Partiossa saat uusia kavereita ja opit upeita taitoja

Miltä kuulostaisi harrastus, jonka avulla saat mahdollisuuden melkein mihin tahansa? Partiossa voit oppia luonnossa liikkumista, käsitöitä, yhteiskunnallista vaikuttamista tai vaikkapa medialukutaitoa. Partio onkin ihmeellisen monipuolinen ja hyödyllinen harrastus lapselle ja nuorelle. Uusien taitojen lisäksi saatat saada jopa elinikäisiä kavereita sekä unohtumattomia elämyksiä erilaisista seikkailuista, joita pääset kokemaan oman ryhmäsi kanssa.

Partio on kaikille avoin, maailmanlaajuinen ja kansainvälinen harrastus. Mukaan voi tulla kieleen, kulttuuriin, uskontoon ja taustaan katsomatta.

Two scout kids solving a task

Näin aloitat partion

  1. Löydä sinua lähimmät partiolaiset lippukuntahaun avulla.
  2. Tutustu lippukuntaan heidän omilla sivuillaan tai ota suoraan yhteyttä lippukunnanjohtajaan.
  3. Täytä jäsenhakemuslomake.
  4. Lippukunta ottaa sinuun yhteyttä, jonka jälkeen voitte sopia yksityiskohdista tarkemmin.

Siirry lippukuntahakuun

Miten partiota harrastetaan?

Kaikki partiossa tehtävät asiat perustuvat partio-ohjelmaan, joka koostuu lukuisista erilaisista ja eri-ikäisille suunnatuista aktiviteeteista.

Partiossa kunnioitetaan toisia ihmisiä ja halutaan rakentaa ystävyyttä yli rajojen. Lapset pääsevät mukaan harrastuksen viikkotoimintaan kotikulmillaan sekä retkille ja leireille luontoon. Partiossa lapset oppivat leikin ohessa toimimaan vastuullisesti ja luotettavasti.

Monipuolinen ja kasvattava harrastus lapsille

Partioharrastus aloitetaan, kun lapsi on noin 7-vuotias tai sitä vanhempi. Yläikärajaa ei ole. Partiossa jokainen lapsi ja nuori pääsee toimimaan yhdessä oman ikäistensä kanssa. Partio-ohjelma on jaettu eri ikäkausiin.

  • Sudenpennut ovat 7–9-vuotiaita
  • Seikkailijat ovat 10–12-vuotiaita
  • Tarpojat ovat 12–15-vuotiaita
  • Nuoret, yli 15-vuotiaat ovat samoajia, vaeltajia ja harrastustoiminnan mahdollistavia aikuisia vapaaehtoisia.

Lue lisää partion ikäkausista ja voit myös tutustua partio-ohjelmaan.

Harrastus lähellä kotia ja retkiä luontoon ystävien kanssa

Partiota harrastetaan paikallisyhdistyksissä eli lippukunnissa, joita on lähes jokaisessa Suomen kunnassa. Lapset kokoontuvat lippukunnan tiloissa viikoittain samanikäisistä koostuvan pienryhmän kanssa. Jotkut lippukunnat, eli partion paikallisyhdistykset, ovat painottuneet esimerkiksi meripartioon, ilma- tai erätoimintaan.

Lasten partioryhmää vetää yleensä yksi tai kaksi aikuista partiolaista. Kokouksissa lapset leikkivät, askartelevat ja opettelevat uusia taitoja. Välillä osallistutaan myös isompiin paikallisiin partiotapahtumiin.

Partio on hauskaa ja sieltä saa paljon uusia ystäviä. Partiossa saa olla luonnossa ja siellä pääsee kokeilemaan uusia asioita. -Ylva-

Partio on edullinen harrastus

Partion jäsenmaksu on noin 60–80 euroa vuodessa, jonka maksamalla pääsee osallistumaan viikoittaiseen partiotoimintaan, retkille, leireille sekä muihin partiotapahtumiin. Summa vaihtelee riippuen paikallisen piirin ja lippukunnan omasta vuosimaksusta.

Retkille ja leireille on lisäksi oma pienehkö osallistumismaksunsa. Perheet, joissa useampi lapsi harrastaa partiota, saavat alennusta jäsenmaksusta. Myös leireille voi yleensä anoa leiristipendiä.

Partiossa seikkaillaan yhdessä

Partio on Suomen suurin kasvatusjärjestö ja meitä onkin yhteensä jo yli 65 000. Jokaisella meillä on on tehtävä partiossa ja meistä hienointa on, että partiossa jokainen voi tehdä parhaansa ja loistaa. Partiossa on paikka meille kaikille – myös sulle.

Partiolla myönteinen vaikutus kehitykseen

Partioharrastus tukee lapsen kasvua ja kannustaa kehittymään omana itsenään ja osana ryhmää. Lapsi oppii ympäristön ja toisten ihmisten huomioimista, erilaisia taitoja, ongelmanratkaisukykyä sekä vastuunottamista.

Partiokasvatuksen vaikutusta nuorten kehitykseen on tutkittu Suomessa 2019–2020. Tutkimuksen mukaan partiolaiset erottuvat positiivisesti erityisesti sitoutuneisuudessa, yhteisöllisyydessä, ulospäin suuntautuneisuudessa sekä auttamisessa ja muiden tukemisessa. Taidoista korostuvat organisointi- ja johtamistaidot sekä ensiaputaidot ja ympäristötietoisuus. Lue lisää partion vaikuttavuustutkimuksesta!

Yläkuva: Kris Loimaala
Artikkelikuvat: Otto Virtanen, Veera Melvasalo, Tytti Juhonen, Miska Loimaala, Eeva Helle