Juhlat ja tapahtumat

Lippukunnan yhteiset juhlat ja tapahtumat ovat tärkeitä partio-ohjelman toteuttamisessa. Jokaisessa ikäkaudessa on aktiviteetteja, joiden toteutusvinkeissä puhutaan lippukunnan joulu- ja yrjönpäiväjuhlista tai toimintakauden aloitus- tai päätösiltanuotioista. Ikäkausiryhmät voivat hyvin suunnitella juhlan ohjelmaa tai hoitaa kahvitusta tai muuta vastuutehtävää.

Juhliin pukeudutaan usein partioasuun. Katso ohjeet partioasun käyttöön ja merkkien kiinnittämiseen.

Jos lippukunnan juhlissa tai tapahtumissa soitetaan musiikkia, täytyy niistä tehdä asianmukaiset ilmoitukset esim. Teostoon https://www.teosto.fi/kayttajat

Lippukunnan perinteiset tapahtumat

Partiovuoteen mahtuu retkeilyn ja leireilyn lisäksi monia muitakin partiotapahtumia. Ne sisällytetään ryhmien toimintasuunnitelmiin, jotta lippukuntakulttuuri välittyy eteenpäin.

Muistelemispäivä eli Thinking Day 22.2.

Muistelemispäivä on Baden-Powellin ja hänen vaimonsa Lady Olaven yhteinen syntymäpäivä. Lippukunta voi viettää muistelemispäivää eri tavoin. Yleensä ryhmän kokous tai lippukunnan järjestämä erillinen juhla liittyy kansainvälisyyskasvatukseen. Ajatuksena on herättää kiinnostus muiden maiden partiotoimintaa ja elinoloja kohtaan. Tapana on myös auttaa partiotoimintaa eri puolilla maailmaa, varsinkin köyhien maiden partiolaisia. Tämän voi tehdä esimerkiksi osallistumalla johonkin tempaukseen ja keräämällä lahjoitus kansainväliseen muistelemispäivärahastoon (Thinking Day Fund).

Yrjönpäivä 23.4.

Yrjönpäivä on partiolaisten tärkein juhlapäivä. Silloin muistetaan suojeluspyhimystämme. Baden-Powell valitsi Pyhän Yrjön eli Pyhän Yrjänän partiolaisten esikuvaksi, sillä tämä oli rohkea ja uskollinen ritari, joka taisteli lohikäärmettä vastaan. Kertomus Pyhän Yrjön vaiheista on keskeisimpiä partiotarinoita, ja toisinaan se toimii myös lippukunnassa järjestettävän juhlan käsikirjoituksena. Usein yrjönpäiväjuhlassa on annettu partiolupauksia ja jaettu ansiomerkkejä. Yrjönpäivää on vietetty partiotoiminnan alkuajoista lähtien Baden-Powellin ohjeen mukaan.

Partioviikko huhtikuussa

Partioviikkoa vietetään viikolla, jolle yrjönpäivä osuu, ja se päättyy partiolaisten kirkkopyhään. Partioviikolla partiolaiset käyttävät partioasua tai huivia koko viikon – tällä tavoin voi tuoda esille omaa aatettaan kouluissa ja työpaikoilla. Aikuisten kannattaa kertoa partioasun käytöstä ja toimia ylpeinä esimerkkeinä. Partioviikolla järjestetään usein myös erilaisia palvelutempauksia ja tehdään partiota muutenkin näkyväksi.

Partioviikon tiistaina järjestetään valtakunnallinen Koko Suomen partioilta, joka kokoaa partiolaiset sekä heidän perheet ja kaverit viettämään alueillaan Partioviikkoa.  Tärkeintä on, että lähdemme ulos koloilta ja partiolaiset näkyvät ja kuuluvat Partioviikolla! Lue lisää Partioviikosta ja Koko Suomen partioillasta.

Rauhanpäivä 21.9.

Partioon ovat alusta alkaen kuuluneet rauha ja rauhankasvatus. Jo Baden-Powellin ajatuksissa partioliike pyrki maailmanlaajuiseen veljeyteen. Suomeen idea syksyisestä rauhanpäivästä tuli Ruotsista, ja sen keskeinen teema on erilaisuuden hyväksyminen. Ennakkoluulojen torjuminen, tasa-arvon edistäminen ja oikeudenmukaisuus kuuluvat rauhanpäivän sanomaan. Rauha ei ole vain sodan puuttumista. Rauhan tulisi vallita niin kansakuntien kuin yksittäisten ihmistenkin välillä. Rauha on myös mielenrauhaa ja työrauhaa. Se takaa, että saamme elää sovussa itsemme ja toistemme kanssa. YK:n kansainvälistä rauhanpäivää on vuodesta 2002 lähtien vietetty vuosittain 21. syyskuuta. Tätä ennen, vuodesta 1981 lähtien rauhanpäivää vietettiin vuosittain joka syyskuun kolmas tiistai.

Itsenäisyyspäivä 6.12.

Itsenäisyyspäivää vietetään monin eri tavoin. Lippukunnan perinteisiin voi kuulua sankarihaudoilla käyminen tai soihtukulkueet, itsenäisyyspäivän juhlan järjestäminen tai jumalanpalvelukseen osallistuminen. Jumalalanpalvelus voidaan toteuttaa yhteistyönä, jolloin partiolaiset auttavat seurakuntaa esimerkiksi kolehdin keräämisessä ja esirukousten lukemisessa. Juhlavaan seremoniaan kuuluvat tietysti myös lippujen tuominen kirkkoon ja lippuvartiossa toimiminen. Usein jumalanpalveluksen yhteydessä on partiolaisten lupauksenanto, ja tilaisuus onkin arvokkuudessaan mieleenpainuva.

Lupauksenantotilaisuus

Lippukunnan perinteiden mukaan partiolupaus annetaan yrjönpäiväjuhlassa, joulujuhlassa tai vaikkapa retkellä tai leirillä. Partio-ohjelman mukainen tavoite on antaa lupaus kunkin ikäkauden alussa tai alkupuolella. Jos ikäkausi alkaa tai vaihtuu jouluna, lupauksenanto voinee olla yrjönpäiväjuhlassa. Ikäkauden alkaessa syksyllä lippukunta voi kehittää uusia perinteitä lupauksenantamiseen. Lupauksenantotilaisuuden on tarkoitus olla ikäkauden näköinen tapahtuma. Kaikkien ikäkausien ei siis välttämättä kannata antaa lupausta samaan aikaan samassa paikassa.

JOTA ja JOTI lokakuun kolmantena viikonloppuna

JOTA (Jamboree On The Air) ja JOTI (Jamboree On The Internet) järjestetään vuosittain lokakuun kolmantena viikonloppuna. Tällöin partiolaiset ympäri maailmaa kokoontuvat radioiden ja Internetin välityksellä vaihtamaan kuulumisia ja tutustumaan muiden maiden partiolaisiin. Lue lisää JOTA-JOTIsta.

Yläkuva: Joel Forsman