Peruskirja partiokoulutuksissa

Partiolla on uusi peruskirja, joka sanoittaa entistä selkeämmin sen, että partio on avoin kaikille. Vaikka partion arvot eivät ole suoranaisesti muuttuneet, partion arvopohja ja esim. muuttunut partiolupaus herättävät keskustelua. Mikä olisikaan parempi paikka keskustelulle kuin partiokoulutus?  

Osana uuden peruskirjan jalkautustyötä, olemme koonneet materiaalisetin hyödynnettäväksi ja sovellettavaksi partiokoulutuksessa. Koulutuksia on suunniteltu ROK- ja PJ-PK –kursseja silmällä pitäen, mutta niitä voi hyvin soveltaa esim. Terkku-kurssilla sekä akela-, sampo- ja luotsikoulutuksissa.  

Peruskirja partiokoulutuksissa materiaalipaketti (pdf)

Peruskirja partiokoulutuksissa materiaalipaketti (PowerPoint, sijaitsee Jemma-intrassa)

KoGi-kursseille on niin ikään tehty koulutusmateriaalia, kouluttajat löytävät tämän Ko-Gi -ryhmän tiedostoista.  

Tämän materiaalipaketin tarkoitus on tukea partiokouluttajia peruskirjan sisältöjen käsittelyyn partiokoulutuksessa. Materiaalissa olevaa esitystä voi käyttää introna peruskirjauudistukseen kursseilla. Löydät materiaalista valmiita koulutusideoita eri kursseille. 

 

Yläkuva: Jesse Braun