Uusi peruskirja ja partiolupaus hyväksyttiin jäsenkokouksessa

Partio sai uuden peruskirjan, kun jäsenkokous hyväksyi sen 14.11. järjestetyssä kokouksessa. Peruskirjan myötä myös partiolupaus muuttui.

Nyt hyväkysytty peruskirja perustuu keväällä 2019 tehtyyn jäsenistön laajaan osallistamiseen ja tiedonkeruuseen. Uusi peruskirja astui voimaan välittömästi kokouksen päätöksen jälkeen. Peruskirjasta on tehty myös ruotsinkielinen ja englanninkielinen versio.

− Uusi peruskirja sanoittaa meille partiolaisille rakkaita arvoja ja toimintaperiaatteita aiempaa selkeämmin ja tähän päivään sopien, peruskirjan uudistustyötä johtanut Suomen Partiolaisten puheenjohtaja Maria Ruohola summaa.

Jäsenistön osallistaminen ja tehty taustatyö antavat uudelle peruskirjalle vahvan pohjan ja jalansijan.

− Uudessa peruskirjassa kuuluu laajasti partiolaisten ääni, Ruohola painottaa.

Partion peruskirja on molempien partion maailmanjärjestöjen hyväksymä. Näin on varmistettu, että kansainvälisen partioliikkeen arvopohja ja toimintaperiaatteet näkyvät myös suomalaisessa partiotyössä.

Partiolupaus ja kasvatustavoitteet uudistuvat ja elävät ajassa mukana

Osana peruskirjauudistusta myös partiolupaus on muuttunut. Uusi lupaus on:

”Lupaan parhaani mukaan elää maani ja maailman parhaaksi, kasvaa katsomuksessani ja toteuttaa <ikäkauden> ihanteita joka päivä.”

Lupaus etenee suuremmasta kokonaisuudesta pienempään ja ihmistä lähellä olevampaan suuntaan. Pidettyjen työpajojen ja jäsenistölle suunnatun arvokyselyn tuloksista nousi selvästi neljä lupaukseen nostettavaa teemaa: yhteiskunta, luonto, katsomus ja partioihanteet. Nämä neljä teemaa kytkeytyvät vahvasti myös maailmanjärjestöjen arvopohjaan: Duty to God kuvautuu lupauksessa “kasvaa katsomuksessa”, Duty to Others kuvautuu lupauksessa ”elää oman maan ja maailman parhaaksi” ja Duty to Self kuvautuu lupauksessa “noudattaa ikäkauden ihanteita”.

− Lippukunnissa on jännitetty, kuinka paljon ja millä tavalla lupaus muuttuu. Uudessa lupauksessa on samat elementit kuin nykyisessä, mutta se mahdollistaa sen, että jokainen partiolainen voi sitoutua lupaukseen, Ruohola kertoo.

Myös peruskirjaan kuuluvat partion kasvatustavoitteet on ajanmukaistettu ja niiden tekstiä on pyritty selkeyttämään. Suhde itseen -osioon on lisätty kohta oman osaamisen tunnistamisesta. Uskontoon ja katsomukseen liittyvät tekstit on päivitetty yhteensopivaksi muun peruskirjan kanssa. Suhde toiseen -osion merkittävin lisäys on kiusaamisen ehkäisy sekä omien ennakkoluulojen tunnistaminen. Suhde yhteiskunta -osioon on lisätty rauhan rakentaminen. Suhde ympäristöön -osiossa on korostettu kestävän kehityksen mukaisen toiminnan merkitystä.

− Peruskirjassa määriteltyjä kasvatustavoitteita on tarkennettu sopimaan paremmin tähän aikaan. Peruskirjan päivityksen myötä myös ikäkausien aktiviteetit on käyty läpi ja toteutusvinkkeihin on lisätty ideoita siitä, miten perehtyä partion arvoihin eri ikäkausien kanssa, kertoo partiokasvatuksesta vastaava hallituksen jäsen Kaisa Johto.

Yhteistyö kirkon kanssa jatkuu

Partioneuvosto katsoo peruskirjan päivitysprosessin tiivistäneen partion ja Suomen evankelisluterilaisen kirkon välistä keskusteluyhteyttä ja yhteistyötä kaikilla tasoilla. Kirkkohallituksen välistä valtakunnallista yhteistyösopimusta päivitetään parhaillaan vuodeksi 2021, jotta kumppanuus olisi entistä tiiviimpää ja selkeämmin määritelty.

–  Partioneuvoston mielestä on hyvä, että uusi peruskirja takaa paikallisella ja valtakunnallisella tasolla hyvän yhteistyön jatkumisen ja mahdollistaa uusien katsomuskasvatukseen liittyvien avauksien tekemisen tulevaisuudessa. Partio tarvitsee kirkkoa kumppanina erityisesti katsomuskasvatuksen tukena, kuten tähänkin asti, partioneuvoston puheenjohtaja Pauli Engblom toteaa.

Peruskirjan uudistus lähti liikkeelle kaksi vuotta sitten

Partiossa käytiin vuosien 2017-2018 aikana arvokeskustelua, jonka pohjalta syntyi tarve uudelleen sanoittaa partion arvopohjaa. Syksyn 2018 Suomen Partiolaisten jäsenkokous päätti, että vuosina 2019-2020 partion peruskirja päivitetään.

Suomen Partiolaisten hallitus päätti 30.3.2020 kokouksessaan esityksestään uudesta partion peruskirjasta jäsenkokoukselle. Myös Partioneuvosto puolsi peruskirjan hyväksymistä jäsenkokoukselle huhtikuussa 2020 järjestetyssä kokouksessaan.

Partioneuvoston mukaan peruskirjan päätösprosessi on ollut hyvin valmisteltu ja uusi peruskirja on valtakunnallisen partiotoiminnan edun mukainen.

–  Partioneuvostossa olemme olleet hyvillä mielin, että partiolaiset ottivat jo peruskirjan luonnoksen hyvin vastaan. Nyt lippukunnat pääsevät käyttämään uutta peruskirjaa, Engblom iloitsee.

Peruskirjan uudistukset pähkinänkuoressa:

  • Partion arvoja on selkeytetty.
  • Partiossa sanoitetaan selkeästi, että partiossa on tilaa eri uskontokuntiin kuuluville ja uskonnottomille. Partio kuuluu kaikille.
  • Kaikki partiolaiset antavat saman lupauksen. Toive yhdestä lupauksesta nousi esiin laajasti osallistamisen yhteydessä ja on ollut Suomen Partiolaisten hallituksen ja Partioneuvoston yhteinen näkemys. Yksi lupaus yhdistää meitä partiolaisia.
  • Peruskirjan uudistamisen taustalla on laaja jäsenistön osallistaminen avointen piireissä järjestettyjen työpajojen ja jäsenistölle suunnatun kyselyn kautta. Työryhmä järjesti yhteensä 10 työpajaa eri puolilla Suomea ja näihin työpajoihin osallistui yhteensä noin 310 henkilöä. Kysely toteutettiin huhtikuussa 2019 ja siihen vastasi 2 569 partiolaista.
  • Lisäksi tietoa on kerätty asiantuntijakuulemisten, muiden maiden peruskirjojen vertailun ja maailmanjärjestöjen asettamien raamien muodossa.
  • Peruskirjan tai partiolupauksen muutos eivät aiheuta muutoksia seurakuntien ja lippukuntien väliseen yhteistyöhön tai taustayhteisösopimuksiin. Tästä on selkeä yhteisymmärrys Suomen Partiolaisten ja kirkkohallituksen välillä.

Lue lisää peruskirjasta: https://www.partio.fi/arvokeskustelu