Partio erityistä tukea tarvitseville

Partioon ovat tervetulleita kaikki ja partio onkin hyvä harrastus myös erityistä tukea tarvitseville. Esimerkiksi vamman aiheuttamat rajoitteet tai erityisominaisuudet liikkumisessa, kyvyissä kuulla, nähdä tai muuten havainnoida ympäristöä sekä kyvyssä ymmärtää kirjallisia tai sanallisia ohjeita, eivät ole este partioharrastukselle. Toimintaa sovelletaan jokaiselle sopivaksi.

Henkilöitä, jotka tarvitsevat erityistä tukea vamman, pitkäaikaissairauden tai muun ominaisuuden takia, kutsutaan partiossa sisupartiolaisiksi. Sisupartioryhmissä on enemmän ohjaajia kuin muissa ryhmissä. Erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren ei kuitenkaan aina välttämättä tarvitse osallistua juuri sisupartiotoimintaan, vaan lapsi voi olla osallisena myös tavallisissa partioryhmissä. Lue sisupartiosta selkokielellä.

Hauskaa tekemistä omien kykyjen mukaan

Partiossa leikitään, nauretaan, tutustutaan uusiin kavereihin ja opitaan paljon uutta. Sisupartiolaiset tekevät partiossa samoja asioita kuin kaikki muutkin, mutta tekemistä sovelletaan jokaisen omien tarpeiden, toiveiden ja kykyjen mukaan.

Partion viikkotoiminnan järjestetään myös erilaisia retkiä, leirejä, tapahtumia ja kisoja, joihin myös sisupartiolaiset voivat osallistua. Monissa partiotaitokisoissa on omat sarjat sisupartiolaisille. Lisäksi vuosittain järjestetään erityisesti sisupartiolaisille tarkoitettuja leirejä ja kisoja.

Partiossa

  • löydetään uusia kavereita
  • seikkaillaan ja pidetään hauskaa
  • leireillään ja retkeillään
  • tehdään itse ja opitaan uutta
Kuva: Markus Perko

Toimintaa ympäri Suomea

Sisupartion idea on partioliikkeen perustajan, Robert Baden-Powellin ajoilta. Nykyään sisupartiolaisia on kaikkialla maailmassa. Suomessa sisupartiotoimintaa on noin 60 lippukunnassa ja sisupartiolaisia noin 450.

Partio on edullinen harrastus

Partion jäsenmaksu on noin 60-80 euroa vuodessa, jonka maksamalla pääsee osallistumaan viikoittaiseen partiotoimintaan, retkille, leireille sekä muihin partiotapahtumiin. Summa vaihtelee riippuen paikallisen piirin ja lippukunnan omasta vuosimaksusta. Perheet, joissa on useampi lapsi harrastaa partiota, saavat alennusta jäsenmaksusta. Lisäksi leirimaksuihin ja muihin maksullisiin tapahtumiin voi yleensä tarvittaessa hakea apua kustannuksiin.


Miten mukaan?

  1. Partiota harrastetaan partion paikallisyhdistyksissä eli lippukunnissa. Löydät lippukunnat, joissa on sisupartiotoimintaa lippukuntahaun avulla. Valitse toiminnan painotus -kohdassa ”Erityistä tukea tarvitsevat” ja näet kaikki ne lippukunnat, joissa on sisupartioryhmiä. Myös muista lippukunnista voi kysellä mahdollisuutta tulla mukaan omat tarpeesi huomioiden.
  2. Tutustu lippukuntaan tarkemmin heidän nettisivuillaan. Kannattaa myös olla suoraan yhteydessä lippukunnan johtajaan ja kysellä häneltä lippukunnan sisutoiminnasta enemmän.
  3. Kun sopiva lippukunta ja ryhmä on löytynyt, täytä jäsenhakemus lippukuntahaun sivuilla. Lippukunta on sinuun tämän jälkeen yhteydessä ja voitte sopia yksityiskohdista tarkemmin.

Löydä lippukunta

Mikäli haluat tietää enemmän oman alueesi sisutoiminnasta , voit olla yhteydessä oman alueesi piiriin. Piiritoimistolla osataan kertoa enemmän alueesi sisupartioryhmistä ja antaa yhteystiedot.

Yläkuva: Markus Perko