Partiossa saat uusia kavereita ja opit upeita taitoja

Miltä kuulostaisi harrastus, jonka avulla saat mahdollisuuden melkein mihin tahansa? Partiossa voit oppia luonnossa liikkumista, käsitöitä, yhteiskunnallista vaikuttamista tai vaikkapa medialukutaitoa. Partio onkin ihmeellisen monipuolinen ja hyödyllinen harrastus lapselle ja nuorelle. Uusien taitojen lisäksi saatat saada jopa elinikäisiä kavereita sekä unohtumattomia elämyksiä erilaisista seikkailuista, joita pääset kokemaan oman ryhmäsi kanssa.

Partio on kaikille avoin, maailmanlaajuinen ja kansainvälinen harrastus. Mukaan voi tulla kieleen, kulttuuriin, uskontoon ja taustaan katsomatta.

Two scout kids solving a task

Näin aloitat partion

  1. Löydä sinua lähimmät partiolaiset lippukuntahaun avulla.
  2. Tutustu lippukuntaan heidän omilla sivuillaan tai ota suoraan yhteyttä partiolaisiin.
  3. Täytä jäsenhakemuslomake.
  4. Lippukunta ottaa sinuun yhteyttä, jonka jälkeen voitte sopia yksityiskohdista tarkemmin.

Siirry lippukuntahakuun

Monipuolinen ja kasvattava harrastus lapsille

Kun liityt partioon, harrastat partiota omassa paikallisessa järjestössä eli lippukunnassa. Partio on erilaista eri lippukunnissa. Esimerkiksi osassa lippukunnista toiminta on painottunut vahvasti purjehtimiseen, kun taas toisissa toiminta on paljon erähenkisempää. Kaupunkien keskustoissa toimivat lippukunnat taas saattavat painottaa omaa toimintaansa eri tavalla kuin esimerkiksi harvemmin asutuilla alueilla. 

Kaikki partiossa tehtävät asiat perustuvat partio-ohjelmaan, joka koostuu lukuisista erilaisista ja eri-ikäisille suunnatuista aktiviteeteista. Voit aloittaa partion minkä ikäisenä tahansa. Jokainen lapsi ja nuori harrastaa partiota oman ikäistensä ryhmässä. Ryhmät tekevät omalle ikäkaudelle sopivia aktiviteetteja.

Lasten partioryhmää ohjaa yleensä yksi tai kaksi koulutettua partiolaista. Viikkotapaamisissa lapset leikkivät, askartelevat ja opettelevat uusia taitoja. Välillä osallistutaan myös isompiin paikallisiin partiotapahtumiin.

Tämän vuoden kesäleirillä ohjelma oli hauskaa. Olen oppinut vuolemaan ja kasaamaan teltan. Partioilloissa on hauskaa se, kun on kavereita ja oppii uutta. – Lilja, 9 vuotta

Partio on edullinen harrastus

Partion jäsenmaksu on noin 100 euroa vuodessa. Jäsenmaksuun vaikuttaa valtakunnallisen järjestön maksun lisäksi paikallisen piirin ja lippukunnan oma vuosimaksu. Jos useampi perheenne lapsi harrastaa partiota, saatte alennusta jäsenmaksusta.

Jäsenmaksun lisäksi maksat partiossa retkistä, leireistä ja muista tapahtumista osallistumismaksun. Hinta vaihtelee tapahtuman koon mukaan. Hinta kerrotaan sinulle aina selkeästi tapahtuman ilmoittautumisen yhteydessä. Saat itse päättää, haluatko osallistua retkille ja leireille.

Jos tarvitset tukea jäsenmaksuun, voit anoa vapautusta jäsenmaksusta. Isompiin leireihin voi lisäksi hakea leiristipendiä. Emme halua, että kenenkään partioharrastus loppuu sen vuoksi, että partio tuntuisi liian kalliilta harrastukselta.

Partiolla myönteinen vaikutus kehitykseen

Partioharrastus tukee lapsen kasvua ja kannustaa kehittymään omana itsenään ja osana ryhmää. Lapsi oppii ympäristön ja toisten ihmisten huomioimista, erilaisia taitoja, ongelmanratkaisukykyä sekä vastuunottamista.

Partiokasvatuksen vaikutusta nuorten kehitykseen on tutkittu Suomessa 2019–2020. Tutkimuksen mukaan partiolaiset erottuvat positiivisesti erityisesti sitoutuneisuudessa, yhteisöllisyydessä, ulospäin suuntautuneisuudessa sekä auttamisessa ja muiden tukemisessa. Taidoista korostuvat organisointi- ja johtamistaidot sekä ensiaputaidot ja ympäristötietoisuus. Lue lisää partion vaikuttavuustutkimuksesta!

Yläkuva: Kris Loimaala
Artikkelikuva: Otto Virtanen