Partio erityistä tukea tarvitseville

Partio on hyvä harrastus myös monelle erityistä tukea tarvitsevalle. Esimerkiksi vamman aiheuttamat rajoitteet tai erityisominaisuudet liikkumisessa, kyvyissä kuulla, nähdä tai muuten havainnoida ympäristöä sekä kyvyssä ymmärtää kirjallisia tai sanallisia ohjeita, eivät yleensä ole este partioharrastukselle. Toimintaa pyritään soveltamaan jokaiselle sopivaksi mahdollisuuksien mukaan.

Henkilöitä, jotka tarvitsevat erityistä tukea vamman, pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia, kutsutaan partiossa sisupartiolaisiksi. Sisupartioryhmissä on enemmän ohjaajia kuin muissa ryhmissä. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren ei kuitenkaan aina välttämättä tarvitse osallistua juuri sisupartiotoimintaan, vaan lapsi voi olla osallisena myös tavallisissa partioryhmissä. Lue sisupartiosta selkokielellä.

Hauskaa tekemistä omien kykyjen mukaan

Partiossa leikitään, nauretaan, tutustutaan uusiin kavereihin ja opitaan paljon uutta. Sisupartiolaiset tekevät partiossa samoja asioita kuin kaikki muutkin, mutta tekemistä sovelletaan jokaisen omien tarpeiden ja kykyjen mukaan.

Viikkotoiminnan ohella järjestetään myös erilaisia retkiä, leirejä, tapahtumia ja kisoja, joihin myös sisupartiolaiset voivat usein osallistua. Monissa partiotaitokisoissa on omat sarjat sisupartiolaisille. Lisäksi vuosittain järjestetään erityisesti sisupartiolaisille tarkoitettuja leirejä ja kisoja.

Kaikilla paikkakunnilla ei valitettavasti ole tarjolla varsinaista sisupartiotoimintaa, mutta muutkin lippukunnat pyrkivät ottamaan erityistuen tarpeessa olevia mukaan mahdollisuuksiensa ja osaamisensa mukaan. Partion ryhmänohjaajat ovat kaikki vapaaehtoisia nuoria ja aikuisia. Tarjoamme koulutusta ja ohjeistusta ryhmien vetäjille ja meillä on erilaista tukimateriaalia toiminnan tueksi, mutta vapaaehtoisemme eivät ole ammattikasvattajia. Ryhmänohjaajilla on siten eriasteista osaamista ja kokemusta erityistä tukea tarvitsevien kanssa toimimisesta ja osaamisen taso sekä kyky tukea vaihtelevat eri ryhmissä ja tilanteissa.

Partiossa

 • löydetään uusia kavereita
 • seikkaillaan ja pidetään hauskaa
 • leireillään ja retkeillään
 • tehdään itse ja opitaan uutta
Kuva: Markus Perko

Toimintaa ympäri Suomea

Sisupartion idea on partioliikkeen perustajan, Robert Baden-Powellin ajoilta. Nykyään sisupartiolaisia on kaikkialla maailmassa. Suomessa sisupartiotoimintaa on noin 60 lippukunnassa ja sisupartiolaisia noin 450. Katso, missä lippukunnissa sisupartiota järjestetään teidän alueella!

Partio on edullinen harrastus

Partion jäsenmaksu on noin sata euroa vuodessa, jonka maksamalla pääsee osallistumaan viikoittaiseen partiotoimintaan, retkille, leireille sekä muihin partiotapahtumiin. Summa vaihtelee riippuen paikallisen piirin ja lippukunnan omasta vuosimaksusta. Perheet, joissa on useampi lapsi harrastaa partiota, saavat alennusta jäsenmaksusta. Lisäksi leirimaksuihin ja muihin maksullisiin tapahtumiin voi yleensä tarvittaessa hakea apua kustannuksiin.


Miten mukaan sisupartioon?

 1. Partiota harrastetaan partion paikallisyhdistyksissä eli lippukunnissa.
  Löydät lippukunnat, joissa on sisupartiotoimintaa lippukuntahaun avulla.

  1. Valitse toiminnan painotus -kohdassa ”Erityistä tukea tarvitsevat” ja näet kaikki ne lippukunnat, joissa on sisupartioryhmiä. Myös muista lippukunnista voi kysellä mahdollisuutta tulla mukaan omat tarpeesi huomioiden.
 2. Tutustu lippukuntaan tarkemmin heidän nettisivuillaan.
  Kannattaa myös olla suoraan yhteydessä lippukunnan johtajaan ja kysellä häneltä lippukunnan mahdollisuuksista ottaa mukaan erityistä tukea tarvitsevia.
 3. Kun sopiva lippukunta ja ryhmä on löytynyt, täytä jäsenhakemus lippukuntahaun sivuilla.
  Lippukunta on sinuun tämän jälkeen yhteydessä ja voitte sopia yksityiskohdista ja käytännön asioista esim. avustajan tarpeesta tarkemmin.

Löydä lippukunta

Mikäli haluat tietää enemmän oman alueesi sisutoiminnasta , voit olla yhteydessä oman alueesi piiriin. Piiritoimistolla osataan kertoa enemmän alueesi sisupartioryhmistä ja antaa yhteystiedot.

Yläkuva: Markus Perko

Moikka! Tämä video ei näy, koska et ole sallinut tarvittavien evästeiden käyttöä.

YouTube-videot edellyttävät kaikkien evästeiden sallimista. Voit muuttaa evästeasetuksia ja lukea lisää käyttämistämme evästeistä. Muuta evästeasetuksia.