Digikehitys

Partion digikehitysprojekteissa rakennetaan uudenlaisia tekemisen ja johtamisen tapoja ja työvälineitä digitalisaation mahdollisuuksia hyödyntämällä. Tavoitteena on edistää keskustelevaa ja vuorovaikutteista toimintakulttuuria sekä ajantasaiseen ja laadukkaaseen tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Tule mukaan varmistamaan, että partio on houkutteleva harrastus vielä tulevillekin sukupolville!

Kehittämisen periaatteet partiossa

Tavoitteeseen  päästäksemme olemme määritelleet kehittämisen periaatteet, joita noudatamme digikehitysprojekteissa.

Digikehitysprojektit

Tutustu tarkemmin digikehitysprojekteihimme.

Lue myös raportti partion uuden osallisuuden työvälineen, digitaalisen partiolaisaloitteen kehitysprojektista.

Avoimet tarjouspyynnöt

Avoimet tarjouspyynnöt löytyvät nyt kootusti Avoimet hankinnat -sivulta.

Lisätietoja

Partion tietohallinto
Partion tietohallinnosta vastaa Suomen Partiolaisten Hallinto ja palvelut -tiimi ja se kuuluu talouden toiminnanalaan. Tietohallinnon tehtävänä on tarjota välineitä, menetelmiä ja tukea digitalisaation mukanaan tuomien mahdollisuuksien hyödyntämiseen partiossa.

Haluamme olla edelläkävijä järjestö- ja nuorisotyön digitalisaatiossa. Pyrimme parantamaan tiedolla johtamista Partiossa ottamalla käyttöön välineitä, joiden avulla saamme selkokielistä, ajantasaista ja havainnollista tietoa toiminnastamme päätöksenteon ja toiminnan kehittämisen tueksi.