Yhdistyksen johtaminen

Näiltä sivuilta löytyvät ohjeet ja vinkit hyvään hallintoon. Se saattaa kuulostaa tylsältä, mutta kaikkea muuta! Hyvä hallinto pitää pyörät pyörimässä ja varmistaa, että voidaan tehdä isoja ja mahtavia juttuja, suunnitelmat ja unelmat toteutuvat ja kaikilla on hyvä mieli tehdä. Kun hallinto tehdään ajallaan ja asiallisesti, voi johtajisto keskittyä siihen, mikä on olennaista.

Viestintä johtamisen tukena

  • Johda edestä, kerro mitä haluat
  • Perustele, kiitä, kannusta
  • Huolehdi, että tieto on kaikkien saatavilla

Viestintä on johtamista ja johtaminen on viestintää. Viestintä on isossa roolissa vapaaehtoisten sitouttamisessa toimintaan ja lippukunnan me-hengen rakentamisessa. Tunne sisäpiiriin kuulumisesta ja asioista perillä olemisesta helpottaa niin uusia kuin vanhoja johtajia tuntemaan lippukunta omakseen ja motivoi osallistumaan toimintaan jatkossakin.

Suunnitelmallisen viestinnän avulla on koko johtajistolle helppo kertoa lippukunnan yhteisestä suunnasta, lähitulevaisuuden tavoitteista ja tietenkin myös yhteisistä onnistumisista!

Kun esimerkiksi tulevista tapahtumista ja kampanjoista kertoo hyvissä ajoin, löytyy niihin helpommin tekijöitä ja tieto myös siirtyy johtajistolta partiolaisten koteihin ajallaan.

Johtamiseen sisältyy välillä myös tylsempien uutisten kertomista. Yhteisesti kaikille viestitty ja perusteltu asia vähentää turhia huhupuheita, jupinaa ja tyytymättömyyttä johtajiston keskuudessa.

Lippukunnan viestintää suunniteltaessa kannattaa tutustua Viestintä ja markkinointi -osioon, josta löytyy lisätietoa muun muassa viestintäkanavista ja viestinnän kohderyhmistä.

Valtaa ei kannata kavahtaa, vaan käyttää se hyvin

Lippukunnan johtajille on annettu valta johtaa lippukuntaa ja päättää asioista. Se valta kannattaa myös käyttää. Muut kannattaa ottaa toki huomioon ja tehdä päätöksiä yhdessä, mutta valtaa ei pidä ruveta pelkäämään. Lippukunnan toiminta tai toimintakulttuuri muuttuu muuttamalla ja johtamalla muutosta. Epäkohtiin kannattaa tarttua, ja tehdä asia kerrallaan lippukunta paremmaksi.

Kun haluat kehittää toimintaa, tsekkaa myös sivuston Lippukunnan hyvinvointi -osio.

Kuva: Antti Knuuti/Suomen Partiolaiset