alkamista, jotta osallistuja voi itse arvioida pystyykö tapahtumaan osallistumaan.
 • Markkinoinnin yhteydessä kerrotaan, jos johonkin ei pääse eli kerrotaan että tapahtumassa on portaat, tilassa on eläimiä, tapahtuma on puussa, tms.
 • Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään osallistujien mahdollisista erityistarpeista.
 • Ilmoittautumistiedoissa mainitaan henkilö tai taho, jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä.

Huomioi nämä asiat, jotta osallistuja voi nauttia tapahtumasi somesta, nettisivuista tai appista erityistarpeestaan riippumatta.

 • Kieli on ymmärrettävää ja kappaleet lyhyitä. Linkkitekstit kertovat linkin kohteesta.
 • Nettisivu tai sovellus toimii kaikilla tavanomaisilla laitteilla ja selaimilla.
 • Nettisivua tai sovellusta on mahdollista lukea myös ruudunlukuohjelmilla, näytönsuurentajilla, koneluentana ja muilla avustavilla teknologioilla.
 • Nettisivuja on mahdollista käyttää myös ilman hiirtä.
 • Sisällöistä on olemassa käyttäjien kannalta tärkeimmät kieliversiot.
 • Toimintoja ei ilmaista pelkällä värillä. Käytetyt värit ja väriyhdistelmät eivät estä esimerkiksi värisokeita tai heikkonäköisiä käyttämästä palvelua.
 • Aikarajoitteisissa toiminnallisuuksissa on varattu riittävästi aikaa lukea ja käyttää sisältöä.
 • Videoissa ja audioissa on tekstitys. Ei-tekstuaaliset sisällöt kuten kuvat, taulukot ym. on varustettu saman sisältöisellä tekstivastineella.
 • Koodauksessa noudatetaan teknistä WCAG-standardia, joka määrittää mm. kontrasteja, fonttikokoja, rivivälejä, väritystä, otsikoiden merkitsemistä otsikoiksi, navigointia, ym.

Kriteerit (pdf)

Helppo tulla -tunnus on alunperin Pääkaupunkiseudun Partiolaisten tekemä, kiitos!

Moikka! Tämä video ei näy, koska et ole sallinut tarvittavien evästeiden käyttöä.

YouTube-videot edellyttävät kaikkien evästeiden sallimista. Voit muuttaa evästeasetuksia ja lukea lisää käyttämistämme evästeistä. Muuta evästeasetuksia.

Kiitos kun olet mukana poistamassa osallistumisen esteitä partiotapahtumista!