Kansainvälinen harrastus

Englannista sata vuotta sitten alkunsa saanut partio on aidosti kansainvälinen liike. Partiolaisia on maailmassa noin 45 miljoonaa yli 200 maassa. Ainoastaan Andorrassa, Kiinassa, Kuubassa, Pohjois-Koreassa ja Laosissa ei ole partiotoimintaa.

Kansainvälisyys näkyy Suomen partiotoiminnassa eri tavoin. Suomalaiset partiolaiset voivat osallistua esimerkiksi ulkomailla järjestettäville partioleireille Suomen Partiolaisten joukkueessa, järjestää lippukunnan oman ulkomaanmatkan tai osallistua muihin kansainvälisiin partiotapahtumiin. Vastaavasti ulkomaalaisia vieraita voi kohdata Suomen partiotapahtumissa. Lisäksi partiossa osallistutaan erilaisiin kehitysyhteistyöprojekteihin ja tutustumaan aktiviteettien kautta muiden maiden kulttuureihin ja tapoihin. Lue lisää partiolaisen kansainvälisistä mahdollisuuksista täällä.

Kansainvälisyys on osa partiotoimintaa ja partion kasvatustavoitteisiin kuuluu, että partiolainen on kiinnostunut myös muista kulttuureista sekä arvostaa ja ymmärtää kulttuurien välisiä eroja.

Maailmanjärjestöt

Suomen Partiolaiset kuuluu kahteen maailmanlaajuiseen partiojärjestöön: World Organization of Scout Movement (WOSM) ja World Association of Girl Guides and Girl Scouts(WAGGGS). Lue lisää täältä.

Eri maa, samat tavat

Kaikkialla maailmassa partiolaiset antavat samansisältöisen partiolupauksen ja partion perimmäiset arvot ovat yhteisiä. Kaikissa maissa partiolaisilla on partiopuku ja erilaisia merkkejä. Myös tervehdykset ovat yhteisiä, kuten se, että partiolainen kättelee vasemmalla kädellä – se kun on lähempänä sydäntä.

Yhteiset juhlapäivät

Partion yhteiset juhlapäivät ovat Muistelemispäivä 22.2., Yrjönpäivä 23.4.(Suomessa) ja Rauhanpäivä 21.9..

Pukeutuminen

Partioliikkeen perustaja Lordi Robert Baden-Powell otti käyttöön partiolaisten yhteiset asut. Syinä olivat mm. tasa-arvoisuus ja käytännöllisyys. Eri yhteiskuntaluokista tulevia partiolaisia ei saanut luokitella vaatteiden mukaan. Partiopukua käytetään edelleen kaikkialla maailmassa. Puvulla halutaan osoittaa kuuluminen partioliikkeeseen, maailman suurimpaan nuorisojärjestöön. Puku kertoo auttamishalusta ja kyvystä palvella muita. Se on osoitus ystävyydestä yli kieli- ja uskontorajan. Joissakin maissa, kuten Thaimaassa, partiopukua käytetään myös työasuna, aivan kuten sairaanhoitaja pukeutuu päivittäin valkoiseen asuunsa. Se on osoituksena siitä, että töitä tehdään kansainvälisen partiojärjestön nimissä.

Ulkomaille suuntautuvilla partiomatkoilla käytetään usein erillistä edustushuivia, joka vaihtelee maittain. Joissakin maissa partiopuku ja huivi kuuluvat ehdottomasti yhteen, toisissa niitä voi käyttää erikseenkin. Vaikka partiopuvut vaihtelevat suurestikin, kuuluu kaikkiin partioasuihin partiovyö.

Gilwell-huivi on harmaanruskea huivi, jossa on ohut punainen juovitus ja sen takakolmioon on kiinnitetty McLaren-tartaanin värit. Huivia saa käyttää partiojohtajajatkokurssin eli Ko-Gi -kurssin käynyt partiolainen piirin, kansallisen tai kansainvälisen tason tilaisuuksissa. Gilwell-nappulat eli metsämerkki (Wood Padge) muodostuu kahdesta puuhelmestä, jotka ovat Dini-Zulun kaulanauhan helmien jäljennöksiä. Nappuloita saa käyttää Ko-Gi -kurssin suorittanut partiolainen.

Tervehdykset

Partiotervehdys on samantapainen lähes kaikkialla maailmassa. Sudenpennut tervehtivät nostamalla oikean käden etu- ja keskisormen hiukan haralleen ohimolle, jolloin ne kuvastavat sudenpäätä ja korvia. Se symbolisoi sudenpentujen lupauksen eri kohtia.

Vanhemmat partiolaiset nostavat tervehtiäkseen oikean käden kolme sormea ohimolle tai pystyyn olkapään korkeudelle (esim. Ranska, Luxemburg). Kolme sormea kuvastavat lupauksen eri kohtia ja peukalon ja pikkusormen muodostama rinki kuvaa veljeyttä, joka yhdistää kaikki partiolaiset. Merkki on yhtenäinen kaikkialla. Partiolaisten kättelytapa poikkeaa tavallisesta siinä, että partiolaiset kättelevät vasemmalla kädellä, sillä se on lähempänä sydäntä.

Kieli

Partiomatkailu on olennainen osa kansainvälistä partiotoimintaa. Kanssakäyminen niin maailmalla kuin esimerkiksi kirjeitse, sujuu helpommin, kun on yhteinen kieli. Tavallisista sanakirjoista ei välttämättä löydy partiolaisten käyttämiä ”erikoissanoja”, joten madaltaaksesi kielimuuria, voit tutustua eri kielillä toimitettuun partiolaisen sanakirjaan Nettipartiolaisten sivuilta.

Yläkuva: 15th World Scout Moot Iceland Photo by: Fredrik Sahlstrôm